ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Wizyta studyjna

Print Friendly, PDF & Email

Jednym z działań zrealizowanych w ramach projektu  Innowacyjne rozwiązania w rozwoju gospodarczym obszarów wiejskich” był wyjazd studyjny zorganizowany w dniach 22-25 września 2022 r.   Celem wizyty studyjnej było pozyskanie wiedzy w zakresie produktu lokalnego, stanowiącego materialne i niematerialne dziedzictwo historyczne, przyrodnicze i kulturowe.  Odwiedziliśmy miejscowości, w których  zrealizowane zostały projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.  Powstały muzea, izby pamięci, miejsca integracji społecznej, miejsca pamięci historycznej. Trasa wyjazdu studyjnego obejmowała takie miejscowości jak m.in.: Pniewo, Kostrzyn, Czelin,  Cedynia i inne. W ostatnim dniu odwiedziliśmy miasto Szczecin, gdzie w Zamku Książąt Pomorskich  obejrzeliśmy widowisko plenerowe popularyzujące Dzieje Księstwa Pomorskiego – Święto Gryfa.

.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II  Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Warsztaty wikliniarskie

Print Friendly, PDF & Email

Warsztaty wikliniarskie zostały przeprowadzone w dniu 4 września 2022 r. w Stężycy oraz 18 września 2022 r. w miejscowości Leopoldów w ramach projektu  „My i Nasze Dziedzictwo”         – twórczość ludowa”. Podczas warsztatów, uczestnicy poznali podstawowe sploty wikliny i uwili proste przedmioty.

Warsztaty zostały przeprowadzone przez Twórców Ludowych, którzy przekazali tradycje rękodzielnicze młodemu pokoleniu.

Bogactwem wsi polskiej, oprócz ziemi i ludzi, są kultura i tradycje. Jednym z ważnych elementów dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny są tradycje rękodzielnicze w tym wikliniarstwo, wycinanki, rzeźba,  folklor, produkty kulinarne, haft i inne.

Upowszechnianie wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego to zagadnienie bardzo ważne.

Dziedzictwo kulturowe stanowi dorobek poprzednich pokoleń, świadczy o korzeniach naszego społeczeństwa, potwierdza w sensie niematerialnym tożsamość regionu.  Ochrona wartości niematerialnych regionu  jest ważnym czynnikiem rozwoju społecznego i szczególnie ważnym celem dla budowania tożsamości lokalnej.

Wartości te można wykorzystać jako produkt turystyczny, który rozwija obszary wiejskie i wpływa na jakość życia mieszkańców.

 

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II  Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Warsztaty sztuki ludowej

Print Friendly, PDF & Email

Warsztaty sztuki ludowej zostały przeprowadzone w dniu 4 września 2022 r. w Stężycy oraz 18 września 2022 r. w miejscowości Leopoldów w ramach projektu  „My i Nasze Dziedzictwo”         – twórczość ludowa”. Podczas warsztatów, uczestnicy pozyskali umiejętności tworzenia ozdób z wykorzystaniem słomy i bibuły.

Rękodzielnictwo jest odzwierciedleniem tradycji panujących na określonym obszarze.

Zapoznanie się z dorobkiem naszych przodków jest bardzo ważne. Możemy w ten sposób dowiedzieć się w jaki sposób powstały używane przez nas przedmioty oraz poznawać dawną tradycję i kulturę. Tradycje, obyczaje i wartości dziedziczone po poprzednich pokoleniach określają naszą tożsamość – kulturową, narodową, lokalną czy wyznaniową. Przekazanie i upowszechnianie  wiedzy uczestnikom projektu w zakresie kultury i tradycji takich jak lokalnego produktu, lokalnego rękodzieła, kuchni regionalnej wpłynie na podtrzymanie dziedzictwa kulturowego mieszkańców obszarów wiejskich.

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II  Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Warsztaty kulinarne

Print Friendly, PDF & Email

Warsztaty kulinarne zostały przeprowadzone w dniu 11.09.2022 r.  w miejscowości Nowodwór. przez kucharzy z firmy M.P.&A.T s.c. A. Jurkowska, M. Jurkowski, P. Cybula, T. Bakiera Grabowce Dolne. Warsztaty mają na celu naukę i pozyskanie przez uczestników projektu umiejętności w zakresie kuchni regionalnej.

Program warsztatów obejmował

  1. a) Zapoznanie i prezentacja uczestników.
  2. b) Przygotowanie niezbędnych produktów
  3. c) Przygotowanie niezbędnego sprzętu (stolnice, noże, fartuchy).
  4. d) Omówienie składników, przepis.
  5. e) Warsztaty, przygotowanie potrawy.
  6. f) Degustacja i ocena.

 

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II  Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Informacja o spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym w dniu 29.09.2022 r.

Print Friendly, PDF & Email

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach informuje o terminie spotkania informacyjno-konsultacyjnego w ramach naboru wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Spotkanie informacyjno-konsultacyjne odbędzie się w dniu 29.09.2022 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach przy ul. Karola Wojtyły 29  o godz. 15:30.

Program spotkania:

  1. Zasady przyznawania pomocy finansowej na realizację operacji.
  2. Ocena i lokalne kryteria wyboru operacji.
  3. Wniosek i biznesplan.
  4. Zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy.

 

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

Print Friendly, PDF & Email

Ogłoszenie nr 3/2022/P – Założona i zarejestrowana nowa firma

 

Załączniki:

 

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 

Podręcznik procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR 

Regulamin Pracy Rady

Podręcznik kryteriów wyboru operacji z procedurą ustalania i zmiany kryteriów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Ankieta monitorująca

 

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów

Warsztaty kulinarne

Print Friendly, PDF & Email

Warsztaty kulinarne

Lokalna Grupa Działania ”Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” realizuje
projekt pt. „My i Nasze Dziedzictwo – twórczość ludowa”. W ramach
projektu realizowane są warsztaty wikliniarskie, sztuki, ludowej, kulinarne,
konkurs kulinarny oraz spot promujący powiat rycki.
Warsztaty kulinarne zostały przeprowadzone w dniu 3.09.2022 r.
Uczestnicy warsztatów kulinarnych w miłej atmosferze poznawali zasady
kuchni regionalnej, techniki gotowania. Następnie przystąpili do
przygotowania miejsc pracy. Produktem końcowym były pierogi z farszem
w różnych smakach takich jak ser, mięso, kapusta z grzybami, śliwki z
jagodami. Warsztaty odbyły się na świeżym powietrzu. Wydarzeniu
towarzyszyła miła atmosfera, dobra zabawa.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zaradzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Wąsowska Anna
Prezes LGD

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Print Friendly, PDF & Email

                            Ogłoszenie w sprawie konsultacji
społecznych

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 25.08.2022 r.

Uchwałą Nr 12/2022 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z dnia 11 sierpnia 2022 r. przystąpiono do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

W terminie od dnia 25 sierpnia 2022 r. do dnia 2 września 2022 r. mieszkańcy obszaru LGD mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski zawierające propozycje planowanych do realizacji przedsięwzięć.

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 2 września 2022 r. osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres:  lgdryki@gmail.com.

Poniżej projekt zmian LSR zaproponowany przez Zarząd LGD.

W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia LGD prosi o zgłaszanie propozycji zmian LSR.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 118
W sumie: 335674