ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Nabory wniosków

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

Print Friendly, PDF & Email

Ogłoszenie nr 4/2023 – Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne

 

Załączniki:

 

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022

Podręcznik procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Regulamin Pracy Rady

Podręcznik kryteriów wyboru operacji z procedurą ustalania i zmiany kryteriów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Ankieta monitorująca

 

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów

Wyjaśnienie do kryterium Wnioskowany udział środków własnych

Print Friendly, PDF & Email

Wyjaśnia się, iż w ramach kryterium Wnioskowany udział środków własnych – wkład własny liczony będzie jako stosunek kosztów całkowitych związanych z realizacją operacji do wnioskowanej kwoty pomocy.

Koszty niezwiązane z planowaną do realizacji operacją nie będą liczone w ramach tego kryterium jako udział własny.

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

Print Friendly, PDF & Email

Ogłoszenie nr 3/2023 – Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne

 

Załączniki:

 

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022

Podręcznik procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Regulamin Pracy Rady

Podręcznik kryteriów wyboru operacji z procedurą ustalania i zmiany kryteriów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Ankieta monitorująca

 

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 33
W sumie: 448508