ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej – Nr 11/2018

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD

 

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – otwórz
  • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
  • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

Czytaj dalej

Informacja

W związku ze zmianą formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie  podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dokonanymi na podstawie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) uaktualniła Informację pomocniczą przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji.  

Protokół z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Poprawiono omyłki pisarskie w protokole z dnia 9 kwietnia 2018 r. oraz liście operacji wybranych dla przedsięwzięcia 1.1 Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu, 1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma i liście operacji zgodnych z LSR dla przedsięwzięcia 1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma

Protokół Rady. 9.04.2018

Lista operacji wybranych do finansowania dla przedsięwzięcia 1.1 Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu

Lista operacji zgodnych z LSR dla przedsięwzięcia 1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma

Lista operacji wybranych do finansowania dla przedsięwzięcia 1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma

Wybrane przez LGD wnioski do finansowania

W dniu 23 marca br. Członkowie Rady Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ocenili  i wybrali do finansowania wnioski złożone o wsparcie projektów związanych z budową, modernizacją  niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej.  Nabór wniosków przeprowadzony został w okresie od dnia 22 stycznia 2018 r. do dnia 16 lutego 2018 r.  W ramach przeprowadzonego naboru wniosków wybrano 6 projektów na łączną kwotę 1.061.226 zł. Wybrane do wsparcia projekty dotyczą budowy ścieżek rowerowych w mieście Ryki, budowa nowej infrastruktury rekreacyjnej ukierunkowanej na rozwój turystyki a także modernizacja i budowa świetlic wiejskich.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 210
W sumie: 135226