ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Projekty

ROZPOCZĘCIE MONTAŻU INSTALACJI OZE

Print Friendly, PDF & Email

Numer umowy:  01347-6935-UM0312635/20

Tytuł operacji: Rozpoczęcie montażu instalacji OZE

Czas realizacji: 08.10.2020 – 30.12.2021 ( od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej).

Zakres w ramach którego zrealizowano operację:  Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: Założona i zarejestrowana nowa firma.

Cel ogólny: Rozwój gospodarczy obszaru z  wykorzystaniem lokalnego potencjału.

Cel szczegółowy: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu  zatrudnienia.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w istniejących firmach: 1 miejsce pracy
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy w istniejących firmach : 1 miejsce pracy

Wskaźniki produktu:

 • Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa: 1 szt.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 124 495,99 zł

Opis operacji:  W ramach operacji planowany był zakup: podnośnika koszowego, zestawu niezbędnego do certyfikacji F-gaz, zestawu elektronarzędzi, zestawu drabin oraz zestawu biurowego. Celem końcowym operacji było rozpoczęcie usługi montażu instalacji produkujących energię z OZE jakim są pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne. Celem pośrednim było otworzenie działalności gospodarczej na terenie LGD  co wpisuje się w cel szczegółowy LSR.

 

Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Starej Dąbi

Print Friendly, PDF & Email

Nazwa instytucji: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Stara Dąbia

Nr umowy: 01518-6935-UM0312961/21

Kwota dofinansowania: 168 401,00 zł

Ogólna wartość projektu: 172 200,00 zł

Intensywność pomocy:  97,79%

Co zostało zrealizowane: w zakres rzeczowy projektu wchodziły: remont pomieszczeń w tym roboty budowlane, roboty hydrauliczne i roboty elektryczne

Cel projektu:  rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej i utworzenie miejsca, w którym mieszkańcy będą spędzać czas wolny

Promocja walorów przyrodniczych i turystycznych obszaru objętego LSR

Print Friendly, PDF & Email

Obszar objęty LSR a więc obszar całego powiatu ryckiego może poszczycić się niezwykłymi walorami przyrodniczymi, kulturowymi i historycznymi.  Jest to obszar typowo rolniczy, bogaty w czyste środowisko, posiadający duże zasoby zbiorników wodnych. O wyjątkowości przyrodniczej obszaru świadczy fakt, że Dolina rzeki Wieprz i rzeki Wisła objęte są ochroną przyrodniczą programu NATURA 2000. Atuty te sprzyjają rozwojowi turystyki.  Odpowiednia promocja obszaru sprzyja rozwojowi turystyki.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zrealizowała projekt grantowy pt. „Promocja walorów przyrodniczych i turystycznych obszaru objętego LSR”, który wpisuje się  w Przedsięwzięcie 4.3 Wydawnictwa promujące walory przyrodnicze i turystyczne obszaru LSR.   Wartość projektu wyniosła 79 789,00 zł.  Środki te zostały przekazane Grantobiorcom z budżetu Lokalnej Grupy Działania  w postaci zaliczki stanowiącej 80% wartości projektu. Pozostałe środki  wypłacone zostały po rozliczeniu projektu na rachunki bankowe.

W ramach projektu wydanych zostało 8 publikacji w formie elektronicznej i drukowanej promujących kulturę, historię i przyrodę.

W wersji drukowanej wydane zostały publikacje:

 1. folder turystyczny „Ostatnia szarża 3 Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego”
 2. Album pt. „Skarby Ziemi Stężyckiej”
 3. publikacja pt. „Piękna kraina – Gmina Ułęż”
 4. publikacja pt. „Informator turystyczny Ryk i okolic”
 5. folder informacyjny Miasta Dęblin z mapą regionu.

