ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Turystyka

Print Friendly, PDF & Email

Gmina

Rodzaj rękodzieła

Osoba wykonująca rękodzieło

Ryki Rzeźba Witold Cejko, Tadeusz Kamelab, Jadwiga Kuchnio
Haft i koronka Wiesława Gazda, Stanisława Stoń, Halina Piwońska, Henryka Żaczek, Janina Warowna, Barbara Jaworska, Kazimiera Rogala, Stanisława Jawoszek, Zofia Flak, Zofia Kania
Malarstwo Bogdan Grudniak, Roman Kostyra, Anna Szymańska, Agnieszka Jakubik, Teresa Piesio, Maria Rodak, Magdalena Bagrowska, Alicja Łagowska, Barbara Stępnicka, Grażyna Kurek
Kowalstwo artystyczne Bogdan Cieślak
Fotografia Henryk Moniszko, Lidia Jaroń, Barbara Kuty, Dariusz Szulik
Dęblin Haft i koronka Stanisława Kępka, Janina Mikusek, Ewa Mańka, Monika Mańka, Wiktoria Marut, Halina Smaga, Stanisława Smolińska, Danuta Witek, Justyna Wnuk, Hanna Wojtyś,
Wikliniarstwo Grzegorz Gordat, Edyta Stefaniak, Monika Kowalczyk, Barbara Jasińska
Malarstwo Anna Krawczak, Waldemar Lipiński, Edward Marut, Teresa Piesio, Hanna Piotrowska, Grażyna Przychodzeń, Janusz Salomończyk, Maria Stefańska, Anna Szymańska, Ernest Włodarski
Kowalstwo artystyczne Józef Majewski
Fotografia Michał Ciechoński, Roman Jaroń, Jolanta Karaś, Tadeusz Kucharski, Michał Pastuszak, Jacek Rayski, Jakub Wojdat
Witraż Agata Osika-Kucharska
Grafika Grażyna Majek
Stężyca Rzeźba Marianna Komorniczak, Jerzy Potocki
Haft i koronka Alodia Witkowska, Marta Komosa, Maria Maraszek, Joanna Nowak
Wikliniarstwo Stanisław Wąsiewski, Ireneusz Mikusek
Malarstwo Jerzy Potocki
Kowalstwo artystyczne Marek Sych
Ułęż Rzeźba Michał Mikos, Jan Szczęsny
Wikliniarstwo Tadeusz Janiszek
Kłoczew Hafty i koronki Maria Szpadzik

 

Bożena Szafrańska

Jadwiga Kuchnio

Alodia Witkowska

 

Ireneusz Mikusek

 

Marta Komosa

 

Anna Kozłowska

 

Marianna Komorniczak

 

Agnieszka Masztalerz

 

Rodzina Pawelców

 

Krystyna Markowska

Zespoły taneczne i śpiewacze

Print Friendly, PDF & Email

Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Ryki”

 

Zespół Pelagia

 

Chór Seniora

 

Zespół Śpiewaczy Babeczki z Zawitały

 

Klub Aktywnych Kobiet

 

Zespół Śpiewaczy Moszczanianki

 

Zespół Śpiewaczy z Oszczywilka

 

Donatki – Kłoczew

 

Rytm – Ryki

 

Roztańczone Małolaty – Kłoczew

Zespół pieśni i tańca „Dębliniacy”

 

Zespół Tańca Ludowego ze Stężycy

 

Zespół Pieśni i Tańca przy ZSO w Sobieszynie

 

Dziecięcy Zespół Wokalny „Iskierki”

 

Chór Emerycki „Relaks”

Zabytki Ziemi Ryckiej

Print Friendly, PDF & Email

Kościół p.w. Najświętszego Zbawiciela w Rykach

RYki Kościół Kościół ryki obraz

Kościół p.w. Chrystusa Zbawiciela w Rykach powstał w latach 1908-1914, według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego. Budowla jest w stylu neogotyckim,     wzniesiona na planie krzyża łacińskiego, posiada trzy nawy. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Leona Wyczółkowskiego „Chrystus na krzyżu”.

 

Pałac w Rykach z XVIII w.                 

