ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Turystyka

Print Friendly, PDF & Email

Gmina

Rodzaj rękodzieła

Osoba wykonująca rękodzieło

Ryki Rzeźba Witold Cejko, Tadeusz Kamelab, Jadwiga Kuchnio
Haft i koronka Wiesława Gazda, Stanisława Stoń, Halina Piwońska, Henryka Żaczek, Janina Warowna, Barbara Jaworska, Kazimiera Rogala, Stanisława Jawoszek, Zofia Flak, Zofia Kania
Malarstwo Bogdan Grudniak, Roman Kostyra, Anna Szymańska, Agnieszka Jakubik, Teresa Piesio, Maria Rodak, Magdalena Bagrowska, Alicja Łagowska, Barbara Stępnicka, Grażyna Kurek
Kowalstwo artystyczne Bogdan Cieślak
Fotografia Henryk Moniszko, Lidia Jaroń, Barbara Kuty, Dariusz Szulik
Dęblin Haft i koronka Stanisława Kępka, Janina Mikusek, Ewa Mańka, Monika Mańka, Wiktoria Marut, Halina Smaga, Stanisława Smolińska, Danuta Witek, Justyna Wnuk, Hanna Wojtyś,
Wikliniarstwo Grzegorz Gordat, Edyta Stefaniak, Monika Kowalczyk, Barbara Jasińska
Malarstwo Anna Krawczak, Waldemar Lipiński, Edward Marut, Teresa Piesio, Hanna Piotrowska, Grażyna Przychodzeń, Janusz Salomończyk, Maria Stefańska, Anna Szymańska, Ernest Włodarski
Kowalstwo artystyczne Józef Majewski
Fotografia Michał Ciechoński, Roman Jaroń, Jolanta Karaś, Tadeusz Kucharski, Michał Pastuszak, Jacek Rayski, Jakub Wojdat
Witraż Agata Osika-Kucharska
Grafika Grażyna Majek
Stężyca Rzeźba Marianna Komorniczak, Jerzy Potocki
Haft i koronka Alodia Witkowska, Marta Komosa, Maria Maraszek, Joanna Nowak
Wikliniarstwo Stanisław Wąsiewski, Ireneusz Mikusek
Malarstwo Jerzy Potocki
Kowalstwo artystyczne Marek Sych
Ułęż Rzeźba Michał Mikos, Jan Szczęsny
Wikliniarstwo Tadeusz Janiszek
Kłoczew Hafty i koronki Maria Szpadzik

 

Bożena Szafrańska

Jadwiga Kuchnio

Alodia Witkowska

 

Ireneusz Mikusek

 

Marta Komosa

 

Anna Kozłowska

 

Marianna Komorniczak

 

Agnieszka Masztalerz

 

Rodzina Pawelców

 

Krystyna Markowska

Zespoły taneczne i śpiewacze

Print Friendly, PDF & Email

Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Ryki”

 

Zespół Pelagia

 

Chór Seniora

 

Zespół Śpiewaczy Babeczki z Zawitały

 

Klub Aktywnych Kobiet

 

Zespół Śpiewaczy Moszczanianki

 

Zespół Śpiewaczy z Oszczywilka

 

Donatki – Kłoczew

 

Rytm – Ryki

 

Roztańczone Małolaty – Kłoczew

Zespół pieśni i tańca „Dębliniacy”

 

Zespół Tańca Ludowego ze Stężycy

 

Zespół Pieśni i Tańca przy ZSO w Sobieszynie

 

Dziecięcy Zespół Wokalny „Iskierki”

 

Chór Emerycki „Relaks”

Zabytki Ziemi Ryckiej

Print Friendly, PDF & Email

Kościół p.w. Najświętszego Zbawiciela w Rykach

RYki Kościół Kościół ryki obraz

Kościół p.w. Chrystusa Zbawiciela w Rykach powstał w latach 1908-1914, według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego. Budowla jest w stylu neogotyckim,     wzniesiona na planie krzyża łacińskiego, posiada trzy nawy. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Leona Wyczółkowskiego „Chrystus na krzyżu”.

 

Pałac w Rykach z XVIII w.                 