Publikacje w wersji elektronicznej ukazują historię września 1939 r. i walk w obronie Ojczyzny a także kulturę i przyrodę:

 1. publikacja multimedialna składająca się z 2-óch płyt: film na płycie DVD-video z utworami patriotycznymi i ludowymi oraz płyta CD-R z utworami śpiewanymi przez zespół „Kłoczewiacy” oraz
 2. film dokumentalny pt. „Ostatnia szarża 3 Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego”
 3. publikacja multimedialna pt. „Moja Mała Ojczyzna” składa się z płyty DVD oraz folderu w formie mini książeczki. Na płycie znajdują się nagrania teledysków zespołu ludowego „Kawęczyn”. Płyta nosi tytuł „Rok obrzędowy na wsi”.

ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY ARTMAR POPRZEZ REALIZACJĘ INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA ZAKUPIE DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA ORAZ WPROWADZENIE DO OFERTY NOWYCH USŁUG

Print Friendly, PDF & Email

Numer umowy: 00873-6935-UM0311547/18

Tytuł operacji: zwiększenie konkurencyjności firmy ARTMAR poprzez realizację inwestycji polegającej na zakupie dodatkowego wyposażenia oraz wprowadzenie do oferty nowych usług

Czas realizacji: 21.12.2018 – 11.03.2020 ( od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej).

Zakres w ramach którego zrealizowano operację: Rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej.

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu.

Cel ogólny: Rozwój gospodarczy obszaru z wykorzystaniem lokalnego potencjału.

Cel szczegółowy: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu  zatrudnienia.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w istniejących firmach: 2 miejsca pracy
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy w istniejących firmach : 4 miejsca pracy

Wskaźniki produktu:

 • Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa: 1 szt.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 159 525,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 357 691,38 zł

Opis operacji: Operacja polegała na rozwoju przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie dotychczasowej oferty firmy ( zakup nowoczesnego wyposażenia zaplecza kuchennego, wyposażenie sali bankietowej w nowe stoły, krzesła oraz oświetlenie LED, zakup systemu audiowizualnego, wykonanie ogrodzenia stawu, zakup systemu fotowoltaicznego do przygotowania ciepłej wody użytkowej CWU) oraz zwiększeniu stanu zatrudnienia.

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI CATERINGOWEJ

Print Friendly, PDF & Email

Numer umowy: 00705-6935-UM0311550/18

Tytuł operacji: Rozwój działalności cateringowej.

Czas realizacji:08.08.2018 – 23.01.2020 ( od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej).

Zakres w ramach którego zrealizowano operację: Rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej.

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu.

Cel ogólny: Rozwój gospodarczy obszaru z wykorzystaniem lokalnego potencjału.

Cel szczegółowy: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu  zatrudnienia.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w istniejących firmach: 2 miejsca pracy
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy w istniejących firmach : 14,12 miejsc pracy

Wskaźniki produktu:

 • Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa: 1 szt.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 145 378,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 213 571,16 zł

Opis operacji: Operacja polegała na rozwoju przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie dotychczasowej oferty firmy o usługi cateringowe ( zakup wyposażenia kuchni, magazynu spożywczego, przygotowalni wstępnej warzyw) oraz zwiększenie stanu zatrudnienia.

Zakup sprzętu i oprogramowania potrzebnego do realizacji usług związanych z wykonywaniem dokumentacji, pomiarów i analiz technicznych oraz środowiskowych

Print Friendly, PDF & Email

Numer umowy: 00727-6935-UM0311551/18

Tytuł operacji: Zakup sprzętu i oprogramowania potrzebnego do realizacji usług związanych z wykonywaniem dokumentacji, pomiarów i analiz technicznych oraz środowiskowych.

Czas realizacji: 21.12.2018 – 30.12.2019 ( od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej).

Zakres w ramach którego zrealizowano operację: Rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej.

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: Założona i zarejestrowana nowa firma.

Cel szczegółowy: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu zatrudnienia.