Zespół Pałacowo Parkowy w Rykach DSC00666

 

Zespół dworski pochodzi z I poł. XIX w. Został wybudowany przez Stanisława Poniatowskiego, ojca króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Budynek ten był przebudowywany a nawet całkowicie odbudowany po pożarze w 1980 r. Jest to dworek parterowy, murowany, zbudowany na planie prostokąta. Od frontu znajduje się portyk o czterech kolumnach toskańskich. Wokół dworku znajduje się park z I poł. XIX w., z częściowo zachowanym układem alei.

 

Zespół dworca kolejowego w Dęblinie

st kolej

 

 

 

 

 

Powstanie dworca kolejowego przypada na lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte XIX wieku, rozbudowany został w latach czterdziestych XX wieku.Kolej ta miała przebiegać od granicy z Prusami na północy przez twierdze w Modlinie, Warszawie i w Dęblinie, a następnie dalej na południowy wschód przez Lublin do Kowla.Linia kolejowa tzw. Kolej Nadwiślańska została otwarta w sierpniu 1887 roku, sfinansowana przez finansistę żydowskiego pochodzenia Leopolda Stanisława Kronenberga.

 

Twierdza w Dęblinie

Autor A. Osika- Kucharska Twierdza Dęblin 2

Budowa twierdzy u ujścia rzeki Wieprz do Wisły była prowadzona w latach 1838 – 1878 zgodnie z projektem rosyjskiego generała Iwana Dehna. Obiekt otoczony fosą i wałami. W okresie międzywojennym stacjonował tu 15. Pułk Piechoty Wilków, natomiast w czasie II wojny światowej niemiecki obóz jeniecki, Stalag 307.

 

Pałac Jabłonowskich

Pałąc Mniszchów w Dęblinie Pałac Jabłonowskich

Pałac Jabłonowskich został wzniesiony w stylu saskiego rokoka, następnie przebudowany w stylu klasycystycznym. XVIII-wieczny pałac położony na niewielkim wzniesieniu, zwrócony ku południowi. Z zachodniej strony znajdowała się sala balowa. Po przebudowie pałac wzbogacony został parkiem, w którym znajdował się staw i wyspa, na której wzniesiono muzoleum.


Dworek w Jagodnem z II poł. XVIII w.

Zespół Dworsko- Parkowy w Jagodnem

Dwór w Jagodnem pochodzi z II poł. XVIII w. Został zbudowany dla Cieciszowskich. Przebudowany w latach 1830-40 i 1860-74. Drewniany, konstrukcji zrębowej, parterowy na planie prostokąta. Przy wejściu znajdują się dwie kolumny toskańskie, od strony ogrodu trzyosiowy ryzalit, zwieńczony trójkątnym szczytem.

 

Kościół w Kłoczewie p.w. Św. Jana Chrzciciela z XVII/XVIII w.

Kościół w Kłoczewie kapliczka kloczew

Kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela pochodzi z XVII/XVIII w. Styl barokowy, murowany z cegły, podpiwniczony. Jednonawowy z półkolistym prezbiterium. Wewnątrz znajduje się wiele obrazów i rzeźb, głównie z XVIII w. Otoczenie kościoła składa się m.in. z bramy, dzwonnicy, kaplicy św. Barbary.

 

Kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Bobrownikach

kościół w bobrownikach

Kościół p.w. Nawiedzenia NMP w Bobrownikach wybudowany został w 1632 r., choć obecny wygląd uzyskał w 1790 r. Jest on murowany z cegły, częściowo z kamienia, jednonawowy. Wewnątrz świątyni znajdują się trzy późnobarokowe ołtarze.

 

Kościół parafialny p.w. Św. Marcina

Kościół parafialny p.w. św. Marcina Biskupa w stęzycy Kościół parafialny p.w. św. Marcina Biskupa w Stężycy

Kościół p.w. Św. Marcina jest najstarszym zabytkiem ziemi stężyckiej. Został wybudowany w 1434 r. w stylu gotyckim. W wyniku remontów przeprowadzonych w późniejszych latach uzyskał także elementy stylu renesansowego i barokowego. Stalle pochodzą z XVIII w. ze zniszczonego kościoła zakonu cystersów w Lubiążu. Od południowej strony nawy znajduje się kaplica Matki Boskiej Różańcowej i mała kruchta, natomiast od północy kaplica Miłosierdzia Bożego i zakrystia.

