ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Zaproszenie na posiedzenie rady

Print Friendly, PDF & Email

Ryki, dnia 19.12.2016 r.

Znak sprawy: 19.2/1/2016

Na podstawie §16, §17  Regulaminu Rady Przewodniczący Rady Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia. W celu oceny złożonych wniosków w I naborze który odbył się w dniach od 21.11.2016 r. do 09.12. 2016 r. dla przedsięwzięć: 1.1. Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska,  1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 02.01.2016 r.o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach. (ul. Wyczółkowskiego 10 A, I piętro).

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Omówienie i weryfikacja  wniosków o przyznanie pomocy dla przedsięwzięcia:

1.1. Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska .  

 1. Dokonanie oceny operacji oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do dofinansowania i ustalenie kwoty wsparcia.
 2. Podjęcie Uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania i kwoty wsparcia.
 3. Głosowanie w sprawie listy wybranych projektów do dofinansowania i podjecie Uchwały.
 4. Omówienie i weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy dla przedsięwzięcia 2 Założona i zarejestrowana nowa firma.  
 5. Dokonanie oceny operacji oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do dofinansowania.
 1. Podjęcie Uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.
 2. Głosowanie w sprawie listy wybranych projektów do dofinansowania i podjecie Uchwały
 3. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 4. Zamkniecie posiedzenia.

 

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 44
W sumie: 441566