Zespół Pałacowo Parkowy w Rykach DSC00666

 

Zespół dworski pochodzi z I poł. XIX w. Został wybudowany przez Stanisława Poniatowskiego, ojca króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Budynek ten był przebudowywany a nawet całkowicie odbudowany po pożarze w 1980 r. Jest to dworek parterowy, murowany, zbudowany na planie prostokąta. Od frontu znajduje się portyk o czterech kolumnach toskańskich. Wokół dworku znajduje się park z I poł. XIX w., z częściowo zachowanym układem alei.

 

Zespół dworca kolejowego w Dęblinie

st kolej

 

 

 

 

 

Powstanie dworca kolejowego przypada na lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte XIX wieku, rozbudowany został w latach czterdziestych XX wieku.Kolej ta miała przebiegać od granicy z Prusami na północy przez twierdze w Modlinie, Warszawie i w Dęblinie, a następnie dalej na południowy wschód przez Lublin do Kowla.Linia kolejowa tzw. Kolej Nadwiślańska została otwarta w sierpniu 1887 roku, sfinansowana przez finansistę żydowskiego pochodzenia Leopolda Stanisława Kronenberga.

 

Twierdza w Dęblinie

Autor A. Osika- Kucharska Twierdza Dęblin 2

Budowa twierdzy u ujścia rzeki Wieprz do Wisły była prowadzona w latach 1838 – 1878 zgodnie z projektem rosyjskiego generała Iwana Dehna. Obiekt otoczony fosą i wałami. W okresie międzywojennym stacjonował tu 15. Pułk Piechoty Wilków, natomiast w czasie II wojny światowej niemiecki obóz jeniecki, Stalag 307.

 

Pałac Jabłonowskich

Pałąc Mniszchów w Dęblinie Pałac Jabłonowskich

Pałac Jabłonowskich został wzniesiony w stylu saskiego rokoka, następnie przebudowany w stylu klasycystycznym. XVIII-wieczny pałac położony na niewielkim wzniesieniu, zwrócony ku południowi. Z zachodniej strony znajdowała się sala balowa. Po przebudowie pałac wzbogacony został parkiem, w którym znajdował się staw i wyspa, na której wzniesiono muzoleum.


Dworek w Jagodnem z II poł. XVIII w.

Zespół Dworsko- Parkowy w Jagodnem

Dwór w Jagodnem pochodzi z II poł. XVIII w. Został zbudowany dla Cieciszowskich. Przebudowany w latach 1830-40 i 1860-74. Drewniany, konstrukcji zrębowej, parterowy na planie prostokąta. Przy wejściu znajdują się dwie kolumny toskańskie, od strony ogrodu trzyosiowy ryzalit, zwieńczony trójkątnym szczytem.

 

Kościół w Kłoczewie p.w. Św. Jana Chrzciciela z XVII/XVIII w.

Kościół w Kłoczewie kapliczka kloczew

Kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela pochodzi z XVII/XVIII w. Styl barokowy, murowany z cegły, podpiwniczony. Jednonawowy z półkolistym prezbiterium. Wewnątrz znajduje się wiele obrazów i rzeźb, głównie z XVIII w. Otoczenie kościoła składa się m.in. z bramy, dzwonnicy, kaplicy św. Barbary.

 

Kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Bobrownikach

kościół w bobrownikach

Kościół p.w. Nawiedzenia NMP w Bobrownikach wybudowany został w 1632 r., choć obecny wygląd uzyskał w 1790 r. Jest on murowany z cegły, częściowo z kamienia, jednonawowy. Wewnątrz świątyni znajdują się trzy późnobarokowe ołtarze.

 

Kościół parafialny p.w. Św. Marcina

Kościół parafialny p.w. św. Marcina Biskupa w stęzycy Kościół parafialny p.w. św. Marcina Biskupa w Stężycy

Kościół p.w. Św. Marcina jest najstarszym zabytkiem ziemi stężyckiej. Został wybudowany w 1434 r. w stylu gotyckim. W wyniku remontów przeprowadzonych w późniejszych latach uzyskał także elementy stylu renesansowego i barokowego. Stalle pochodzą z XVIII w. ze zniszczonego kościoła zakonu cystersów w Lubiążu. Od południowej strony nawy znajduje się kaplica Matki Boskiej Różańcowej i mała kruchta, natomiast od północy kaplica Miłosierdzia Bożego i zakrystia.

