ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Zaproszenie na WZC w dniu 20 września 2021 roku

Print Friendly, PDF & Email

Członkowie Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania

„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

/wszyscy/

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia  20.09.2021 r. o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki, II termin godzina 15.45 . Materiały na WZC są do wglądu w biurze Stowarzyszenia oraz na stronie internetowej  www.lokalnagrupadzialania.pl

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.
 3. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
  Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego przez Zarząd LGD.
 5. Przedstawienie sprawozdania w sprawie poziomu realizacji wskaźników określonych w LSR.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie Uchwał:
  1. Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2020 r.
  2. Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.
  3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Bilansu oraz zysków i strat za rok rozrachunkowy 2020 r.
  4. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2020 r.
  5. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.
 10. Wybór Prezesa Zarządu:
  Powołanie Komisji Skrutacyjnej
  • Przeprowadzenie tajnego głosowania
  • Podjęcie uchwały o wyborze Prezesa Zarządu.
 11. Wybór Członków Zarządu:
  Powołanie Komisji Skrutacyjnej
  • Przeprowadzenie tajnego głosowania
  • Podjęcie uchwały o wyborze Zarządu
 12. Wybór Członków Rady Stowarzyszenia:
  Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  • Przeprowadzenie tajnego głosowania
  • Podjęcie uchwały o wyborze Rady
 13. Wybór Komisji Rewizyjnej.
  Powołanie Komisji Skrutacyjnej
  • Przeprowadzenie tajnego głosowania
  • Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej
 14. Sprawy różne i dyskusja.
 15. Zamknięcie zebrania.

 

Z poważaniem:

Anna Wąsowska 

Prezes Zarządu

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 3
Dzisiaj: 63
W sumie: 454569