ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Zaproszenie mieszkańców do konsultacji społecznych

Print Friendly, PDF & Email

Zaproszenie mieszkańców do konsultacji społecznych

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach ogłasza konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru gmin: miejsko-wiejskiej Ryki, miejskiej Dęblin, wiejskich Stężyca, Kłoczew, Ułęż i Nowodwór.

Informujemy, że proponowane zmiany LSR odbywają się zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR, stanowiącą załącznik nr 1 Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Proponowane powyżej zmiany są efektem braku zainteresowania realizacją zadań w ramach projektu grantowego. Ogłaszane trzykrotnie nabory wniosków nie realizowały projektów granowych określonych LSR.

Ponadto LSR będzie aktualizowana pod kątem wprowadzenia do LSR wskaźników obowiązkowych wprowadzonych Wytyczną Nr 5 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Wniosek o aktualizację LSR może złożyć każdy mieszkaniec obszaru objętego LSR, członkowie Stowarzyszenia lub jego Organów.

Każdy wniosek wymaga pisemnego uzasadnienia i składany jest do Biura LGD na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Stowarzyszenia.

W Biurze LGD  działa  Punkt Konsultacyjny, gdzie każdy mieszkaniec może korzystać z konsultacji indywidualnych i gdzie prowadzone będą wywiady pogłębione.

Aktualizacja LSR wymaga podjęcia uchwały przez WZC.

 

Uwagi i sugestie do aktualizowanej LSR można wnosić pisemnie, w tym na adres poczty elektronicznej: lgdryki@gmail.com w terminie 2 tygodni, od daty zamieszczenia na stronie internetowej.

 

Załącznik: Formularz zgłoszenia aktualizacji LSR

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 25
W sumie: 448500