ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Aktualności

Młodzieżowe Forum Nowych Technologii

Print Friendly, PDF & Email

Młodzieżowe Forum Nowych Technologii odbyło się w poniedziałek  27.11.2023 w Rykach. Organizatorem wydarzenia był Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego z/s w Lublinie w partnerstwie z Gminą Ryki. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac wykonanych przez uczniów z terenu województwa lubelskiego pn. „Robot marzeń”. Młodzież aktywnie uczestniczyła w debatach, panelach dyskusyjnych z udziałem specjalistów  o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni.  LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zorganizowała stoisko wystawiennicze, które cieszyło się dużym zainteresowaniem. Była to okazja do rozmów z uczestnikami forum, przedstawienia naszej oferty na rzecz środowiska młodzieżowego.

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

Warto być Polakiem

Print Friendly, PDF & Email

„Warto być Polakiem” pod takim hasłem tegoroczny Powiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej i Harcerskiej odbył się dnia 4 listopada br.  zespole pałacowo-parkowym w Dęblinie znany jako Pałac Mniszchów lub Jabłonowskich. W przeglądzie udział wzięły zespoły dziecięce i młodzieżowe reprezentujące placówki oświatowe oraz drużyny harcerskie z terenu powiatu ryckiego. Ideą przeglądu było kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz przypomnienie pieśni i piosenek,  które śpiewano niegdyś
w polskich domach. Pieśni, które towarzyszyły narodowi polskiemu w ważnych wydarzeniach dziejowych.

Uroczystość otworzyła Pani Anna Żaczek – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie. Pan Dariusz Szczygielski Starosta Rycki powitał występujących oraz gości.

Wydarzenie rozpoczęło się pokazem tańców w wykonaniu młodzieży z MDK Dęblin.

 

Występy młodych artystów oceniało Jury w składzie:

Grzegorz Pośpiech –   z Ogniska Muzycznego w Rykach Przewodniczący

Ewa Rząsa – instruktor MDK w Dęblinie

Anna Wąsowska – Prezes Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

 Laureatami Przeglądu zostali:

I miejsce – Duet „Barburka” ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Dęblinie

II miejsce – Stężyca Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Urwipołcie”

II miejsce – Zespół „Pszczółki” z Miejskiego Przedszkola nr 1 „Bajka” w Dęblinie

III miejsce – Duet Emilia i Tomasz Kujawscy ze Szkoły Podstawowej w Jakubówce

III miejsce – Zespół „Śmigłosy” ze Szkoły Podstawowej w Stężycy.

Partnerami przedsięwzięcia byli: Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, Starostwo Powiatowe w Rykach, Urząd Miasta w Dęblinie, Miejski Dom Kultury w Dęblinie, Hufiec ZHP Ryki, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

Zawarta umowa na realizację projektu współpracy

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 25 października 2023 r. została podpisana umowa na realizacje projektu  współpracy pn. „Turystyka-Przedsiębiorczość-Promocja ” o akronimie TPP. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Leśny Krąg” z Janowa Lubelskiego oraz Lokalną Grupą Działania DEL DUCATO z Włoch.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o zasoby przyrodnicze, kulturowe i historyczne.

Projekt realizuje cele Lokalnej Strategii Rozwoju: Cel ogólny 2: Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców, Cel szczegółowy 2: Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju działalności gospodarczej, Cel szczegółowy 4: Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe, Przedsięwzięcie 4.5 : Rozwój turystyczny obszaru.

W ramach projektu LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” będzie realizować działania:

  • Wyjazd studyjny do Włoch na obszar LGD DEL DUCATO
  • Szkolenie z zakresu produkcji, certyfikacji i sprzedaży produktów lokalnych
  • Wydanie publikacji promującej produkty i zasoby lokalne

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

Print Friendly, PDF & Email

Ogłoszenie nr 4/2023 – Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne

 

Załączniki:

 

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022

Podręcznik procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Regulamin Pracy Rady

Podręcznik kryteriów wyboru operacji z procedurą ustalania i zmiany kryteriów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Ankieta monitorująca

 

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów

Spotkanie upowszechniające rezultaty wizyty studyjnej

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 29 września 2023 r. odbyło się spotkanie upowszechniające rezultaty wizyty studyjnej. Uczestnicy spotkania mieli okazję pozyskać wiedzę z zakresu rozwoju przedsiębiorczości a także źródeł finansowania. Była to okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu. Dyskusja dotyczyła potencjału obszaru jaki można wykorzystać dla rozwoju przedsiębiorczości.

