ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Zaproszenie na posiedzenie Rady w dniu 28 marca 2018 r.

Print Friendly, PDF & Email

Ryki, dn. 20.03.2018 r.

 

 

                                           Sz. P.  Członkowie Rady LGD

 

Na podstawie §16, §17  Regulaminu Rady    –     Przewodniczący Rady Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia w  celu oceny złożonych wniosków w ramach ogłoszonych naborów:

I.W terminie od 12.02.2018 r. do 02.03. 2018 r. dla przedsięwzięć:

1.1 Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu,

1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma

II.W terminie od 15.02.2018 r. – 02.03.2018 dla przedsięwzięć:

4.2 Imprezy i spotkania związane z turystyką i promocją turystyczną obszaru

4.3 Wydawnictwa promujące walory przyrodnicze i turystyczne obszaru

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 28.03.2018 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków przekazanych przez Zarząd LGD.
 7. Omówienie i weryfikacja  wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego przez LGD w dniach 12.02.2018 r. – 02.03.2018 r. oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania dla przedsięwzięcia:
 • 1.1 Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu
 • 1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma
 1. Ocena wniosków.
 2. Omówienie i weryfikacja  wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru prowadzonego przez LGD w dniach 15.02.2018 r. – 02.03.2018 r. oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania dla przedsięwzięcia:
 • 4.2 Imprezy i spotkania związane z turystyką i promocją turystyczną obszaru
 • 4.3 Wydawnictwa promujące walory przyrodnicze i turystyczne obszaru
 1. Ocena wniosków.
 2. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
 3. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do dofinansowania i ustalenie kwoty wsparcia.
 4. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 5. Zamkniecie posiedzenia.

 

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 26
W sumie: 448501