ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Projekty współpracy

Wizyta w GAL del Ducato

Print Friendly, PDF & Email

Za nami wizyta studyjna na obszarze włoskiego partnera projektu współpracy GAL del Ducato, która dobyła się w dniach 13-18 maja br.  w ramach projektu współpracy pn. „Turystyka-Przedsiębiorczość – Promocja”. W wizycie udział wzięło 50 osób z obszaru LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” oraz LGD „Leśny Krąg” reprezentujących organizacje pozarządowe, samorząd, przedsiębiorców, mieszkańców, producentów produktów lokalnych.  Uczestnicy wyjazdu podnieśli wiedzę w zakresie promocji zasobów historycznych i przyrodniczych, walorów turystycznych obszaru, produkcji,  promocji i sprzedaży produktu lokalnego, rozwoju przedsiębiorczości w zakresie rozwoju  turystycznego obszaru.

Podczas spotkań z przedstawicielami gmin włoskich zostały wymienione dotychczasowe doświadczenia w zakresie promocji i rozwoju obszarów wiejskich.

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztaty kulinarne w gminie Nowodwór

Print Friendly, PDF & Email

Cykl warsztatów kulinarnych realizowanych w ramach projektu pn. „Promocja walorów turystycznych obszaru” zakończył się w miejscowości Nowodwór w  dniu 11.05 br. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z kuchnią tradycyjną, zwyczajami i przyzwyczajeniami żywnościowymi z przeszłości. Kuchnia tradycyjna jako produkt lokalny może być wykorzystany dla rozwoju gospodarczego obszaru. W ramach zajęć praktycznych zostały przygotowane tradycyjne dania: pierogi z serem i miętą, pierogi z kapustą i grzybami, zupę rybną, karkówkę pieczoną, bociany, szarlotkę tradycyjną.  Warsztaty zakończyły się degustacją przygotowanych potraw.

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztaty kulinarne w Krasnoglinach

Print Friendly, PDF & Email

Kolejne warsztaty kulinarne odbyły się w miejscowości Krasnogliny, w których  udział wzięli mieszkańcy gminy Ryki, chcący poszerzać swoje umiejętności kulinarne. Warsztaty składały się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej, uczestnicy dowiedzieli się o zasadach kuchni regionalnej. W części praktycznej przygotowane zostały smaczne potrawy: marchwianka, świeżonka, łazanki z mięsem, rolada z kurczaka oraz strucla makowa. Ten rodzaj aktywności   to nie tylko wzbogacenie umiejętności kulinarnych ale też integracja społeczności lokalnej i umiejętność pracy w zespole. Warsztaty zakończyły się degustacją przygotowanych przez uczestników potraw.

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztaty kulinarne

Print Friendly, PDF & Email

Żurek na zakwasie, pierogi z kapustą, pierogi z mięsem, gołąbki z kaszy jaglanej w sosie grzybowym, racuchy to dania przygotowane podczas warsztatów kulinarnych w Leopoldowie. Pod przewodnictwem Pań z KGW Leopoldów, Uczestnicy projektu mogli poznać i wykonać potrawy według starych receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie.  Poznali tajniki kuchni regionalnej, których nie można poszukać w książkach kucharskich. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wśród uczestników nie zabrakło odważnych Panów, którzy chętnie wykonywali powierzone zadania.  Potrawy zostały wykonane z występujących w gminie Ryki produktów pochodzących z lokalnych upraw i hodowli. Warsztaty zakończyły się degustacją przygotowanych potraw i wspólnym śpiewem ludowych piosenek.

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztaty kulinarne w Czernicu

Print Friendly, PDF & Email

Warsztaty kulinarne odbyły się w miejscowości Czernic gm. Kłoczew. Celem projektu jest rozwój turystyczny obszaru w oparciu o dziedzictwo kulinarne, które jest istotnym elementem rozwoju turystycznego obszaru i budowy marki turystycznej. Należy zauważyć, że turystyka kulinarna staje się coraz bardziej popularna. Turyści chętnie przyjeżdżają tam gdzie są odmienne zwyczaje, aby poznać tradycje, zetknąć się z kulturą lokalną oraz kuchnią lokalną, charakterystyczną dla danego obszaru. Po zakończonych warsztatach nastąpiła degustacja przygotowanych potraw. Zajęcia były również okazją do integracji społeczności lokalnej.

