ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Strona Główna

ROZPOCZĘCIE MONTAŻU INSTALACJI OZE

Print Friendly, PDF & Email

Numer umowy:  01347-6935-UM0312635/20

Tytuł operacji: Rozpoczęcie montażu instalacji OZE

Czas realizacji: 08.10.2020 – 30.12.2021 ( od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej).

Zakres w ramach którego zrealizowano operację:  Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: Założona i zarejestrowana nowa firma.

Cel ogólny: Rozwój gospodarczy obszaru z  wykorzystaniem lokalnego potencjału.

Cel szczegółowy: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu  zatrudnienia.

Wskaźniki rezultatu:

  • Liczba utworzonych miejsc pracy w istniejących firmach: 1 miejsce pracy
  • Liczba utrzymanych miejsc pracy w istniejących firmach : 1 miejsce pracy

Wskaźniki produktu:

  • Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa: 1 szt.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 124 495,99 zł

Opis operacji:  W ramach operacji planowany był zakup: podnośnika koszowego, zestawu niezbędnego do certyfikacji F-gaz, zestawu elektronarzędzi, zestawu drabin oraz zestawu biurowego. Celem końcowym operacji było rozpoczęcie usługi montażu instalacji produkujących energię z OZE jakim są pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne. Celem pośrednim było otworzenie działalności gospodarczej na terenie LGD  co wpisuje się w cel szczegółowy LSR.

 

Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Starej Dąbi

Print Friendly, PDF & Email

Nazwa instytucji: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Stara Dąbia

Nr umowy: 01518-6935-UM0312961/21

Kwota dofinansowania: 168 401,00 zł

Ogólna wartość projektu: 172 200,00 zł

Intensywność pomocy:  97,79%

Co zostało zrealizowane: w zakres rzeczowy projektu wchodziły: remont pomieszczeń w tym roboty budowlane, roboty hydrauliczne i roboty elektryczne

Cel projektu:  rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej i utworzenie miejsca, w którym mieszkańcy będą spędzać czas wolny

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 133
W sumie: 336955