 

Kościół Filialny p.w. Przemienienia Pańskiego (1790-1827)

Kościół filialny pofranciszkański p.w Przemienienia Pańskiego kosciół filialny 3

Kościół filialny p.w. Przemienienia Pańskiego pierwotnie był drewniany, jednak wielokrotnie był niszczony, głównie przez rzekę Wisłę, ale ostatniego zniszczenia dokonał pożar w 1790 r. Obecna budowla powstała w latach 1790-1827. Kościół jest w stylu barokowym, jednonawowym, z półkolistą absydą. Fasada zwieńczona jest trójkątnym szczytem. Elewację frontową ozdabia porte – fenetre z balkonem. W kościele znajdują się obrazy i rzeźby z poprzedniej świątyni.

 

Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła w Piotrowicach

Piotrowice

Pierwotny kościół został zbudowany został około 1590 roku z fundacji Jakuba Gostomskiego, wojewody rawskiego. Pod koniec XIX wieku kościół został powiększony dzięki staraniom księdza Michała Pióro. W kościele znajduje się późnorenesansowy ołtarz główny z I poł. XVIII wieku oraz kamień z łacińskim napisem i datą 1642 roku.

 

Kościół parafialny p.w. św. Sebastiana w Brzezinach

Brzeziny

Wybudowany został w 1683roku przez ówczesnego właściciela tego terenu Franciszka Socha  Chomentowskiego. Świątynia wzniesiona w stylu elektrycznym, na planie krzyża greckiego. Główna nawa budowli przechodzi bezpośrednio w zamknięte, trójboczne prezbiterium. W ramieniu północnym znajduje się niewielka zakrystia. Niewątpliwą ozdobą kościoła są ponad stuletnie organy.  Chór jest podwieszany, podparty drewnianymi słupami.

 

Pałac z XIX w. w Ułężu

pałac ułęż

Pałac pochodzi z XIX w., wybudowany został według projektu Jakuba Kubickiego. Murowany, wzniesiony na planie prostokąta, dwukondygnacyjny. W otoczeniu pałacu znajdują się resztki parku, pozostałości muru oporowego i brama.

 

Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Żabiance z XVIII w.

Żabianka - Kościół 2 Żabianka_(woj_lubelskie)-kosciol  Zabianka

Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP w Żabiance jest najstarszym drewnianym zabytkiem na terenie powiatu ryckiego. Został on wybudowany w 1745 r., fundatorem był starosta Stężycki Feliks Bentkowski. Kościół jest konstrukcji zrębowej, dach pokryty gontem. Wewnątrz świątyni znajduje się barokowy krucyfiks z XVIII w. i rokokowa ambona. Pod kościołem dostępne są także krypty, w których został pochowany starosta Stężycki wraz z rodziną. Obok kościoła znajduje się XVIII-wieczna dzwonnica.

 

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża w Sobieszynie

DSC01570 Plebania w Ułężu

Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego został wybudowany w stylu neogotyckim w latach 1893-1896 kosztem hrabiego Kajetana Kickiego. Budowla ta powstała według projektu Pawła Wójcickiego. Świątynia posiada nawę główną oraz dwie boczne. Ołtarz główny wykonany jest z marmuru włoskiego, natomiast w nawach bocznych są to ołtarze drewniane. Do zespołu kościelnego należy także plebania wykonana w stylu neogotyckim z elementami eklektycznymi oraz park.

 

Pałac w Sobieszynie z przełomu XVIII i XIX w.

Pałac w Sobieszynie (1) palac sobieszyn

Pałac w Sobieszynie pochodzi z XVIII/XIX w. Stanowi część zespołu pałacowo-parkowego, w skład którego wchodzą: park, pałac, dwie oficyny, budynki gospodarcze. Pałac został wzniesiony według projektu Piotra Aignera, natomiast zabudowania gospodarcze z II poł. XIX w. zaprojektowane były przez Henryka Marconiego.

 

Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie

Szkoła w Sobieszynie szkola sobieszyn 2

Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego należy do zespołu szkolno-parkowego, w skład którego wchodzi: budynek z XIX w., dwór z Blizocina, drewniany spichlerz, stodoła oraz park. Szkoła ta powstała w 1896 r. jako Szkoła Rolnicza Niższa Pierwszego Rzędu. Była to jedna z pierwszych jednostek oświatowych kształcąca w zakresie rolnictwa w Polsce.

