ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Zawarta umowa na realizację projektu współpracy

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 11 lipca 2022 r. została podpisana umowa na realizacje projektu  pn. „Turystyka rowerowa – rozwój i promocja regionu w oparciu o lokalne zasoby ” o akronimie TUR.

Celem projektu współpracy Turystyka rowerowa – rozwój i promocja regionu w oparciu o lokalne zasoby realizowanym przez Partnerskie LGD rozwój infrastruktury turystycznej i promocja turystyki w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe oraz wzrost atrakcyjności regionów objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju partnerskich LGD, a także wzrost aktywności mieszkańców w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw społecznych oraz przedsiębiorczych.

Projekt realizowany jest we współpracy z: Lokalną Grupą Działania „Owocowy Szlak”, Lokalną Grupą Działania  „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”.

Projekt realizuje cele Lokalnej Strategii Rozwoju: Cel ogólny 2: Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców, Cel szczegółowy 4 : Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe, Cel szczegółowy 3:  Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez integrację i aktywizację społeczności lokalnej, Przedsięwzięcie 4.4 : Promocja dziedzictwa przyrodniczego obszaru.

W ramach projektu LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” będzie realizować działania:

  • Opracowanie i wydanie mapy turystycznej obszaru LGD
  • Opracowanie i wydanie publikacji promującej walory obszaru
  • Opracowanie i oznakowanie szlaku rowerowego na terenie Gminy Ułęż ok. 28 km;

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 112
W sumie: 442200