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztaty kulinarne

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 13 kwietnia b.r. w Dęblinie oraz Czernicu gm. Kłoczew odbyły się  warsztaty kulinarne z zakresu kuchni regionalnej. W warsztatach udział wzięli mieszkańcy miasta Dęblin oraz gminy Kłoczew, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę kulinarną.   Zajęcia rozpoczęły się od zaprezentowania i zapoznania uczestników. Następnie prowadzący warsztaty  omówili  zasady kuchni regionalnej oraz przepisy potraw. Omówione  zostały charakterystyczne cechy kuchni  tradycyjnej a przede wszystkim podkreślono,  iż jest ważnym  składnikiem dziedzictwa narodowego oraz wpływa na rozwój turystyczny obszaru. Uczestnicy projektu przystąpili pod kierunkiem prowadzącego do samodzielnego przygotowywania potraw tradycyjnych. Warsztaty zakończyły się degustacją przygotowanych potraw.

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zawarta umowa na realizację projektu współpracy

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 25 października 2023 r. została podpisana umowa na realizacje projektu  współpracy pn. „Turystyka-Przedsiębiorczość-Promocja ” o akronimie TPP. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Leśny Krąg” z Janowa Lubelskiego oraz Lokalną Grupą Działania DEL DUCATO z Włoch.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o zasoby przyrodnicze, kulturowe i historyczne.

Projekt realizuje cele Lokalnej Strategii Rozwoju: Cel ogólny 2: Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców, Cel szczegółowy 2: Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju działalności gospodarczej, Cel szczegółowy 4: Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe, Przedsięwzięcie 4.5 : Rozwój turystyczny obszaru.

W ramach projektu LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” będzie realizować działania:

 • Wyjazd studyjny do Włoch na obszar LGD DEL DUCATO
 • Szkolenie z zakresu produkcji, certyfikacji i sprzedaży produktów lokalnych
 • Wydanie publikacji promującej produkty i zasoby lokalne

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podpisana umowa na realizację projektu współpracy

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 6 września 2023 r. została podpisana umowa na realizacje projektu  współpracy pn. „Promocja walorów turystycznych obszaru ” o akronimie PWTO. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Leśny Krąg” z Janowa Lubelskiego.

Celem projektu jest promocja obszaru LGD i jego walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych oraz stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w tym turystyki poprzez wzrost oferty turystycznej i rekreacyjnej na obszarze wiejskim.

Projekt realizuje cele Lokalnej Strategii Rozwoju: Cel ogólny 2: Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców, Cel szczegółowy 1 : Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu zatrudnienia, Cel szczegółowy 2: Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju działalności gospodarczej, Cel szczegółowy 4: Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe, Przedsięwzięcie 4.5 : Rozwój turystyczny obszaru.

W ramach projektu LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” będzie realizować działania:

 • Utworzenie Regionalnego Muzeum Ceglarstwa,
 • Produkcja i emisja przez TVP Lublin 7 spotów promujących walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru LGD,
 • Wyznaczenie ścieżki rowerowej w gminie Ułęż na odcinku ok. 27 km,
 • Przygotowanie dokumentacji oraz wyznaczenie ścieżek rowerowych na obszarze gminy Stężyca, Dęblin, Ryki, Nowodwór, Kłoczew na odcinku ok. 120 km,
 • Wydanie publikacji promującej zasoby lokalne obszaru powiatu ryckiego,
 • Wydanie publikacji zawierającej najciekawsze przepisy kulinarne wraz ze zdjęciami z wykorzystaniem produktu lokalnego,
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kulinarnych,
 • Zakup materiałów promocyjnych.

 

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Konferencja „Podsumowanie projektu współpracy „Turystyka rowerowa – rozwój i promocja regionu w oparciu o lokalne zasoby”

Print Friendly, PDF & Email

W dniach 25-26 sierpnia 2023 r. podsumowano projekt współpracy, którego celem jest:

1)  rozwój infrastruktury turystycznej i promocja turystyki w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe

2) wzrost atrakcyjności regionów objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju partnerskich LGD,

3) wzrost aktywności mieszkańców w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw społecznych oraz przedsiębiorczych.

