ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Dzienne archiwum: 5 grudnia 2019

Szkolenie kadry biorącej udział we wdrażaniu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”  realizując zapisy umowy ramowej o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Nr 00020-6933-UM0310019/15 z dnia 18.05.2016r., zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się  w dniu 13 grudnia 2019 r. od godz. 15.30 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10A.

Tematyka szkolenia obejmować będzie:

–  Procedury oceny wniosków i wyboru operacji

– Zasady wyboru operacji

– Lokalne kryteria wyboru

– Warsztaty praktyczne oceny wniosków

– Warsztaty praktyczne oceny Biznesplanu

– Zachowanie tajemnicy w zakresie obsługi wniosków, wdrażania LSR

– Procedura odwoławcza.

Szkolenie adresowane jest do kadry biorącej udział we wdrażaniu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem LGD.

Informacja o spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym

 

W związku z planowanymi naborami  wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020     –   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s  w  Rykach informuje o spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym.

Ramowy program spotkania:
– Plan działania (beneficjenci, wskaźniki, kwoty dotacji);
– Kwalifikowalność kosztów
– Niezbędne dokumenty;
– Procedura oceny i wyboru projektów.

Terminy i daty spotkań:

Lp. Termin spotkania Miejsce spotkania
1.  12.12.2019 r. godz. 15.30 Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Rykach

 

Informacje na temat głównych założeń LSR i bieżące wytyczne dotyczące zasad finansowania projektów dostępne są w stałym punkcie doradczym tj. w biurze LGD przy ul. Żytniej 8 w Rykach,  jak również sukcesywnie uzupełniane na stronie internetowej www.lokalnagrupadzialania.pl.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 173
W sumie: 218156