ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 6 lutego 2024 r.

Print Friendly, PDF & Email

 

   Członkowie Stowarzyszenia

 Lokalna Grupa Działania

„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

  /wszyscy/

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki w  dniu  06.02.2024 r. o godzinie 15.45 – I termin 16:00II termin.

Materiały na WZC są do wglądu w biurze Stowarzyszenia oraz na stronie internetowej  www.lokalnagrupadzialania.pl

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania.
  2. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy   Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.
  3. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zebrania.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Konsultacje społeczne  oraz przyjęcie Procedur wyboru i oceny operacji realizowanych w ramach Lokalnej   Strategii Rozwoju  na lata 2023-2029 oraz podjęcie Uchwały.
  6. Konsultacje społeczne oraz zatwierdzenie Procedur wyboru i oceny grantobiorców i podjęcie Uchwały.
  7. Konsultacje społeczne oraz zatwierdzenie kryteriów wyboru operacji z procedurą ustalania i zmiany kryteriów i podjęcie Uchwały.
  8. Konsultacje społeczne oraz zatwierdzenie Regulaminu pracy Rady i podjęcie Uchwały.
  9. Sprawy różne i dyskusja.
  10. Zamknięcie zebrania.

 

 

Z poważaniem:

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

Uchwala Nr 1.2024 – Wybór Przewodniczacy

Uchwala Nr 2.2024 – Wybór sekretarza

Uchwała Nr 3.2024 – Procedura operacji

Uchwała Nr 4.2024 – Procedura granty

Uchwała Nr 5.2024- Kryteria wyboru

Uchwała Nr 6.2024- Regulamin Rady

Procedura ustalania kryteriów wyboru

Procedura wyboru i oceny operacji

Procedura wyboru i oceny Grantobiorców

Kryteria wyboru Grantobiorców

Kryteria-wyboru-operacji-2024

Regulamin pracy Rady

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 138
W sumie: 443350