ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Zaproszenie na WZC w dniu 26.06.2017 r.

Print Friendly, PDF & Email

Członkowie Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania

„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

/wszyscy/

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 26.06.2017 r. o godzinie 15.30 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10A (I termin), II termin godzina 15.45.  Materiały na WZC są do wglądu w biurze Stowarzyszenia lub na stronie internetowej www.lokalnagrupadzialania.pl

Do porządku zebrania wprowadza się auto poprawkę tj. pkt 7 zamienia się na pkt 8 a pkt 8 zamienia się na pkt 7.

Proponowany porządek zebrania po wprowadzonej autopoprawce

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przedstawienie porządku zebrania.
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Wybór Przewodniczącego zebrania.
  5. Wybór Sekretarza zebrania.
  6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków w dniu 13 czerwca 2016 r.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Stowarzyszenia z wykonaniem budżetu Stowarzyszenia za 2016r.

a) sprawozdanie merytoryczne z wykonania budżetu Stowarzyszenia za 2016 r.

b) sprawozdanie finansowe budżetu Stowarzyszenia za 2016 r.

c) głosowanie za przyjęciem uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Stowarzyszenia w wykonania budżetu Stowarzyszenia za 2016 r.

8. Przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z dnia 24 marca 2017 r.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia: przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej  z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu z tytułu wykonania budżetu Stowarzyszenia

10. Podjęcie Uchwały w sprawie wygaśnięcia Członkostwa Liliany Wojdat w Radzie Stowarzyszenia.

11. Uzupełnienie składu  Rady Stowarzyszenia.

12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany siedziby Stowarzyszenia LGD.

13. Podjęcie Uchwały  w sprawie zatwierdzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022.

14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany załącznika Nr 1 Warunki techniczne i lokalowe Biura LGD oraz załącznika Nr 3 Wykaz osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych Polityki Bezpieczeństwa.

15. Sprawy różne

16. Zamknięcie zebrania.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 54
W sumie: 441576