ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Zaproszenie na Seminarium pn. „Współpraca instrumentem rozwoju przedsiębiorczości”

Print Friendly, PDF & Email

Zapraszamy do udziału w operacji pn. „ Wiedza i współpraca w rozwoju obszarów wiejskich ” realizowanej przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lokalną Grupą Działania Zapiecek oraz Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak ”.

Projekt będzie realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan Operacyjny na lata 2020-2021.

Celem operacji jest rozwój współpracy oraz wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie inicjatyw wspierających przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

W ramach operacji zapraszamy do udziału w seminarium w dniu 29 października 2021 pn. „Współpraca instrumentem rozwoju przedsiębiorczości” (6 godzin) w zakresie:

-Zagadnienia organizacyjno-prawne zw. z produkcją cydru i przykłady regulacji prawnych.

– Zagadnienia związane z odmianami jabłek uprawianych w Polsce i ich przydatności pod kątem wytwarzania cydru

– Zagadnienia związanie z technologią produkcji oraz marketingu cydru

– Panel sommalierski oraz prezentacja cydrów rzemieślniczych

Gwarantujemy wykładowców o umiejętnościach praktycznych posiadających rzetelną wiedzę i doświadczenie w tematyce objętej szkoleniem

Miejsce seminarium; Hotel Dwa Księżyce; Kazimierz n. Wisłą

Dla uczestników gwarantujemy materiały szkoleniowe, obiad oraz przerwę kawową

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z obszaru województwa lubelskiego, reprezentujące następujące grupy osób;

-rolników/sadowników specjalizujących się w produkcji jabłek- zajmujących się produkcją sadowniczą

-osoby/podmioty zajmujące się przetwórstwem owoców -producentów cydru/jabłecznika

-przedstawicieli organizacji udzielających dotacji na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich tj. LGD

-przedstawicieli organizacji branżowych związanych z sadownictwem/przetwórstwem

-przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego;

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do 27 października 2021 do godz. 16.00 na adres wwilkos@interia.pl

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uczestników operacji zostaną podane na stronie Lubelskiego Stowarzyszenia Miłośników Cydru www.zacydrowani.com oraz partnerów operacji.

 

 

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 53
W sumie: 441575