ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Projekty

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń mających na celu wprowadzenie nowych usług.

Print Friendly, PDF & Email

Numer umowy:  01651-6935-UM0313077/21

Tytuł operacji: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń mających na celu wprowadzenie nowych usług.

Czas realizacji: 03.11.2021 r.- 02.09.2022 r. ( od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej).

Zakres w ramach którego zrealizowano operację:  Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: Założona i zarejestrowana nowa firma.

Cel ogólny: Rozwój gospodarczy obszaru z  wykorzystaniem lokalnego potencjału.

Cel szczegółowy: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu  zatrudnienia.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w istniejących firmach: 1 miejsce pracy
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy w istniejących firmach : 1 miejsce pracy

Wskaźniki produktu:

 • Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa: 1 szt.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 135 484,50 zł

Opis operacji:  Utworzenie działalności gospodarczej związanej z ogólnorozumianym czyszczeniem – parowe pranie dywanów, parowe pranie tapicerek samochodowych, parowe pranie tapicerek meblowych oraz parowa dezynfekcja pomieszczeń. W ramach otrzymanej premii zakupiony został : samochód osobowy, myjnia parowa, odkurzacz oraz pianownica.

Nowa firma nowe możliwości usługi monterskie

Print Friendly, PDF & Email

Numer umowy:  01657-6935-UM0313078/21

Tytuł operacji: Nowa firma nowe możliwości usługi monterskie

Czas realizacji: 29.11.2021 r. – 29.07.2022 r. ( od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej).

Zakres w ramach którego zrealizowano operację:  Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: Założona i zarejestrowana nowa firma.

Cel ogólny: Rozwój gospodarczy obszaru z  wykorzystaniem lokalnego potencjału.

Cel szczegółowy: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu  zatrudnienia.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w istniejących firmach: 1 miejsce pracy
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy w istniejących firmach : 1 miejsce pracy

Wskaźniki produktu:

 • Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa: 1 szt.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 106 889,13 zł

Opis operacji:  Zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach, której będą wykonywane instalacje wodno-kanalizacyjne, cieplne, gazowe i klimatyzacyjne.

Uruchomienie działalności gospodarczej o specjalizacji fryzjerstwa męskiego i zabiegów pielęgnacyjnych o nazwie : Graczyk Barber Shop & Beautician

Print Friendly, PDF & Email

Numer umowy:  01829-6935-UM0313473/22

Tytuł operacji: Uruchomienie działalności gospodarczej o specjalizacji fryzjerstwa męskiego i zabiegów pielęgnacyjnych o nazwie : Graczyk Barber Shop & Beautician

Czas realizacji: 28.06.2022 r. – 09.03.2023 r. ( od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej).

Zakres w ramach którego zrealizowano operację:  Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: Założona i zarejestrowana nowa firma.

Cel ogólny: Rozwój gospodarczy obszaru z  wykorzystaniem lokalnego potencjału.

Cel szczegółowy: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu  zatrudnienia.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w istniejących firmach: 1,5 etatu
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy w istniejących firmach : 1,5 etatu

Wskaźniki produktu:

 • Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa: 1 szt.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 104 952,52 zł

Opis operacji:  Utworzenie zakładu fryzjerskiego, specjalizującego się we fryzjerstwie męskim i zabiegach pielęgnacyjnych dla mężczyzn – barberstwie. W ramach realizacji operacji zostało zakupione wyposażenie i niezbędne narzędzia, a także specjalistyczne akcesoria związane z branżą barberską.

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń mających na celu wprowadzenie nowych usług

Print Friendly, PDF & Email

Numer umowy:  01623-6935-UM0313071/21

Tytuł operacji: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń mających na celu wprowadzenie nowych usług

Czas realizacji: 20.10.2021 r. – 23.11.2022 r. ( od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej).

Zakres w ramach którego zrealizowano operację:  Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: Założona i zarejestrowana nowa firma.

Cel ogólny: Rozwój gospodarczy obszaru z  wykorzystaniem lokalnego potencjału.

Cel szczegółowy: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu  zatrudnienia.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w istniejących firmach: 1 miejsce pracy
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy w istniejących firmach : 1 miejsce pracy

Wskaźniki produktu:

 • Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa: 1 szt.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 177 100 zł

Opis operacji:  Utworzenie działalności gospodarczej związanej z wynajmowaniem maszyn i urządzeń budowlanych, rolniczych oraz ogrodniczych. W ramach operacji zostały zakupione maszyny i urządzenia które będą przeznaczone pod wynajem.

Zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do realizacji usług tworzenia filmów, nagrań oraz fotografii promocyjnych.

Print Friendly, PDF & Email

Numer umowy:  01927-6935-UM313474/22

Tytuł operacji: Zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do realizacji usług tworzenia filmów, nagrań oraz fotografii promocyjnych.

Czas realizacji: 19..09.2022 r – 16.05.2023 r. ( od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej).

Zakres w ramach którego zrealizowano operację:  Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: Założona i zarejestrowana nowa firma.

Cel ogólny: Rozwój gospodarczy obszaru z  wykorzystaniem lokalnego potencjału.

Cel szczegółowy: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu  zatrudnienia.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w istniejących firmach: 2 miejsca pracy
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy w istniejących firmach :  2 miejsca pracy

Wskaźniki produktu:

 • Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa: 1 szt.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 102 599 zł

Opis operacji:  W ramach realizacji operacji została utworzona firma Simple Art Adrianna Cieloch zajmująca się fotografią ślubną, okolicznościową, plenerową, jak również produktową i promocyjną oraz  tworzeniem nagrań wideo. W ramach operacji został zakupiony sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności: MacBook Pro; Apple iPad Pro; Apple Pencil; Aparat cyfrowy Nikon Z6 II ; obiektyw NIKKOR Z 85 mm f/1.8 S; obiektyw NIKKOR Z 35 mm f/1.8 S; NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S;  lampa błyskowa Nikon SB-5000; Nikon pojemnik na baterie MB-N11; bateria NIKON EN – EL 15C; karta pamięci; przejściówka.