Projekt realizowany jest przez LGD „Owocowy Szlak” z/s w Opolu Lubelskim, który jest liderem projektu. Partnerami projektu jest LGD „Zielony Pierścień” z/s w Kośminie, LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach, LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z/s w Lubartowie, LGD „Jagiellońska Przystań” z/s w Parczewie, LGD „Trygon- Rozwój i Innowacja” z/s w Boguchwale woj. Podkarpackie.

Zakres rzeczowo-finansowy  projektu, realizowanego w części przez LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”:

1) Wydanie wspólnego z innymi LGD, przewodnika dla rowerzystów obejmującego trasy rowerowe na obszarze objętym LSR   szt. 500 kwota 3502,06 zł

2) Tłumaczenie przewodnika dla rowerzystów obejmującego trasy rowerowe na  język angielski   441,66zł

3) Mapa turystyczna obszaru LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” szt. 1000 –  5.890,50 zł

4) Publikacja promująca walory obszaru   szt. 2000  – 44.100,00

5) Opracowanie i wyznaczenie szlaku turystycznego na terenie Gminy Ułęż  ok.28 km  – 19.600,00

6) Wyjazd studyjny dla 2 osób do LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja”  –  1.098,00

7) Konferencja prezentująca działania LGD  –  734,18

Koncepcja szlaku rowerowego w gminie Ułęż obejmuje szlaki o długości ok. 28 km, na który składa się szlak niebieski o długości ok. 26,9 km i szlak zielony o długości ok. 1,2 km.

Zadanie obejmuje:

1) uzgodnienie przebiegu trasy szlaków po drogach publicznych (Starostwo Powiatowe w Rykach oraz Puławach),

2) wykonano w ramach uzgodnień projekt stałej organizacji ruchu,

3) zawarto w ramach projektów, oprócz oznaczenia przebiegu tras, także drogowskazy (znaki R-3) oraz znaki kierujące do obiektów atrakcyjnych turystycznie, zlokalizowanych w niewielkiej odległości od szlaku (znaki z grupy „E”),

4) wykonano projekty graficzne drogowskazów oraz znaków z grupy „E”.

Projekt wpisuje się w LSR i realizuje cel ogólny 2 Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców oraz cel szczegółowy 3. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez integrację i aktywizację społeczności lokalnej, Cel 4. Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe. Projekt jest zgodny z przedsięwzięciem 4.4 Promocja dziedzictwa przyrodniczego obszaru. Celem projektu współpracy jest rozwój i promocja turystyki aktywnej w oparciu o zasoby przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru.

Wąsowska Anna

Prezes LGD

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” PROW 2014-2020.

Wizyta studyjna u Partnera projektu współpracy na obszarze działania LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Boguchwale

Print Friendly, PDF & Email

W ramach realizowanego projektu współpracy pn. „Turystyka rowerowa – rozwój i promocja regionu  w oparciu o lokalne zasoby”, przedstawiciele naszej LGD uczestniczyli w dniach 20-21 maja 2023 r. w wizycie studyjnej na obszarze LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” z/s w Boguchwale.  Liderem projektu jest LGD „Owocowy Szlak” z/s w Opolu Lubelskim. Partnerami projektu jest LGD „Zielony Pierścień” z/s w Kośminie, LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach, LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z/s w Lubartowie, LGD „Jagiellońska Przystań” z/s w Parczewie, LGD „Trygon- Rozwój i Innowacja” z/s w Boguchwale woj. Podkarpackie. Partner projektu LGD „Trygon- Rozwój i Innowacja” z/s w Boguchwale zaprezentował 30 kilometrową trasę rowerową biegnącą drogami asfaltowymi oraz polnymi i leśnymi. Była to trasa bardzo wymagająca ciągnąca się przez malownicze tereny. Uczestnicy rajdu mogli podziwiać niezwykle piękne walory przyrodnicze i kulturowe obszaru.

Wąsowska Anna

Prezes Zarządu

 

 Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” PROW 2014-2020.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 74
W sumie: 451276