ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Zaproszenie na Walne Zebranie w dniu 7 czerwca 2019 r.

Print Friendly, PDF & Email

Zaproszenie na Walne Zebranie

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia  07.06.2019 r. o godzinie 16.00 w sali „Karczma Jakubowa Izba” Niwa Babicka 91, 08-500 Ryki., II termin godzina 16.15  Materiały na WZC są do wglądu w biurze Stowarzyszenia oraz na stronie internetowej  www.lokalnagrupadzialania.pl

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.
 3. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego przez Zarząd LGD.
 6. Przedstawienie sprawozdania w sprawie poziomu realizacji wskaźników określonych w LSR.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie Uchwał:
  1. Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2018 r.
  2. Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.
  3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Bilansu oraz zysków i strat za rok rozrachunkowy 2018 r.
  4. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2018
  5. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.
 11. Przedstawienie propozycji zmian LSR i podjęcie Uchwały.
 12. Przedstawienie propozycji zmian w Procedurze ustalania i zmianie kryteriów oraz podjęcie Uchwały.
 13. Podsumowanie 10 lat działalności
 14. Sprawy różne i dyskusja.
 15. Zamknięcie zebrania.

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 3 czerwca 2019 r. mailowo (na adres e-mail: lgdryki@gmail.com) lub telefonicznie pod nr telefonu: 81 8652095

 

                                                                               Z poważaniem:

                                          Przewodniczący Rady                     Prezes Zarządu

                                                 Jarosław Żaczek                        Anna Wąsowska

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 124
W sumie: 442901