 

Kościół Filialny p.w. Przemienienia Pańskiego (1790-1827)

Kościół filialny pofranciszkański p.w Przemienienia Pańskiego kosciół filialny 3

Kościół filialny p.w. Przemienienia Pańskiego pierwotnie był drewniany, jednak wielokrotnie był niszczony, głównie przez rzekę Wisłę, ale ostatniego zniszczenia dokonał pożar w 1790 r. Obecna budowla powstała w latach 1790-1827. Kościół jest w stylu barokowym, jednonawowym, z półkolistą absydą. Fasada zwieńczona jest trójkątnym szczytem. Elewację frontową ozdabia porte – fenetre z balkonem. W kościele znajdują się obrazy i rzeźby z poprzedniej świątyni.

 

Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła w Piotrowicach

Piotrowice

Pierwotny kościół został zbudowany został około 1590 roku z fundacji Jakuba Gostomskiego, wojewody rawskiego. Pod koniec XIX wieku kościół został powiększony dzięki staraniom księdza Michała Pióro. W kościele znajduje się późnorenesansowy ołtarz główny z I poł. XVIII wieku oraz kamień z łacińskim napisem i datą 1642 roku.

 

Kościół parafialny p.w. św. Sebastiana w Brzezinach

Brzeziny

Wybudowany został w 1683roku przez ówczesnego właściciela tego terenu Franciszka Socha  Chomentowskiego. Świątynia wzniesiona w stylu elektrycznym, na planie krzyża greckiego. Główna nawa budowli przechodzi bezpośrednio w zamknięte, trójboczne prezbiterium. W ramieniu północnym znajduje się niewielka zakrystia. Niewątpliwą ozdobą kościoła są ponad stuletnie organy.  Chór jest podwieszany, podparty drewnianymi słupami.

 

Pałac z XIX w. w Ułężu

pałac ułęż

Pałac pochodzi z XIX w., wybudowany został według projektu Jakuba Kubickiego. Murowany, wzniesiony na planie prostokąta, dwukondygnacyjny. W otoczeniu pałacu znajdują się resztki parku, pozostałości muru oporowego i brama.

 

Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Żabiance z XVIII w.

Żabianka - Kościół 2 Żabianka_(woj_lubelskie)-kosciol  Zabianka

Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP w Żabiance jest najstarszym drewnianym zabytkiem na terenie powiatu ryckiego. Został on wybudowany w 1745 r., fundatorem był starosta Stężycki Feliks Bentkowski. Kościół jest konstrukcji zrębowej, dach pokryty gontem. Wewnątrz świątyni znajduje się barokowy krucyfiks z XVIII w. i rokokowa ambona. Pod kościołem dostępne są także krypty, w których został pochowany starosta Stężycki wraz z rodziną. Obok kościoła znajduje się XVIII-wieczna dzwonnica.

 

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża w Sobieszynie

DSC01570 Plebania w Ułężu

Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego został wybudowany w stylu neogotyckim w latach 1893-1896 kosztem hrabiego Kajetana Kickiego. Budowla ta powstała według projektu Pawła Wójcickiego. Świątynia posiada nawę główną oraz dwie boczne. Ołtarz główny wykonany jest z marmuru włoskiego, natomiast w nawach bocznych są to ołtarze drewniane. Do zespołu kościelnego należy także plebania wykonana w stylu neogotyckim z elementami eklektycznymi oraz park.

 

Pałac w Sobieszynie z przełomu XVIII i XIX w.

Pałac w Sobieszynie (1) palac sobieszyn

Pałac w Sobieszynie pochodzi z XVIII/XIX w. Stanowi część zespołu pałacowo-parkowego, w skład którego wchodzą: park, pałac, dwie oficyny, budynki gospodarcze. Pałac został wzniesiony według projektu Piotra Aignera, natomiast zabudowania gospodarcze z II poł. XIX w. zaprojektowane były przez Henryka Marconiego.