 

Dwór w Sarnach z I poł. XIX w.

dworek SarnySarny pałacyk

Dwór w Sarnach pochodzi z I poł. XIX w. jest to budynek murowany, otoczony parkiem i stawami. Klasycystyczny budynek na planie prostokąta, z dwukolumnowym partykiem w fasadzie i czworobocznymi wieżami alkierzowymi na elewacji ogrodowej.

 

Dwór w Podlodowie

dworek Podlodów

Dwór w Podlodowie stanowi część zespołu dworsko-parkowy. Pochodzi on z I poł. XIX w. Od strony południowej znajduje się ganek wsparty na kolumnach w stylu toskańskim. Na południe od dworu widać część krajobrazową parku.

 

Kapliczki, figurki i pomniki Powiatu Ryckiego

Kapliczka murowana z XIX w. z rzeźbą św. Jana Nepomucena u wylotu ul. Senatorskiej w Stężycy

kapliczka sw. Jana Nepomucyna

 

Kapliczka NMP z drugiej połowy XIX w. przy kościele parafialnym p.w. św. Marcina w Stężycy

kapliczka sw. Marcina w Stężycy

 

Figura Chrystusa Frasobliwego w Rykach

figura Chrystusa Frasobliwego

 

Krzyż upamiętniający „Cud nad Wisłą” w Rykach

krzyż Cud nad Wisłą

 

Pomnik upamiętniający Stanisława Poniatowskiego w Rykach

pomnik St. Poniatowskiego

 

Pomnik Mariana Bernaciaka ps. Orlik w Zalesiu

pomnik Mariana Bernaciaka

 

Figura Matki Bożej znajdująca się w parku zespołu pałacowego w Ułężu

figura Matki Bożej w Ułężu

 

Figura Chrystusa przed kościołem w Sobieszynie

figura Chrystusa w Sobieszynie

 

Grobowiec na Wzgórzu Pięciu Figur w Ułężu

grobowiec Pięć figur

 

Figura Jezusa w Stężycy

figura Jezusa w Stężycy

Usługi

Trasy turystyczne

Print Friendly, PDF & Email

Mapa ścieżki rowerowej w gminie Stężyca (.pdf)

Tablica_152x177_300dpi_00_stezyca_wyspa_wisla(4)


Szlak kajakowy >>>

szlak


 Szlak czerwony – prowadzi w kierunku północnym z Dęblina do Wilgi przez Podzamcze koło Maciejowic. Długość szlaku 60 km. Odcinek Dęblin – Maciejowice 32 km. Początek szlaku przy moście na rzece Wiśle.

Szlak niebieski – „Nadwiślański” biegnie w kierunku południowym z Dęblina do Annopola przez Gołąb, Puławy. Długość szlaku 78 km. Odcinek Dęblin – Puławy 20 km. Początek szlaku przy dworcu PKP.

Szlak zielony – „Generała Franciszka Kleeberga” – prowadzi na wschód od Dęblina do Kocka przez Bobrowniki, Ułęż, Sobieszyn, Wolę Głowską, Charlejów. Długość szlaku 72,7 km. Odcinek Dęblin – Sobieszyn 24 km. Początek szlaku na środku mostu na rzece Wiśle.

Szlak żółty spacerowy – prowadzi wokół Dęblina. Początek szlaku jest przy przystanku PKS Rynek. Łączna długość trasy 12 km.


Ścieżki rowerowe

  • Pętla „Czerwona” – Ryki – Sędowice – Sarny (24 km)
  • Pętla „Zielona” – Ryki – Leopoldów – Ryki (26 km)
  • Stężyca – ścieżka rowerowa koroną wału przeciwpowodziowego: Stężyca – Młynki – Dęblin
  • Stężyca – ścieżka rowerowa biegnąca polnymi drogami, częściowo drogami asfaltowymi: Stężyca – Jezioro Palenickie – Brzeźce – Prażmów – Brzeźce- Kletnia – Rokitnia – Stężyca
  • Bursztynowy Szlak Greenways – przyroda, tradycja i ludzie – międzynarodowa trasa rowerowa (polsko-słowacko-węgierska). Przebieg oznakowany trasy w woj. lubelskim od miejscowości Brzeźce (gmina Stężyca) do Dęblina. Dalsza część szlaku nie jest oznakowana.
  • Szlak Ziemi Łukowskiej – trasa rowerowa przebiegająca przez miejscowości w gminach Kłoczew i Nowodwór.

Sztuka

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 14
W sumie: 334767