ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Zabytki Ziemi Ryckiej

Zabytki Ziemi Ryckiej

Print Friendly, PDF & Email

Kościół p.w. Najświętszego Zbawiciela w Rykach

RYki Kościół Kościół ryki obraz

Kościół p.w. Chrystusa Zbawiciela w Rykach powstał w latach 1908-1914, według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego. Budowla jest w stylu neogotyckim,     wzniesiona na planie krzyża łacińskiego, posiada trzy nawy. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Leona Wyczółkowskiego „Chrystus na krzyżu”.

 

Pałac w Rykach z XVIII w.                 

Zespół Pałacowo Parkowy w Rykach DSC00666

 

Zespół dworski pochodzi z I poł. XIX w. Został wybudowany przez Stanisława Poniatowskiego, ojca króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Budynek ten był przebudowywany a nawet całkowicie odbudowany po pożarze w 1980 r. Jest to dworek parterowy, murowany, zbudowany na planie prostokąta. Od frontu znajduje się portyk o czterech kolumnach toskańskich. Wokół dworku znajduje się park z I poł. XIX w., z częściowo zachowanym układem alei.

 

Zespół dworca kolejowego w Dęblinie

st kolej

 

 

 

 

 

Powstanie dworca kolejowego przypada na lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte XIX wieku, rozbudowany został w latach czterdziestych XX wieku.Kolej ta miała przebiegać od granicy z Prusami na północy przez twierdze w Modlinie, Warszawie i w Dęblinie, a następnie dalej na południowy wschód przez Lublin do Kowla.Linia kolejowa tzw. Kolej Nadwiślańska została otwarta w sierpniu 1887 roku, sfinansowana przez finansistę żydowskiego pochodzenia Leopolda Stanisława Kronenberga.

 

Twierdza w Dęblinie

Autor A. Osika- Kucharska Twierdza Dęblin 2

Budowa twierdzy u ujścia rzeki Wieprz do Wisły była prowadzona w latach 1838 – 1878 zgodnie z projektem rosyjskiego generała Iwana Dehna. Obiekt otoczony fosą i wałami. W okresie międzywojennym stacjonował tu 15. Pułk Piechoty Wilków, natomiast w czasie II wojny światowej niemiecki obóz jeniecki, Stalag 307.

 

Pałac Jabłonowskich

Pałąc Mniszchów w Dęblinie Pałac Jabłonowskich

Pałac Jabłonowskich został wzniesiony w stylu saskiego rokoka, następnie przebudowany w stylu klasycystycznym. XVIII-wieczny pałac położony na niewielkim wzniesieniu, zwrócony ku południowi. Z zachodniej strony znajdowała się sala balowa. Po przebudowie pałac wzbogacony został parkiem, w którym znajdował się staw i wyspa, na której wzniesiono muzoleum.


Dworek w Jagodnem z II poł. XVIII w.

Zespół Dworsko- Parkowy w Jagodnem

Dwór w Jagodnem pochodzi z II poł. XVIII w. Został zbudowany dla Cieciszowskich. Przebudowany w latach 1830-40 i 1860-74. Drewniany, konstrukcji zrębowej, parterowy na planie prostokąta. Przy wejściu znajdują się dwie kolumny toskańskie, od strony ogrodu trzyosiowy ryzalit, zwieńczony trójkątnym szczytem.

 

Kościół w Kłoczewie p.w. Św. Jana Chrzciciela z XVII/XVIII w.

Kościół w Kłoczewie kapliczka kloczew

Kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela pochodzi z XVII/XVIII w. Styl barokowy, murowany z cegły, podpiwniczony. Jednonawowy z półkolistym prezbiterium. Wewnątrz znajduje się wiele obrazów i rzeźb, głównie z XVIII w. Otoczenie kościoła składa się m.in. z bramy, dzwonnicy, kaplicy św. Barbary.

 

Kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Bobrownikach

kościół w bobrownikach

Kościół p.w. Nawiedzenia NMP w Bobrownikach wybudowany został w 1632 r., choć obecny wygląd uzyskał w 1790 r. Jest on murowany z cegły, częściowo z kamienia, jednonawowy. Wewnątrz świątyni znajdują się trzy późnobarokowe ołtarze.

 

Kościół parafialny p.w. Św. Marcina

Kościół parafialny p.w. św. Marcina Biskupa w stęzycy Kościół parafialny p.w. św. Marcina Biskupa w Stężycy

Kościół p.w. Św. Marcina jest najstarszym zabytkiem ziemi stężyckiej. Został wybudowany w 1434 r. w stylu gotyckim. W wyniku remontów przeprowadzonych w późniejszych latach uzyskał także elementy stylu renesansowego i barokowego. Stalle pochodzą z XVIII w. ze zniszczonego kościoła zakonu cystersów w Lubiążu. Od południowej strony nawy znajduje się kaplica Matki Boskiej Różańcowej i mała kruchta, natomiast od północy kaplica Miłosierdzia Bożego i zakrystia.

 

Kościół Filialny p.w. Przemienienia Pańskiego (1790-1827)

Kościół filialny pofranciszkański p.w Przemienienia Pańskiego kosciół filialny 3

Kościół filialny p.w. Przemienienia Pańskiego pierwotnie był drewniany, jednak wielokrotnie był niszczony, głównie przez rzekę Wisłę, ale ostatniego zniszczenia dokonał pożar w 1790 r. Obecna budowla powstała w latach 1790-1827. Kościół jest w stylu barokowym, jednonawowym, z półkolistą absydą. Fasada zwieńczona jest trójkątnym szczytem. Elewację frontową ozdabia porte – fenetre z balkonem. W kościele znajdują się obrazy i rzeźby z poprzedniej świątyni.

