ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Zaproszenie na konsultacje społeczne w dniu 25 maja 2023 r.

Print Friendly, PDF & Email

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” serdecznie zaprasza  do udziału w pracach nad  LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU na lata 2023-2027.

Do konsultacji społecznych zapraszamy mieszkańców, seniorów, ludzi młodych, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru gmin: Ryki, Dęblin, Stężyca, Kłoczew, Nowodwór i Ułęż.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 25 maja 2023 r. o godz.15.40 w kawiarni Park Cafe w Rykach  przy ul. Warszawskiej 11.

 

Tematyka spotkania:

Projekty Smart Willages

Projekty skierowane do osób z grup w niekorzystnej sytuacji

Podział budżetu na poszczególne cele

Zasady monitorowania i ewaluacji LSR

Plan Komunikacyjny  

 

Lokalna Strategia Rozwoju współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1  „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 26
W sumie: 448501