ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Projekty

Modernizacja świetlico – strażnicy w Woli Zadybskiej

Print Friendly, PDF & Email

Nazwa instytucji: Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Zadybskiej

Nr umowy: 01311-6935-UM0312645/20

Kwota dofinansowania: 69 259,00 zł

Co zostało zrealizowane: 

 1. Wymiana pokrycia dachowego i więźby dachowej:
 2. a) rozebranie rynien spustowych z blachy,
 3. b) rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, gzymsów itp.,
 4. c)  rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenia dachu, rozebranie desek okapowych,
 5. d) folie wstępnego krycia
 6. e) ołacenie połaci dachowych łatami,
 7. f) obróbki blacharskie z blachy,
 8. g) pokrycie dachów blachą,
 9. h) montaż wiatrownic, spustów przy rynnach, orynnowania.

2.Ocieplenie na stropie w poddaszu nieużytkowym:

 1. a) izolacja paroszczelna,
 2. b) izolacja z wełny mineralnej 10 i 20 cm,
 3. c) wiatroizolacja.

 

Cel projektu: Modernizacja świetlico – strażnicy w Woli Zadybskiej w celu udostępnienia mieszkańcom tej miejscowości infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Modernizacja Świetlicy w Przykwie

Print Friendly, PDF & Email

Nazwa instytucji: Ochotnicza Straż Pożarna w Przykwie

Nr umowy: 01304-6935-UM0312646/20

Kwota dofinansowania: 129 874,00 zł

Co zostało zrealizowane: 

1.Roboty rozbiórkowe i demontażowe w tym:

 1. a)       demontaż umywalek i zlewów,
 2. b)      demontaż baterii ściennej,
 3. c)       demontaż bojlera i jego wspornika,
 4. d)      rozbiórka pieców, trzonów kuchennych, stołówkowych i kotłowych,
 5. e)      rozebranie ścianek z cegły.
 6. f)        wykucie z muru ościeżnic drewnianych i stalowych, podokienników,
 7. g)       rozebranie posadzek z płytek ceramicznych.
 8. Obudowa ścianki działowej z płyt G-K.
 9. Wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wraz z ościeżnicami.
 10. Instalacje wodno – kanalizacyjne w tym:
 11. a)       przebicie otworów w ścianach,
 12. b)      wykucie bruzd pionowych i poziomych w ścianach dla rur kanalizacyjnych,
 13. c)       rurociągi z PVC kanalizacyjne,
 14. d)      rurociągi z polipropylenowych,
 15. e)      montaż baterii i zlewozmywaków,
 16. f)        montaż termy elektrycznej,
 17. g)       montaż okapu kuchennego.
 18. Instalacje elektryczne.
 19. Oblicowania ścienne.
 20. Posadzki i okładziny posadzkowe.
 21. Sufity podwieszone GK z ociepleniem.
 22. Malowanie ścian i sufitów.

 Cel projektu: Modernizacja świetlicy w Przykwie w celu udostępnienia mieszkańcom miejscowości Przykwa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Modernizacja świetlico – strażnicy w Kłoczewie

Print Friendly, PDF & Email

Nazwa instytucji: Ochotnicza Straż Pożarna w Kłoczewie

Nr umowy: 01310-6935-UM0312130/19

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

Co zostało zrealizowane: 

 1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe pokrycia dachowego.
 2. Demontaż stolarki okiennej zewnętrznej i wewnętrznej.
 3. Pokrycie dachowe w tym: przemurowanie kominów, obróbki blacharskie, wymiana pokrycia dachowego, wzmocnienie krokwi, łacenie połaci dachowej, montaż orynnowania.

4.Izolacja stropów i połaci dachowej w tym izolacja przeciwwilgociowa, przeciwwodna, przeciwdźwiękowa z płyt z wełny mineralnej.

 1. Montaż sufitów z płyt gipsowo – kartonowych.
 2. Montaż stolarki okiennej.
 3. Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej.

8.Roboty malarskie, malowanie płyt gipsowych, ścian, elementów metalowych

 1. Docieplenie ścian budynku – elewacja w tym roboty zabezpieczające i przygotowawcze, docieplenie płytami styropianowymi o gr. 15 cm, klejenie, osiatkowanie, elewacja cienkowarstwowa z tynków akrylowych i silikonowych.
 2. Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku.
 3. Roboty elektryczne instalacji wewnętrznej w tym wymiana opraw oświetleniowych, położenie linii zasilających, wymiana gniazd wtykowych, puszek podtynkowych, pomiary instalacji.
 4. Wykonanie instalacji odgromowej.

 Cel projektu:  Modernizacja świetlico-strażnicy w Kłoczewie w celu udostępnienia mieszkańcom miejscowości Kłoczew infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń mających na celu wprowadzenie nowych usług.

Print Friendly, PDF & Email

Numer umowy:  01651-6935-UM0313077/21

Tytuł operacji: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń mających na celu wprowadzenie nowych usług.

Czas realizacji: 03.11.2021 r.- 02.09.2022 r. ( od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej).

