ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 21 maja 2018 r.

Print Friendly, PDF & Email

Członkowie Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania

„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

/wszyscy/

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia  21.05.2018 r. o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach przy ul. Karola Wojtyły  (I termin), II termin godzina 15.45.  Materiały na WZC są do wglądu w biurze Stowarzyszenia lub na stronie internetowej www.lokalnagrupadzialania.pl

Proponowany porządek zebrania

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przedstawienie porządku zebrania.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 5. Wybór Sekretarza zebrania.
 6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków w dniu 26 czerwca 2017 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2017 r.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2017 r
 9. Dyskusja nad sprawozdaniem merytorycznym oraz finansowym.
 10. Głosowanie oraz podjęcie Uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego oraz finansowego.
 11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2017.
 12. Dyskusja oraz głosowanie i podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2017.
 13. Omówienie, dyskusja nad zmianami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 w związku z wnioskami wypracowanymi podczas warsztatu refleksyjnego.
 14. Głosowanie oraz podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022.
 15. Sprawy różne i dyskusja.
 16. Zamknięcie zebrania.

Zarząd przypomina o uiszczeniu składki członkowskiej. Brak zapłaconej składki w okresie ostatnich 3 lat oraz aktywności w działalności stowarzyszenia m.in. nieuczestniczenie w zebraniach powoduje skreślenie z listy Członków Stowarzyszenia.

Z poważaniem:

Anna Wąsowska

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 1
W sumie: 451278