ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 13 listopada 2020 r.

Print Friendly, PDF & Email

Członkowie Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania

„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

/wszyscy/

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia  13.11.2020 r. o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki, II termin godzina 15.45 . Materiały na WZC są do wglądu w biurze Stowarzyszenia oraz na stronie internetowej  www.lokalnagrupadzialania.pl

 

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.
3. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie merytoryczne (rzeczowe) z działalności Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” od 27.07.2020 r. do 13.11.2020 r.
6. Przedstawienie propozycji zmian LSR po przeprowadzonych konsultacjach społecznych i podjęcie Uchwały.
7. Wybór Prezesa Zarządu:
• Powołanie Komisji Skrutacyjnej
• Przeprowadzenie tajnego głosowania
• Podjęcie uchwały o wyborze Prezesa Zarządu.
8. Wybór Członków Zarządu:
• Powołanie Komisji Skrutacyjnej
• Przeprowadzenie tajnego głosowania
• Podjęcie uchwały o wyborze Zarządu
9. Wybór Członków Rady Stowarzyszenia:
• Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
• Przeprowadzenie tajnego głosowania
• Podjęcie uchwały o wyborze Rady
10. Wybór Komisji Rewizyjnej.
• Powołanie Komisji Skrutacyjnej
• Przeprowadzenie tajnego głosowania
• Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej
11. Sprawy różne i dyskusja.
12. Zamknięcie zebrania.

Z poważaniem:

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 25
W sumie: 448500