 

Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie

Szkoła w Sobieszynie szkola sobieszyn 2

Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego należy do zespołu szkolno-parkowego, w skład którego wchodzi: budynek z XIX w., dwór z Blizocina, drewniany spichlerz, stodoła oraz park. Szkoła ta powstała w 1896 r. jako Szkoła Rolnicza Niższa Pierwszego Rzędu. Była to jedna z pierwszych jednostek oświatowych kształcąca w zakresie rolnictwa w Polsce.

 

Dwór w Sarnach z I poł. XIX w.

dworek SarnySarny pałacyk

Dwór w Sarnach pochodzi z I poł. XIX w. jest to budynek murowany, otoczony parkiem i stawami. Klasycystyczny budynek na planie prostokąta, z dwukolumnowym partykiem w fasadzie i czworobocznymi wieżami alkierzowymi na elewacji ogrodowej.

 

Dwór w Podlodowie

dworek Podlodów

Dwór w Podlodowie stanowi część zespołu dworsko-parkowy. Pochodzi on z I poł. XIX w. Od strony południowej znajduje się ganek wsparty na kolumnach w stylu toskańskim. Na południe od dworu widać część krajobrazową parku.

 

Kapliczki, figurki i pomniki Powiatu Ryckiego

Kapliczka murowana z XIX w. z rzeźbą św. Jana Nepomucena u wylotu ul. Senatorskiej w Stężycy

kapliczka sw. Jana Nepomucyna

 

Kapliczka NMP z drugiej połowy XIX w. przy kościele parafialnym p.w. św. Marcina w Stężycy

kapliczka sw. Marcina w Stężycy

 

Figura Chrystusa Frasobliwego w Rykach

figura Chrystusa Frasobliwego

 

Krzyż upamiętniający „Cud nad Wisłą” w Rykach

krzyż Cud nad Wisłą

 

Pomnik upamiętniający Stanisława Poniatowskiego w Rykach

pomnik St. Poniatowskiego

 

Pomnik Mariana Bernaciaka ps. Orlik w Zalesiu

pomnik Mariana Bernaciaka

 

Figura Matki Bożej znajdująca się w parku zespołu pałacowego w Ułężu

figura Matki Bożej w Ułężu

 

Figura Chrystusa przed kościołem w Sobieszynie

figura Chrystusa w Sobieszynie

 

Grobowiec na Wzgórzu Pięciu Figur w Ułężu

grobowiec Pięć figur

 

Figura Jezusa w Stężycy

figura Jezusa w Stężycy

Usługi

Trasy turystyczne

Print Friendly, PDF & Email

Mapa ścieżki rowerowej w gminie Stężyca (.pdf)

Tablica_152x177_300dpi_00_stezyca_wyspa_wisla(4)


Szlak kajakowy >>>

szlak


 Szlak czerwony – prowadzi w kierunku północnym z Dęblina do Wilgi przez Podzamcze koło Maciejowic. Długość szlaku 60 km. Odcinek Dęblin – Maciejowice 32 km. Początek szlaku przy moście na rzece Wiśle.

Szlak niebieski – „Nadwiślański” biegnie w kierunku południowym z Dęblina do Annopola przez Gołąb, Puławy. Długość szlaku 78 km. Odcinek Dęblin – Puławy 20 km. Początek szlaku przy dworcu PKP.

Szlak zielony – „Generała Franciszka Kleeberga” – prowadzi na wschód od Dęblina do Kocka przez Bobrowniki, Ułęż, Sobieszyn, Wolę Głowską, Charlejów. Długość szlaku 72,7 km. Odcinek Dęblin – Sobieszyn 24 km. Początek szlaku na środku mostu na rzece Wiśle.

Szlak żółty spacerowy – prowadzi wokół Dęblina. Początek szlaku jest przy przystanku PKS Rynek. Łączna długość trasy 12 km.