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II  Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy Karczmiska z Leopoldowa ma 30 lat

Print Friendly, PDF & Email

Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy Karczmiska z Leopoldowa 7 października 2023 r. obchodził jubileusz 30-lecia swojej działalności. Uroczystości odbyły się w remizie OSP w Leopoldowie. Zespół upowszechnia i pielęgnuje tradycję, kulturę i historię regionu.  Może poszczycić się bogatym dorobkiem artystycznym. Od 30 lat kultywuje tradycje muzyczno-wokalne naszego regionu. Podczas gali jubileuszowej Zespół zaprezentował swój dorobek artystyczny, który zachwycił zgromadzonych gości. Przez lata swojej działalności zgromadził tradycyjny, autentyczny repertuar śpiewaczy, dokumentujący bogatą tradycję muzyczną naszego regionu. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz lokalnych,  instytucji,  zaprzyjaźnione zespoły i sympatycy zespołu.

Z okazji Jubileuszu  30-lecia życzymy kolejnych, wspaniałych lat, sukcesów artystycznych, wiernej publiczności oraz pomyślności   w życiu osobistym.

 

Wąsowska Anna

Prezes Zarządu

10-Lecie Zespołu Czerniczanki z Kapelą

Print Friendly, PDF & Email

Jubileusz 10-lecia Zespołu Śpiewaczego Czerniczanki z Kapelą, który odbył się 7 października 2023 r. był nie tylko okazją do świętowania, ale także do refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami.  W sposób niezwykle interesujący Jubilaci przedstawili swój dorobek artystyczny. Podczas wydarzenia nie mogło zabraknąć podziękowań i życzeń od zaproszonych gości. Obecni na uroczystości byli przedstawiciele władz lokalnych, stowarzyszeń, instytucji, a także zaprzyjaźnione zespoły oraz sympatycy Stowarzyszenia. W swoich przemówieniach podkreślili znaczenie pracy zespołu w kultywowaniu dziedzictwa kulturowego następnym pokoleniom.

Aktywna oraz owocna działalność zespołu nie tylko wzbudza podziw i zachwyca, jak również przybliża piękno twórczości ludowej.

Na dalsze lata działalności wszystkim Członkom życzymy kolejnych wspaniałych jubileuszy, realizacji swoich pasji, sukcesów osobistych i zawodowych.

 

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

IV Festiwal w Krainie Lubelskich Ryb

Print Friendly, PDF & Email

IV Festiwal w Krainie Lubelskich Ryb odbył się 8 października br. na terenie kompleksu „Wyspy Wisła” w Stężycy.

Głównym celem festiwalu była promocja rybactwa śródlądowego oraz możliwości zastosowania ryb w kuchni. Podczas festiwalu przeprowadzono konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich i pasjonatów sztuki kulinarnej na „Najlepszą potrawę regionalną przygotowaną z wykorzystaniem ryb słodkowodnych” w dwóch kategoriach: produkty i potrawy.

Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu następujących nagród:

w kategorii POTRAWA: 

I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich Zagrody za „Razem pierzony pstrąg w ziołach”

II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich z Krasnoglin za „Pierzony sandacz w ziołach”

III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich z Oszczywilka za „Biały relaks”.

Wyróżnienia otrzymali:

Koło Gospodyń Wiejskich z Paprotni za „Karpia pierzonego w ziołach”,

Koło Gospodyń Wiejskich w Rososzy za „Tort z karpia”,

Koło Gospodyń Miejskich z Dęblina za „Roladki rybne w sosie borowikowym”

Koło Gospodyń Wiejskich ze Stężycy za „Frykadelki po stężycku”.

w kategorii PRODUKT: 

I miejsce – Koło Gospodyń Miejskich w Dęblinie za „Smażone ryby w zalewie octowej”

II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich z Kośmina za „Rybę marynowaną z Wieprza”

III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich z Krasnoglin za „Rybę w occie”.

Starosta Rycki Dariusz Szczygielski przyznał dwie nagrody specjalne dla Koła Gospodyń Wiejskich z Leopoldowa za produkt pn. „Rybka w stawie” oraz dla Koła Gospodyń Wiejskich z Bobrownik za potrawę „Flaki z karpia”.

Wójt Gminy Stężyca przyznał specjalne nagrody dla firmy Agroturystyka Tosiek ze Stężycy, Koła Gospodyń Wiejskich ze Stężycy i Koła Gospodyń Wiejskich z Paprotni.

Kulinarnym zmaganiom towarzyszyły również występy artystyczne m. in. Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego „Karczmiska” z Leopoldowa, który w tym roku świętuje jubileusz 30-lecia działalności.

Spotkanie aktywizacyjne Dzień Miłego Klimatu

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 5 października 2023 r. odbyło się spotkanie integracyjne w Restauracji „Oliwia” w Rykach. Organizatorem wydarzenia był Chór Seniora „Relaks” z Ryk. W uroczystości udział wzięły zaprzyjaźnione zespoły Seniorów:  Chór Seniora „Jesienna Róża” z Dęblina oraz Chór Seniora „Zorza” ze Stężycy.

Przybyli na uroczystość goście złożyli życzenia  czerpania radości ze wspólnego śpiewu, podkreślili jak ważna jest integracja społeczna.

Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 92
W sumie: 413040