Zakres w ramach którego zrealizowano operację:  Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: Założona i zarejestrowana nowa firma.

Cel ogólny: Rozwój gospodarczy obszaru z  wykorzystaniem lokalnego potencjału.

Cel szczegółowy: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu  zatrudnienia.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w istniejących firmach: 1 miejsce pracy
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy w istniejących firmach : 1 miejsce pracy

Wskaźniki produktu:

 • Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa: 1 szt.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 135 484,50 zł

Opis operacji:  Utworzenie działalności gospodarczej związanej z ogólnorozumianym czyszczeniem – parowe pranie dywanów, parowe pranie tapicerek samochodowych, parowe pranie tapicerek meblowych oraz parowa dezynfekcja pomieszczeń. W ramach otrzymanej premii zakupiony został : samochód osobowy, myjnia parowa, odkurzacz oraz pianownica.

Nowa firma nowe możliwości usługi monterskie

Print Friendly, PDF & Email

Numer umowy:  01657-6935-UM0313078/21

Tytuł operacji: Nowa firma nowe możliwości usługi monterskie

Czas realizacji: 29.11.2021 r. – 29.07.2022 r. ( od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej).

Zakres w ramach którego zrealizowano operację:  Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: Założona i zarejestrowana nowa firma.

Cel ogólny: Rozwój gospodarczy obszaru z  wykorzystaniem lokalnego potencjału.

Cel szczegółowy: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu  zatrudnienia.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w istniejących firmach: 1 miejsce pracy
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy w istniejących firmach : 1 miejsce pracy

Wskaźniki produktu:

 • Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa: 1 szt.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 106 889,13 zł

Opis operacji:  Zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach, której będą wykonywane instalacje wodno-kanalizacyjne, cieplne, gazowe i klimatyzacyjne.

Uruchomienie działalności gospodarczej o specjalizacji fryzjerstwa męskiego i zabiegów pielęgnacyjnych o nazwie : Graczyk Barber Shop & Beautician

Print Friendly, PDF & Email

Numer umowy:  01829-6935-UM0313473/22

Tytuł operacji: Uruchomienie działalności gospodarczej o specjalizacji fryzjerstwa męskiego i zabiegów pielęgnacyjnych o nazwie : Graczyk Barber Shop & Beautician

Czas realizacji: 28.06.2022 r. – 09.03.2023 r. ( od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej).

Zakres w ramach którego zrealizowano operację:  Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: Założona i zarejestrowana nowa firma.

Cel ogólny: Rozwój gospodarczy obszaru z  wykorzystaniem lokalnego potencjału.

Cel szczegółowy: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu  zatrudnienia.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w istniejących firmach: 1,5 etatu
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy w istniejących firmach : 1,5 etatu

Wskaźniki produktu:

 • Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa: 1 szt.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 104 952,52 zł

Opis operacji:  Utworzenie zakładu fryzjerskiego, specjalizującego się we fryzjerstwie męskim i zabiegach pielęgnacyjnych dla mężczyzn – barberstwie. W ramach realizacji operacji zostało zakupione wyposażenie i niezbędne narzędzia, a także specjalistyczne akcesoria związane z branżą barberską.

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń mających na celu wprowadzenie nowych usług

Print Friendly, PDF & Email

Numer umowy:  01623-6935-UM0313071/21

Tytuł operacji: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń mających na celu wprowadzenie nowych usług

Czas realizacji: 20.10.2021 r. – 23.11.2022 r. ( od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej).

Zakres w ramach którego zrealizowano operację:  Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: Założona i zarejestrowana nowa firma.

Cel ogólny: Rozwój gospodarczy obszaru z  wykorzystaniem lokalnego potencjału.

Cel szczegółowy: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu  zatrudnienia.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w istniejących firmach: 1 miejsce pracy
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy w istniejących firmach : 1 miejsce pracy

Wskaźniki produktu:

 • Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa: 1 szt.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 177 100 zł

Opis operacji:  Utworzenie działalności gospodarczej związanej z wynajmowaniem maszyn i urządzeń budowlanych, rolniczych oraz ogrodniczych. W ramach operacji zostały zakupione maszyny i urządzenia które będą przeznaczone pod wynajem.

Zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do realizacji usług tworzenia filmów, nagrań oraz fotografii promocyjnych.

Print Friendly, PDF & Email

Numer umowy:  01927-6935-UM313474/22

Tytuł operacji: Zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do realizacji usług tworzenia filmów, nagrań oraz fotografii promocyjnych.

Czas realizacji: 19..09.2022 r – 16.05.2023 r. ( od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej).

Zakres w ramach którego zrealizowano operację:  Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: Założona i zarejestrowana nowa firma.

Cel ogólny: Rozwój gospodarczy obszaru z  wykorzystaniem lokalnego potencjału.