 

Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła w Piotrowicach

Piotrowice

Pierwotny kościół został zbudowany został około 1590 roku z fundacji Jakuba Gostomskiego, wojewody rawskiego. Pod koniec XIX wieku kościół został powiększony dzięki staraniom księdza Michała Pióro. W kościele znajduje się późnorenesansowy ołtarz główny z I poł. XVIII wieku oraz kamień z łacińskim napisem i datą 1642 roku.

 

Kościół parafialny p.w. św. Sebastiana w Brzezinach

Brzeziny

Wybudowany został w 1683roku przez ówczesnego właściciela tego terenu Franciszka Socha  Chomentowskiego. Świątynia wzniesiona w stylu elektrycznym, na planie krzyża greckiego. Główna nawa budowli przechodzi bezpośrednio w zamknięte, trójboczne prezbiterium. W ramieniu północnym znajduje się niewielka zakrystia. Niewątpliwą ozdobą kościoła są ponad stuletnie organy.  Chór jest podwieszany, podparty drewnianymi słupami.

 

Pałac z XIX w. w Ułężu

pałac ułęż

Pałac pochodzi z XIX w., wybudowany został według projektu Jakuba Kubickiego. Murowany, wzniesiony na planie prostokąta, dwukondygnacyjny. W otoczeniu pałacu znajdują się resztki parku, pozostałości muru oporowego i brama.

 

Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Żabiance z XVIII w.

Żabianka - Kościół 2 Żabianka_(woj_lubelskie)-kosciol  Zabianka

Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP w Żabiance jest najstarszym drewnianym zabytkiem na terenie powiatu ryckiego. Został on wybudowany w 1745 r., fundatorem był starosta Stężycki Feliks Bentkowski. Kościół jest konstrukcji zrębowej, dach pokryty gontem. Wewnątrz świątyni znajduje się barokowy krucyfiks z XVIII w. i rokokowa ambona. Pod kościołem dostępne są także krypty, w których został pochowany starosta Stężycki wraz z rodziną. Obok kościoła znajduje się XVIII-wieczna dzwonnica.

 

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża w Sobieszynie

DSC01570 Plebania w Ułężu

Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego został wybudowany w stylu neogotyckim w latach 1893-1896 kosztem hrabiego Kajetana Kickiego. Budowla ta powstała według projektu Pawła Wójcickiego. Świątynia posiada nawę główną oraz dwie boczne. Ołtarz główny wykonany jest z marmuru włoskiego, natomiast w nawach bocznych są to ołtarze drewniane. Do zespołu kościelnego należy także plebania wykonana w stylu neogotyckim z elementami eklektycznymi oraz park.

 

Pałac w Sobieszynie z przełomu XVIII i XIX w.

Pałac w Sobieszynie (1) palac sobieszyn

Pałac w Sobieszynie pochodzi z XVIII/XIX w. Stanowi część zespołu pałacowo-parkowego, w skład którego wchodzą: park, pałac, dwie oficyny, budynki gospodarcze. Pałac został wzniesiony według projektu Piotra Aignera, natomiast zabudowania gospodarcze z II poł. XIX w. zaprojektowane były przez Henryka Marconiego.

 

Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie

Szkoła w Sobieszynie szkola sobieszyn 2

Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego należy do zespołu szkolno-parkowego, w skład którego wchodzi: budynek z XIX w., dwór z Blizocina, drewniany spichlerz, stodoła oraz park. Szkoła ta powstała w 1896 r. jako Szkoła Rolnicza Niższa Pierwszego Rzędu. Była to jedna z pierwszych jednostek oświatowych kształcąca w zakresie rolnictwa w Polsce.

 

Dwór w Sarnach z I poł. XIX w.

dworek SarnySarny pałacyk

Dwór w Sarnach pochodzi z I poł. XIX w. jest to budynek murowany, otoczony parkiem i stawami. Klasycystyczny budynek na planie prostokąta, z dwukolumnowym partykiem w fasadzie i czworobocznymi wieżami alkierzowymi na elewacji ogrodowej.

 

Dwór w Podlodowie

dworek Podlodów

Dwór w Podlodowie stanowi część zespołu dworsko-parkowy. Pochodzi on z I poł. XIX w. Od strony południowej znajduje się ganek wsparty na kolumnach w stylu toskańskim. Na południe od dworu widać część krajobrazową parku.

 

Kapliczki, figurki i pomniki Powiatu Ryckiego

Kapliczka murowana z XIX w. z rzeźbą św. Jana Nepomucena u wylotu ul. Senatorskiej w Stężycy

kapliczka sw. Jana Nepomucyna

 

Kapliczka NMP z drugiej połowy XIX w. przy kościele parafialnym p.w. św. Marcina w Stężycy

kapliczka sw. Marcina w Stężycy

 

Figura Chrystusa Frasobliwego w Rykach

figura Chrystusa Frasobliwego

 

Krzyż upamiętniający „Cud nad Wisłą” w Rykach

krzyż Cud nad Wisłą

 

Pomnik upamiętniający Stanisława Poniatowskiego w Rykach

pomnik St. Poniatowskiego

 

Pomnik Mariana Bernaciaka ps. Orlik w Zalesiu

pomnik Mariana Bernaciaka

 

Figura Matki Bożej znajdująca się w parku zespołu pałacowego w Ułężu

figura Matki Bożej w Ułężu

 

Figura Chrystusa przed kościołem w Sobieszynie

figura Chrystusa w Sobieszynie

 

Grobowiec na Wzgórzu Pięciu Figur w Ułężu

grobowiec Pięć figur

 

Figura Jezusa w Stężycy

figura Jezusa w Stężycy

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 8
W sumie: 451285