ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Procedury

Podręcznik procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Podręcznik procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Podręcznik procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Print Friendly, PDF & Email

Podręcznik procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR – zgodnie ze zmianami w oparciu o Uchwałę Nr 16/2017 Zarządu Stowarzyszenia – docx

Podręcznik procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR – pdf

Załącznik nr 1 – Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Załącznik nr 2 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 3 – Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 4 – Oświadczenie pracownika o zachowaniu tajemnicy

Załącznik nr 5 – Wzór karty indywidualnego doradztwa

Załącznik nr 6 – Rejestr udzielonego doradztwa

Załącznik nr 7 – Wzór ogłoszenia o naborze

Załącznik nr 8 – Wzór pisma potwierdzającego osobiste złożenie wniosku o dofinansowanie operacji

Załącznik nr 9 – Rejestr złożonych wniosków

Załącznik nr 10 – Karta wstępnej oceny

Załącznik nr 11 – Wzór protokołu z przeprowadzonej oceny formalnej 

Załącznik nr 12 – Wzór pisma informującego o odrzuceniu wniosku z powodu niespełnienia kryteriów na etapie wstępnej oceny

Załącznik nr 13 – Wzór protokołu przekazującego wnioski na II część oceny

Załącznik nr 14 – Deklaracja bezstronności i poufności Członka Rady

Załącznik nr 15 – Karta oceny zgodności operacji z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru (dla operacji w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, aktywizacji społeczności lokalnej)

Załącznik nr 15 – Karta oceny zgodności operacji z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru (dla operacji w zakresie operacji własnej)

Załącznik nr 15 – Karta oceny zgodności operacji z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru (dla operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości)

Załącznik nr 15 – Karta oceny zgodności operacji z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru (dla operacji w zakresie utworzenia nowego podmiotu gospodarczego)

Załącznik nr 16 – Wzór informacji o wyłączeniu Członka Rady z głosowania

Załącznik nr 17 – Lista Członków Rady wyłączonych z oceny wniosków o dofinansowanie operacji

Załącznik nr 18 – Lista operacji zgodnych z LSR

Załącznik nr 19 – Lista operacji wybranych do dofinansowania

Załącznik nr 20 – Protokół z posiedzenia Rady LGD

Załącznik nr 21 – Pismo o wynikach oceny

Załącznik nr 22 – Wykaz dokumentów przekazywanych przez LGD do Samorządu Województwa

Załącznik nr 23 – Rejestr interesów Członków Rady LGD

Załącznik nr 24 – Procedura obsługi protestu

Załącznik nr 25 – Pismo potwierdzające złożenie protestu

Załącznik nr 26 – Wzór pisma informującego o wyniku ponownej oceny wniosku o dofinansowanie operacji

Załącznik nr 27 – Karta weryfikacji podmiotu ubiegającego się o pomoc w ramach realizacji operacji własnej

Załącznik nr 28 – Wzór pisma informującego o wynikach weryfikacji podmiotu ubiegającego się o pomoc w ramach realizacji operacji własnej

Załącznik nr 29 – Lista wprowadzonych zmian do podręcznika

Procedura przyznawania pomocy w ramach projektu grantowego realizowanego przez LGD

Procedura przyznawania pomocy w ramach projektu grantowego realizowanego przez LGD

Podręcznik procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Procedura przyznawania pomocy w ramach projektu grantowego realizowanego przez LGD

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 64
W sumie: 454570