Ścieżki rowerowe

 • Pętla „Czerwona” – Ryki – Sędowice – Sarny (24 km)
 • Pętla „Zielona” – Ryki – Leopoldów – Ryki (26 km)
 • Stężyca – ścieżka rowerowa koroną wału przeciwpowodziowego: Stężyca – Młynki – Dęblin
 • Stężyca – ścieżka rowerowa biegnąca polnymi drogami, częściowo drogami asfaltowymi: Stężyca – Jezioro Palenickie – Brzeźce – Prażmów – Brzeźce- Kletnia – Rokitnia – Stężyca
 • Bursztynowy Szlak Greenways – przyroda, tradycja i ludzie – międzynarodowa trasa rowerowa (polsko-słowacko-węgierska). Przebieg oznakowany trasy w woj. lubelskim od miejscowości Brzeźce (gmina Stężyca) do Dęblina. Dalsza część szlaku nie jest oznakowana.
 • Szlak Ziemi Łukowskiej – trasa rowerowa przebiegająca przez miejscowości w gminach Kłoczew i Nowodwór.

Instytucje kultury i obiekty sportowe

Print Friendly, PDF & Email

MIASTO I GMINA RYKI

PŁYWALNIA POWIATOWA W RYKACH

 1. Janiszewska 2, 08-500 Ryki

81 865 55 55

e-mail e-mail plywalniarycka@gmail.com

Administracja pływalni
ul. Wyczółkowskiego 10 a, lok. 109, 08-500 Ryki

81 865 50 50

plywalniarycka@gmail.com

Fax: 81 865 50 50

https://plywalniarycka.pl/

 

 

W skład kompleksu basenowego wchodzą: basen pływacki z wyznaczonymi torami, basen do nauki pływania oraz rekreacyjny z urządzeniami do masażu wodnego, brodzik dla dzieci, wanny z hydromasażem.

 

CENTRUM KULTURY I SPORTU W RYKACH
ul. Warszawska 11
08- 500 Ryki
tel. 81 865 16 16
e-mail: centrumkultury.ryki@wp.pl
www.mgck.ryki.pl
www.facebook.com/mgckryki
www.instagram.com/mgck.ryki

 

W obiekcie można zwiedzić Izbę Pamięci majora Mariana Bernaciaka ps. ”Orlik”,

Izbę Regionalną Dziedzictwa Kulturowego, Galeria Sztuki, stała wystawa pamiątek związanych z ostatnimi właścicielami zespołu pałacowo-parkowego

 

imprezy, wystawy, wernisaże, galerie sztuki  według kalendarza podanego na stronie internetowej

 

 

KINO RENESANS
ul. Warszawska 25
08-500 Ryki
tel. 81 8652 255, 789 243 739
e-mail: kino@ryki.pl
www.kino.ryki.pl
www.facebook.com/kino-renesans-ryki
www.instagram.com/kino_renesans_ryki

 

 

 

 

 

 

 

HALA SPORTOWA I STADION W RYKACH

 1. Warszawska 62

08-500 Ryki

tel. 81 865 16 16
e-mail: centrumkultury.ryki@wp.pl
www.mgck.ryki.pl
www.facebook.com/mgckryki
www.instagram.com/mgck.ryki

 

Hala zawiera 2 boiska do sqasha

Siłownia, sala fitness, halę do gier zespołowych: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka halowa

 

 

KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”

przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach

 1. 15 PP „Wilków AK” 5

08-500 Ryki

tel. 81 865 34 13

E-mail: zso2@ryki.pl

https://zso2ryki.szkolnastrona.pl/

 

 

 

 

PARK-CAFE W RYKACH

Ul. Warszawska 11

08- 500 Ryki
tel. 81 865 16 16
e-mail: centrumkultury.ryki@wp.pl
www.mgck.ryki.pl
www.facebook.com/mgckryki
www.instagram.com/mgck.ryki

 

 

MUZEUM – IZBA HISTORII KOLEI WĘZŁA DĘBLIN

Leopoldów ul. Wesoła 15

08-500 Ryki

tel. 505 865 688

https://muzeum-historii-kolei-weza-deblin.business.site/

 

 

KUŹNIA U GOGACZA W BRUSOWIE

Brusów 39

08-500 Ryki

tel. 795202974

 

 

MIASTO DĘBLIN

 

 

