ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Miesięczne archiwum: Czerwiec 2020

Remont budynku Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie

Nazwa instytucji: Miasto Dęblin

Nr umowy: 00546-6935-UM0310710/17

Kwota dofinansowania: 576 531,52 zł

Ogólna wartość projektu: 679 200 zł

Intensywność pomocy: 63,63 %

Co zostało zrealizowane: w zakres rzeczowy projektu wchodziły: wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej, wymiana wewnętrznej instalacji wod.-kan., wymiana wewnętrznej instalacji c.o., roboty rozbiórkowe, roboty murarskie i tynki, posadzki i podłogi, roboty malarskie i okładzinowe wewnętrzne, ślusarka i stolarka wewnętrzna.

Cel projektu:  Stworzenie lepszych warunków dla rozwoju lokalnej społeczności, integracji międzypokoleniowej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń poprzez remont Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie.

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

W dniu 19.06.2020 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w partnerstwie z Powiatem Ryckim zorganizowała wyjazd dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu ryckiego na szkolenie z zakresu działalności KSOW. Omówiono i wskazano źródła finansowania oraz zasady przyznawania pomocy z KSOW a także z ARiMR.

Uczestnikom dziękujemy za udział w szkoleniu.

Życzymy aby zamierzone działania i pomysły z sukcesem były realizowane i przynosiły wiele satysfakcji.

Kolejne środki finansowe pozyskane przez LGD

Niezmiernie jest nam miło przekazać Państwu informację, iż kolejny raz otrzymaliśmy dodatkowe środki finansowe w kwocie 690 tys. zł  na rozwój obszaru powiatu ryckiego. Efektywność działania LGD sprawiła, że w ramach otrzymanych dwóch bonusów nasz budżet  wzrósł o kwotę 1.380.000 zł.  Dodatkowe środki finansowe w kwocie ponad 1 mln zł przeznaczone zostały na rozwój przedsiębiorczości w powiecie ryckim. Pozostałe środki na rozwój infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej.

Ze środków mogą korzystać osoby fizyczne, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego.

Jakiej przyszłości chcesz dla obszarów wiejskich?

Weź udział w kreowaniu przyszłości obszarów wiejskich. Świat, w którym żyjemy, doświadcza i przechodzi głębokie przemiany. Okulary, którymi przyglądaliśmy się obszarom wiejskim, uległy zmianie i stały się źródłem inspiracji dla naszej umiejętności rozwiązywania problemów, przyjmowania obowiązków i stawiania czoła nowym wyzwaniom. Skorzystaj z tej okazji.

Metodologia LEADER’a i nasz sposób działania – opierająca się na współuczestnictwie, innowacji i współpracy sektora prywatnego i publicznego – może spełnić kluczową rolę w obliczu nowego paradygmatu społecznego, gospodarczego, kulturalnego i środowiskowego na obszarach wiejskich.

Dzięki tej ankiecie REDR zamierza zastanowić się, przyjać stanowisko, w jaki sposób LEADER może nadal poprawiać jakość życia na obszarach wiejskich i ich mieszkańców w najbliższej przyszłości.

Dlaczego powinieneś (-naś) wziąć udział? Twój głos będzie wysłuchany: jako REDR zapewnimy aby Twoja opinia została przesłana do liderów partii politycznych na regionalnym, krajowym i europejskim poziomie oraz przedstawicieli administracji szczebla lokalnego i regionalnego. Wszystkie odpowiedzi zebrane w tej ankiecie makro zostaną upublicznione z kolei w różnych kanałach informacyjnych Polskiej Sieci LGD – Federacji Regionalnych Sieci LGD i przez współpracowników PSLGD. Prosimy też o udostępnianie tej informacji.

Link to ankiety: kliknij TUTAJ lub skopiuj link: http://www.redr.es/recursos/encuestaLEADER/index_pol.html

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 104
W sumie: 232661