Cel szczegółowy: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu  zatrudnienia.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w istniejących firmach: 2 miejsca pracy
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy w istniejących firmach :  2 miejsca pracy

Wskaźniki produktu:

 • Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa: 1 szt.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 102 599 zł

Opis operacji:  W ramach realizacji operacji została utworzona firma Simple Art Adrianna Cieloch zajmująca się fotografią ślubną, okolicznościową, plenerową, jak również produktową i promocyjną oraz  tworzeniem nagrań wideo. W ramach operacji został zakupiony sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności: MacBook Pro; Apple iPad Pro; Apple Pencil; Aparat cyfrowy Nikon Z6 II ; obiektyw NIKKOR Z 85 mm f/1.8 S; obiektyw NIKKOR Z 35 mm f/1.8 S; NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S;  lampa błyskowa Nikon SB-5000; Nikon pojemnik na baterie MB-N11; bateria NIKON EN – EL 15C; karta pamięci; przejściówka.

Uruchomienie działalności gospodarczej o charakterze usługowym z zakresu oczyszczania powierzchni o nazwie PIASKOWANIE SŁAWOMIR GRULA

Print Friendly, PDF & Email

Numer umowy:  01783-6935-UM0313478/22

Tytuł operacji: Uruchomienie działalności gospodarczej o charakterze usługowym z zakresu oczyszczania powierzchni o nazwie PIASKOWANIE SŁAWOMIR GRULA

Czas realizacji: 06.06.2022 r. – 02.03.2023 r. ( od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej).

Zakres w ramach którego zrealizowano operację:  Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: Założona i zarejestrowana nowa firma.

Cel ogólny: Rozwój gospodarczy obszaru z  wykorzystaniem lokalnego potencjału.

Cel szczegółowy: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu  zatrudnienia.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w istniejących firmach: 1 miejsce pracy
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy w istniejących firmach : 1 miejsce pracy

Wskaźniki produktu:

 • Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa: 1 szt.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 100 000,00 zł

Opis operacji:  Zakup sprzętu do oczyszczania powierzchni, a także specjalistycznej odzieży ochronnej wykorzystywanej podczas wykonywania usług.

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń mających na celu wprowadzenie nowych usług

Print Friendly, PDF & Email

Numer umowy:  0122-6935-UM0312632/20

Tytuł operacji: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń mających na celu wprowadzenie nowych usług

Czas realizacji: 17.11.2020 r. – 28.07.2021 r. ( od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej).

Zakres w ramach którego zrealizowano operację:  Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu.

Cel ogólny: Rozwój gospodarczy obszaru z  wykorzystaniem lokalnego potencjału.

Cel szczegółowy: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu  zatrudnienia.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w istniejących firmach: 1 miejsce pracy
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy w istniejących firmach : 5 miejsc pracy

Wskaźniki produktu:

 • Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa:
  1 szt.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 178 825 zł

Koszty całkowite realizacji operacji:   318 404,30 zł

Opis operacji: W ramach realizacji operacji zostały zakupione zaawansowane technologiczne maszyny i urządzenia(minikoparka, agregat prądotwórczy, zagęszczarki o różnej wadze dociskowej i ubijaczka) dzięki którym przedsiębiorca może świadczyć usługi związane z wynajmem maszyn oraz został zatrudniony pracownik odpowiedzialny za serwisowanie maszyn i kontakt z klientem.

 

 

Wzrost konkurencyjności świadczonych usług poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń

Print Friendly, PDF & Email

Numer umowy:  01331-6935-UM0312630/20

Tytuł operacji: Wzrost konkurencyjności świadczonych usług poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń

Czas realizacji: 09.09.2020 r. – 23.11.2021 r. ( od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej).

Zakres w ramach którego zrealizowano operację:  Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu.

Cel ogólny: Rozwój gospodarczy obszaru z  wykorzystaniem lokalnego potencjału.

Cel szczegółowy: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu  zatrudnienia.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w istniejących firmach: 1 miejsce pracy
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy w istniejących firmach : 5 miejsc pracy

Wskaźniki produktu:

 • Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa:
  1 szt.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 200 000,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji:   296 036,00 zł

Opis operacji:  zakup pralnicowirówki, zakup suszarki, zakup prasownicy, zakup parownicy, zakup odkurzacza piorącego, zakup odkurzacza szczotkowego, zakup szorowarki kompaktowej, zakup samochodu dostawczego.

 

 

 

 

Modernizacja świetlicy w miejscowości Podlodówka

Print Friendly, PDF & Email

Nazwa instytucji: Gmina Ułęż

Numer umowy:  UM03-6935-UM0312960/21

Tytuł operacji: Modernizacja świetlicy w miejscowości Podlodówka

Czas realizacji: 21.05.2021 r. – 08.02.2022 r. ( od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej).

Kwota dofinansowania: 42 833 zł

Ogólna wartość projektu: 88 178,70 zł

Intensywność pomocy: 48,57 %

Co zostało zrealizowane: Wymieniono pokrycie dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Podlodówka, wykonano zadaszenie nad schodami zewnętrznymi oraz zakupiono wyposażenie : 10 stołów składanych i 40 krzeseł.

Cel projektu: Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Podlodówka poprzez modernizację świetlicy wiejskiej.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 106
W sumie: 442194