ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Zaproszenie przedsiębiorców na konsultacje społeczne

Print Friendly, PDF & Email

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” serdecznie zaprasza Przedsiębiorców z obszaru  LGD do udziału w pracach nad NOWĄ LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU na lata 2023-2027.

Do konsultacji społecznych zapraszamy przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy, samorządowców, organizacji zajmujących się rynkiem pracy, przedsiębiorców z obszaru gmin: Ryki, Dęblin, Stężyca, Kłoczew, Nowodwór i Ułęż.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 1.03.2023 r. o godz. 11.00 w Hotelu Oliwia, ul. Warszawska 59E w Rykach

 

Zakres działania punktu:

konsultacje i uzgadnianie celów i wskaźników w odniesieniu do opracowania LSR oraz opracowania planu działania

konsultacje i uzgadnianie zasad wyboru operacji i ustalania ich kryteriów wyboru

konsultacje i uzgadnianie zasad monitorowania i ewaluacji LSR

konsultacje i uzgadnianie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  Poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 36
W sumie: 441558