Uruchomienie działalności gospodarczej o charakterze usługowym z zakresu oczyszczania powierzchni o nazwie PIASKOWANIE SŁAWOMIR GRULA

Print Friendly, PDF & Email

Numer umowy:  01783-6935-UM0313478/22

Tytuł operacji: Uruchomienie działalności gospodarczej o charakterze usługowym z zakresu oczyszczania powierzchni o nazwie PIASKOWANIE SŁAWOMIR GRULA

Czas realizacji: 06.06.2022 r. – 02.03.2023 r. ( od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej).

Zakres w ramach którego zrealizowano operację:  Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: Założona i zarejestrowana nowa firma.

Cel ogólny: Rozwój gospodarczy obszaru z  wykorzystaniem lokalnego potencjału.

Cel szczegółowy: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu  zatrudnienia.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w istniejących firmach: 1 miejsce pracy
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy w istniejących firmach : 1 miejsce pracy

Wskaźniki produktu:

 • Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa: 1 szt.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 100 000,00 zł

Opis operacji:  Zakup sprzętu do oczyszczania powierzchni, a także specjalistycznej odzieży ochronnej wykorzystywanej podczas wykonywania usług.

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń mających na celu wprowadzenie nowych usług

Print Friendly, PDF & Email

Numer umowy:  0122-6935-UM0312632/20

Tytuł operacji: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń mających na celu wprowadzenie nowych usług

Czas realizacji: 17.11.2020 r. – 28.07.2021 r. ( od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej).

Zakres w ramach którego zrealizowano operację:  Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu.

Cel ogólny: Rozwój gospodarczy obszaru z  wykorzystaniem lokalnego potencjału.

Cel szczegółowy: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu  zatrudnienia.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w istniejących firmach: 1 miejsce pracy
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy w istniejących firmach : 5 miejsc pracy

Wskaźniki produktu:

 • Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa:
  1 szt.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 178 825 zł

Koszty całkowite realizacji operacji:   318 404,30 zł

Opis operacji: W ramach realizacji operacji zostały zakupione zaawansowane technologiczne maszyny i urządzenia(minikoparka, agregat prądotwórczy, zagęszczarki o różnej wadze dociskowej i ubijaczka) dzięki którym przedsiębiorca może świadczyć usługi związane z wynajmem maszyn oraz został zatrudniony pracownik odpowiedzialny za serwisowanie maszyn i kontakt z klientem.

 

 

Wzrost konkurencyjności świadczonych usług poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń

Print Friendly, PDF & Email

Numer umowy:  01331-6935-UM0312630/20

Tytuł operacji: Wzrost konkurencyjności świadczonych usług poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń

Czas realizacji: 09.09.2020 r. – 23.11.2021 r. ( od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej).

Zakres w ramach którego zrealizowano operację:  Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu.

Cel ogólny: Rozwój gospodarczy obszaru z  wykorzystaniem lokalnego potencjału.

Cel szczegółowy: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu  zatrudnienia.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w istniejących firmach: 1 miejsce pracy
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy w istniejących firmach : 5 miejsc pracy

Wskaźniki produktu:

 • Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa:
  1 szt.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 200 000,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji:   296 036,00 zł

Opis operacji:  zakup pralnicowirówki, zakup suszarki, zakup prasownicy, zakup parownicy, zakup odkurzacza piorącego, zakup odkurzacza szczotkowego, zakup szorowarki kompaktowej, zakup samochodu dostawczego.

 

 

 

 

Modernizacja świetlicy w miejscowości Podlodówka

Print Friendly, PDF & Email

Nazwa instytucji: Gmina Ułęż

Numer umowy:  UM03-6935-UM0312960/21

Tytuł operacji: Modernizacja świetlicy w miejscowości Podlodówka

Czas realizacji: 21.05.2021 r. – 08.02.2022 r. ( od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej).

Kwota dofinansowania: 42 833 zł

Ogólna wartość projektu: 88 178,70 zł

Intensywność pomocy: 48,57 %

Co zostało zrealizowane: Wymieniono pokrycie dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Podlodówka, wykonano zadaszenie nad schodami zewnętrznymi oraz zakupiono wyposażenie : 10 stołów składanych i 40 krzeseł.

Cel projektu: Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Podlodówka poprzez modernizację świetlicy wiejskiej.

Uruchomienie nowego, innowacyjnego procesu w zakładzie – produkcja zdrowego, naturalnego soku bez dodatku wody, cukru i konserwantów.

Print Friendly, PDF & Email

Numer umowy:  01334-6935-UM0312633/20

Tytuł operacji: Uruchomienie nowego, innowacyjnego procesu w zakładzie – produkcja zdrowego, naturalnego soku bez dodatku wody, cukru i konserwantów.

Czas realizacji: 01.09.2020 – 30.08.2021 ( od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej).

Zakres w ramach którego zrealizowano operację:  Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu.

Cel ogólny: Rozwój gospodarczy obszaru z  wykorzystaniem lokalnego potencjału.

Cel szczegółowy: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu  zatrudnienia.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w istniejących firmach: 1 miejsce pracy
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy w istniejących firmach : 1 miejsce pracy

Wskaźniki produktu:

 • Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa:
  1 szt.

Kwota uzyskanego dofinansowania:  230 141,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji:  328 774,00  zł

Opis operacji:  W ramach operacji firma postanowiła  zakupić linię do produkcji soku z owoców i warzyw oraz zamontować panele fotowoltaiczne.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 83
W sumie: 413031