MIEJSKI DOM KULTURY W DĘBLINIE

 1. 15 P.P. „Wilków” 32A

08-530 Dęblin

tel./fax: (81) 883-07-68

e-mail: mdkdeblin@op.pl

https://www.facebook.com/pages/category/Education/Miejski-Dom-Kultury-w-D%C4%99blinie-682406121941882/

imprezy, wystawy, wernisaże, galerie sztuki  według kalendarza podanego na stronie internetowej

 

 

MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH W DEBLINIE

 1. Lotników Polskich 1,
  08-530 Dęblin
  woj. lubelskie, Polska

tel. 26 151 94 62

e-mail:  sekretariat@muzeumsp.pl

https://muzeumsp.pl/

historia lotnictwa polskiego

 

MUZEUM TWIERDZA DĘBLIN

znajduje się w obiekcie Jednostki Wojskowej w Dęblinie 1 Batalion Drogowo-Mostowy,

 1. Saperów 5
  08-530 Dęblin
  tel. 261515450
  fax. 261515480
  e-mail em.mich@ron.mil.pl

zespół obiektów fortecznych wzniesionych przez Rosję w XIX wieku u zbiegu Wieprza i Wisły, w miejscowości Dęblin

 

 

 

 

 

STADION MIEJSKI W DĘBLINIE

 1. 15 PP „Wilków”

08-530 Dęblin

Tel. 81 8830001

e-mail:  oswiata@um.deblin.pl

https://www.deblin.pl/

boisko do piłki nożnej, korty tenisowe, imprezy plenerowe według harmonogramu zamieszczonego na stronie Urzędu Miejskiego w Dęblinie

 

KOMPLEKS SPORTOWY „MOJE BOISKO” – ORLIK 2012

przy Zespole Szkół Ogólnokształcących

 1. 15 P.P. Wilków 6,

08-530 Dęblin

Tel. 81 8830001

e-mail:  oswiata@um.deblin.pl

https://www.deblin.pl/

 

w skład kompleksu wchodzą: boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki, boisko do piłki nożnej

 

GMINA STĘŻYCA

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W STĘŻYCY

 1. Królewska 4

09-540 Stężyca

tel. (081)866 30 89

e-mail: gokstezyca@onet.pl

https://stezyca.naszgok.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STADION SPORTOWY IM. HENRYKA FRĄCKIEWICZA W STĘŻYCY

 1. Podwale 4

08-540 Stężyca

tel. 81 86 63 038
fax. 81 86 63 057

e-mail: sekretariat@stezyca.eurzad.eu

 

https://www.gmina-stezyca.pl/#

 

boisko do piłki nożnej, plażowej, Orlik, bieżnia

 

 

IZBA REGIONALNA PRZY ZESPOLE SZKLONO-PRZEDSZKOLNYM W STĘŻYCY

 1. Królewska 2a

08-540 Stężyca

tel./ fax:  sekretariat:  81   866 31 50,  81   866 30 49

e-mail:   zsstezyca@onet.eu

 

SALA TRADYCJI PRZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEZINACH

Brzeziny 34

08-540 Stężyca

https://www.facebook.com/strazospbrzeziny/?locale=pl_PL

 

 

HALA SPORTOWA PRZY ZESPOLE SZKLONO-PRZEDSZKOLNYM W STĘŻYCY

 1. Królewska 2a

08-540 Stężyca

tel./ fax: sekretariat:  81   866 31 50,  81   866 30 49

e-mail:   zsstezyca@onet.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMINA NOWODWÓR

 

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NOWODWORZE

Nowodwór 74

08-503 Nowodwór

tel/fax  081 866 10 12

imprezy, wystawy, wernisaże  według kalendarza podanego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nowodworze

 

BOISKO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WACŁAWA NAŁKOWSKIEGO

W NOWODWORZE

Nowodwór 73

08-503 Nowodwór

Tel. 81 8661006

e-mail zsonowodwor@gmail.com

 

boisko do piłki nożnej, siatkowej, ręcznej, korty tenisowe, Kompleks boisk sportowych ORLIK

 

 

BOISKO SPORTOWE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRABOWIE SZLACHECKIM

Grabów Szlachecki 61

08-503 Nowodwór

tel. 81 7234677

e-mail: zsograbow@wp.pl

http://zsograbow.szkolnastrona.pl/

 

kompleks boisk sportowych ORLIK

 

