ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Wsparcie przygotowawcze 19.1

Konsultacje społeczne

Print Friendly, PDF & Email

Plan włączenia społeczności lokalnej w budowanie LSR

Print Friendly, PDF & Email

Poniżej przedstawiamy Państwu Plan włączenia społeczności lokalnej w budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju.

1. Opis obszaru (potencjału) planowanego do objęcia LSR, w tym opis spójności tego obszaru – zał. 5 wniosku o przyznanie pomocy

2. Opis procesu przygotowania LSR  – zał. 6 wniosku o przyznanie pomocy

3. Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań – zał. 7 wniosku o przyznanie pomocy

 

Lokalna Strategia Rozwoju współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucją Zarządzającą PROW na lata 2014-2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Umowa na wsparcie przygotowawcze została zawarta!

Print Friendly, PDF & Email

Umowa na wsparcie przygotowawcze została zawarta!

W dniu 15 czerwca 2022 r. została zawarta umowa z Samorządem Województwa
Lubelskiego ramach Poddziałania 19.1 Wsparcie Przygotowawcze z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki finansowe zostały pozyskane przez LGD
na działania związane z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
Lokalna Strategia Rozwoju współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary
Wiejskie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucją Zarządzającą PROW na lata 2014-2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.

W imieniu LGD umowę podpisali: Anna Wąsowska – Prezes Zarządu oraz Jacek
Wasilewski – Wiceprezes.
Realizacja operacji obejmuje:
1) Osiągnięcie celu operacji poprzez zrealizowanie planu włączenia społeczności,
zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR,
2) Udokumentowanie zrealizowania planu włączenia społeczności oraz
udokumentowanie realizacji procesu przygotowania LSR.
3) Złożenie wniosku o wybór LGD do realizacji LSR.

Obszar, dla którego zostanie opracowana LSR obejmuje:
1. Gminę Ryki – gmina miejsko-wiejska
2. Miasto Dęblin – gmina miejska
3. Gminę Stężyca – gmina wiejska
4. Gminę Kłoczew – gmina wiejska
5. Gminę Nowodwór – gmina wiejska
6. Gminę Ułęż – gmina wiejska

Lokalna Strategia Rozwoju współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  poddziałania 19.1  „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Konsultacje społeczne

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo

 

W związku z przystąpieniem do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na kolejny okres programowania   –     LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, mieszkańców powiatu ryckiego do udziału w spotkaniach konsultacyjnych.

Program spotkania:

  1. Diagnoza obszaru – Identyfikacja zasobów lokalnych.
    2. Analiza mocnych i słabych stron oraz szanse i zagrożenia.
    3. Analiza potrzeb rozwojowych obszaru.
    4. Określenie celów strategii.
    5. Wypracowanie wniosków końcowych.

 

Miejsce i terminy spotkań:

 

Nazwa Gminy Miejscowość / Miejsce spotkania (adres) Termin spotkania wraz z godzinami spotkania
1 2 3
Ryki 08-500 Ryki, ul. Karola Wojtyły 29

Sala konferencyjna UM w Rykach

17.05.2022 godz. 15.00-17.00
Dęblin 08-530 Dęblin, ul. Rynek 12

Sala konferencyjna UM w Dęblinie

19.05.2022 r. godz. 15.00-17.00
Stężyca 08-540 Stężyca, ul. Królewska 4

Gminny Ośrodek Kultury w Stężycy

2.06.2022 godz. 16.00-18.00
Kłoczew 08-550 Kłoczew, ul. Długa 67

Sala konferencyjna UG w Kłoczewie

24.05.2022 godz. 15.00-17.00
Nowodwór 08-503 Nowodwór 71A

Sala konferencyjna UG w Nowodworze

31.05.2022 godz. 14.30-16.30
Ułęż 08-504 Ułęż 168

Sala konferencyjna UG w Ułężu

26.05.2022 r. godz. 15.00-17.00

 Wąsowska Anna

 Prezes Zarządu

Lokalna Strategia Rozwoju współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1  „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”
Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 129
W sumie: 336951