Cel ogólny: Rozwój gospodarczy obszaru z wykorzystaniem lokalnego potencjału.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba miejsc w pracy w nowo utworzonych firmach : 2 miejsca pracy
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy w nowo utworzonych firmach: 2 miejsca pracy

Wskaźniki produktu:

 • Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa: 1 szt.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 100 000 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 103 500 zł

Opis operacji: Operacja polegała na  utworzeniu działalności gospodarczej specjalizującej się w wykonywaniu badań technicznych i środowiskowych tj. pomiary pola elektromagnetycznego, pomiary hałasu i drgań, pomiary wentylacji, badania termowizyjne. Drugim obszarem działania przedsiębiorstwa jest wykonywanie dokumentacji wymaganych przepisami prawa ochrony środowiska i bhp, a także utworzenie nowych miejsc pracy na terenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy Ryki poprzez utworzenie nowoczesnej firmy geodezyjnej

Print Friendly, PDF & Email

Numer umowy: 00887-6935-UM0311553/18

Tytuł operacji: Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy Ryki poprzez utworzenie nowoczesnej firmy geodezyjnej.

Czas realizacji: 21.12.2018 r. – 05.12.2019 r.(od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej).

Zakres w ramach którego zrealizowano operację: Rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej.

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: Założona i zarejestrowana nowa firma.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 100 000 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 103 400 zł

Opis operacji: Celem operacji było utworzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług geodezyjnych tj. tworzenie map do celów projektowych; geodezyjna obsługa inwestycji; wyznaczanie działek budowlanych; punkty graniczne; tyczenie budynków; tworzenie ortofotomap;  inwentaryzacja budynków, budowli i uzbrojenia terenu; inwentaryzacja kopalń i wyrobisk; inwentaryzacja placów budowy; badania skanerem 3D, a także utworzenie nowych miejsc pracy na terenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

 

Przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo-rowerowy z oznakowaniem, małą architekturą i oświetleniem LED

Print Friendly, PDF & Email

Nazwa instytucji: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rykach

Nr umowy: 00861-6935-UM0311505/18

Kwota dofinansowania: 214 796,00 zł

Ogólna wartość projektu: 322 227,89 zł

Intensywność pomocy: 70%

Co zostało zrealizowane: w zakres rzeczowy projektu wchodziły przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo-rowerowy (0,587 km), mała architektura ( ławki parkowe, stół parkowy, stół parkowy do gry w szachy z siedziskami, stojak na rowery, kosze na śmieci), oznakowanie, oświetlenie ( 16 szt. latarń z oprawkami LED).

Cel projektu: Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się się do poprawy poziomu i jakości życia, wzrostu aktywności społeczności lokalnej, upowszechniania kultury fizycznej i promowania postaw zdrowego  stylu życia ze szczególnym zwróceniem uwagi na grupy docelowe projektu; osoby 60+ oraz dzieci i młodzież. W wyniku realizowanej inwestycji powstał ciąg pieszo – rowerowy z małą architekturą o długości 586,70 m i szer. 2,5 m, oznakowany ( lokalizacja oznakowań w planie sytuacyjnym), oświetlony, który ułatwi korzystanie  z  istniejącej siłowni, placu zabaw oraz boiska osiedlowego  ale przede wszystkim umożliwi bezpiecznie korzystanie z otaczających szlaków rowerowych w tym  Ryki -Bobrowniki – Leopoldów o dł. ok. 50 km.

Remont budynku Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie

Print Friendly, PDF & Email

Nazwa instytucji: Miasto Dęblin

Nr umowy: 00546-6935-UM0310710/17

Kwota dofinansowania: 576 531,52 zł

Ogólna wartość projektu: 679 200 zł

Intensywność pomocy: 63,63 %

Co zostało zrealizowane: w zakres rzeczowy projektu wchodziły: wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej, wymiana wewnętrznej instalacji wod.-kan., wymiana wewnętrznej instalacji c.o., roboty rozbiórkowe, roboty murarskie i tynki, posadzki i podłogi, roboty malarskie i okładzinowe wewnętrzne, ślusarka i stolarka wewnętrzna.

Cel projektu:  Stworzenie lepszych warunków dla rozwoju lokalnej społeczności, integracji międzypokoleniowej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń poprzez remont Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 3
Dzisiaj: 110
W sumie: 335666