 

MAŁE MUZEUM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAKUBÓWCE

Jakubówka 65

08-503 Nowodwór

tel. 696107522

e-mail: acuch@o2.pl

http://www.jakubowka.szkolna.net/o-szkole

 

 

 

 

 

 

 

 

GMINA KŁOCZEW

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KŁOCZEWIE

 1. Klonowa 2

08-550 Kłoczew

tel. 25 7511685

kom. 601157072

e-mail: gok@kloczew.pl

https://gok-kloczew.pl/

https://www.facebook.com/people/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-K%C5%82oczewie/100077419065366/

 

imprezy, wystawy, wernisaże  według kalendarza podanego na stronie internetowej

GOK Kłoczew

 

 

IZBA REGIONALNA PRZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

W STARYM ZADYBIU

Stare Zadybie 74

08-550 Kłoczew

https://www.facebook.com/login/device-based/regular/login/?login_attempt=1

 

zgromadzone zostały eksponaty tradycji straży pożarnej

oraz I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa

 

 

IZBA PAMIĘCI REGIONALNEJ W GOŹDZIE

Świetlica w Goździe,

Gózd 77a,

08-550 Kłoczew.

tel. 25 7511685

kom. 601157072

e-mail: gok@kloczew.pl

https://gok-kloczew.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBA PAMIĘCI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA KUPCZYKA W WOLI ZADYBSKIEJ

Wola Zadybska 82,

08-550 Kłoczew

tel.:  25 75-43-024

e-mail: wolazadybskaszkola@o2.pl

http://www.wolazadybska.szkolna.net/o-szkole

 

Izba poświęcona patronowi Szkoły – Janowi Kupczykowi i poległym wraz z nim mieszkańcom miejscowości w czasie II WŚ. Jan Kupczyk to kierownik szkoły w latach 1929 – 1944 w którym to roku został zamordowany przez hitlerowców.

 

 

HALA SPORTOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KŁOCZEWIE

Kłoczew, ul. Długa 69
powiat rycki, woj. lubelskie
tel/fax: (25) 75-11-756

e-mail:  szkola_kloczew@wp.pl
https://zskloczew.szkolna.net/

 

GMINNE BOISKO W STARYM ZADYBIU

Stare Zadybie

08-550 Kłoczew

Tel. 25 7543199

e-mail: gmina@kloczew.pl

https://kloczew.pl/

 

 

Gmina Ułęż

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W UŁĘŻU

Ułęż 173

08-504 Ułęż

imprezy, wystawy, wernisaże  według kalendarza podanego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ułężu

tel. 818667036

e-mail:  dyrekcjagoku@gmail.com

https://gminaulez.eu/

 

 

IZBA PAMIĘCI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

W SOBIESZYNIE

Sobieszyn 4

08-504 Ułęż

Tel./fax 81 8667136

tel. 81 866 72 14

http://zsosobieszyn.szkolnastrona.pl/

 

 

IZBA PAMIĘCI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. KAJETANA hr. KICKIEGO

W SOBIESZYNIE – BRZOZOWEJ

Sobieszyn 298 A

08-504 Ułęż

tel. 81 866 79 00

http://sobieszynbrzozowa.pl/

 

 

GMINNY STADION SPORTOWY W SOBIESZYNIE

Sobieszyn 7

tel. 818667036

e-mail dyrekcjagoku@gmail.com

https://gminaulez.eu/

 

 

 

OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W SOBIESZYNIE

Sobieszyn 298 K

08-504 Ułęż

tel.: 81 865 00 25

e-mail: sobieszyn.zlpk@lubelskie.pl

 

   

 

KGW

Print Friendly, PDF & Email

Koło Gospodyń Wiejskich w Moszczance

012 DSC_1572 moszczanka

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Rososzy

DSC_5272 rososz (1)

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Owni

KGW Ownia

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Sierskowoli

KGW Sierskowola

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Swatach

DSC_3247 DSC_8337

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Karczmiskach

DSC_1616

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Bazanowie

bazanów (1) DSC_1666

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach

1

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Pawłowicach

DSC_1256 DSC_6015

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Sarnach

DSC_3268 DSC_9399

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Ułężu

IMG_2285 stroje

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Rokitni

DSC_1381

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Kletni

Kletnia

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Paprotnii

Paprotnia

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Grabowie Ryckim

Grabów Rycki

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Oszczywilku

Oszczywilk       Oszczywilk2

Baza noclegowa i gastronomiczna

Print Friendly, PDF & Email

 

Gospodarstwo Rolne Kasztanka – Anna Hołownia

Tel. 883 976 824, 691 976 824

Swaty 176 a

08-500 Ryki

ania-holownia@wp.pl

 1 2 3

Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego

Sobieszyn 298 A

08-504 Ułęż

Tel. (81) 866 79 00

biuro@sobieszynbrzozowa.pl

4

Kwatera Agroturystyczna

Halina Busz

Ul. Błońska 5

08-540 Stężyca

Tel. (81) 866 32 90

5

Gospodarstwo ArgoEko Ranczo w Sobieszynie

Henryk Bogdan Kwieciński

Sobieszyn 55

08-504 Ułęż

Tel. 728 308 960

argoekoranczo@gmail.com

6 7 8

Internat przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach

Ul. Żytnia 5

08-500 Ryki

Tel. (81) 865 12 97 w. 31

9 10

Azalia Noclegi

Ul. Słowackiego 143,

08-500 Ryki

Tel. 786 861 330, 503 140 354, 607 084 093

info@noclegiryki.pl

11 12 13

Bogusz Cicha

Ul. Cicha 30 (Stary Rynek)

08-500 Ryki

Tel. (81) 865 32 51, 664 058 475, 606 341 188

dariusz.bogusz@wp.pl  (maile należy wysyłać wpisując w temacie wiadomości „Bogusz Cicha – nocleg”)

14

Zajazd „Nad Wieprzem”  

Sarny 3

08-504 Ułęż

tel.: (81)8803305

e-mail: nadwieprzem@op.pl

Kompleksowa obsługa – restauracja, miejsca noclegowe, wypożyczalnia kajaków

 

Restauracja „Nad Wisłą”

Dęblin

Ul. 15 Pułku Piechoty Wilków paw. 169 lokal 8T, 5T

tel. 503 708 034

tel. 504 582 330

email: nad_wisla@wp.pl

15 16 17

GOŚCINIEC POD LASEM
Centrum Rekreacyjno – Biznesowe

GŁÓWNA

Grabowce Dolne 40 B, 08-503 Nowodwór

tel: 669 372 914
e-mail: kontakt@gosciniecpodlasem.com.pl

 

Gościniec Cegielnia

https://www.gosciniec-cegielnia.pl/

Niwa Babicka 85A

08-500 Ryki

Tel..fax. 81 865 43 14

Email: gościniec.cegelnia@op.pl

 

Wyspa Wisła

https://www.wyspawisla.com.pl

Towarzystwo Przyjaciół Stężycy

Rekreacyjna 1
08-540 Stężyca

tel. (81) 460 89 98

wyspawisla@wyspawisla.com.pl

monika.kozak@wyspawisla.com.pl

Kontakt dla mediów: media@wyspawisla.com.pl

18 19 20

Dom Weselny „Wisełka”

https://www.salawiselka.pl/

Ul. Dęblińska 78A

08-540 Stężyca

Tel 81 866 36 41

Email:  barodjazdowy@wp.pl

 

Kawiarnia Tit-Bit

ul. Okólna 45

08-530 Dęblin

Tel. 81 880 19 00

e-mail: twarowski@hot.pl

 

Siedlisko Czerniówka – Noclegi w pobliżu Farmy Iluzji

Paprtotnia 170, 08-540 Stężyca
Tel. 509 521 609
www.czerniowka.pl
jareklesicki@interia.pl

Zapraszamy do kompleksowo wyposażonych apartamentów w pobliżu Farmy Iluzji. Domek położony jest w otoczeniu łąk, lasów, w pobliżu rzeki Wisły. Do dyspozycji gości duża kilkuhektarowa działka, altana ogrodowa, palenisko, grill i plac zabaw.

 

 

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 70
W sumie: 454576