ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Zapraszamy do udziału w projekcie Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych z
siedzibą w Lublinie jako Partner krajowy Projektu „Nowe
wyzwania-europejskie doświadczenia” realizowanego w Partnerstwie z
Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC
Poland” – Lider Projektu i Pracodawcy Lubelszczyzny ”Lewiatan”-
Partner krajowy

Zapraszają do udziału w projekcie.

Celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych i kluczowych w
zakresie jakości standardu tworzenia i wdrażania polityk publicznych w
obszarach zatrudnienia, rozwoju przedsiębiorczości, integracji
społecznej i edukacji przedstawicieli organizacji pozarządowych,
organizacji pracodawców i związków zawodowych, oraz jednostek
samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych lub
komunalnych osób prawnych z wykorzystaniem mobilności ponadnarodowej z
terenu Polski Wschodniej.

Do udziału w projekcie zapraszamy  przedstawicieli  trzech rodzajów
instytucji działających na terenie Polski Wschodniej tj. na terenie 5
województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, podlaskiego
oraz warmińsko – mazurskiego:

– jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych
lub komunalnych osób prawnych (pracownik)

– organizacji pozarządowych (pracownik, współpracownik, Członek,
Wolontariusz – formalnie związanych z instytucją)

– organizacji pracodawców i związków zawodowych (pracownik,
współpracownik, Członek, Wolontariusz – formalnie związanych z
instytucją)

Oferta projektu obejmuje bezpłatne 5- dniowe wyjazdy zagraniczne do
instytucji o podobnych kompetencjach, z kraju partnerskiego. Wizyta
może mieć charakter stażu/ Job shadowingu (towarzyszenie w pracy
doświadczonemu pracownikowi).  Instytucja przyjmująca, zakres i
szczegółowy program wizyty będzie dla każdej osoby indywidualnie
ustalany przed wyjazdem. Celem wyjazdów jest poznanie nowych metod i
technik pracy, wymiana doświadczeń z innymi osobami pracującymi w
podobnym obszarze w jednym z krajów UE.

Projekt realizowany jest w partnerstwie krajowym i ponadnarodowym
przez następujące instytucje:

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC
Poland” z siedzibą  w Lublinie  – Lider Projektu

Pracodawcy Lubelszczyzny ”Lewiatan”- Partner Krajowy

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych –
Partner Krajowy

G.G.EUROSUCCESS CONSULTING LTD (Cypr) – Partner Zagraniczny

Fife Council Economy, Planning & Employability Services (Szkocja) –
Partner Zagraniczny

Asociación Intercultural Europea – Go Europe (Hiszpania) – Partner Zagraniczny

Nabór zgłoszeń – formularzy rekrutacyjnych do projektu prowadzony jest
od dnia 13.03.2017r. do dnia 10.04.2017r.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie
rekrutacji i uczestnictwa  w Projekcie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie
się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz
załącznikami do Regulaminu. W załączeniu wymagane dokumenty.

Kontakt:

Biuro projektu w siedzibie Lidera Projektu – Polskiej Fundacji
Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”:

ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

tel. 81 710 46 41, sekretariat 81 710 46 30

e-mail: monika.jung@oic.lublin.pl

Biuro Projektu czynne: 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku)– w
godz. 8.00-16.00.

Punkt rekrutacyjny nr  1 –  Pracodawcy Lubelszczyzny ”Lewiatan”

ul. 1-go Maja 16 (biuro ul. 1-go Maja 25), 20-410 Lublin

Tel.  81 532 43 33

e-mail:  biuro@prywatni.lublin.pl

Biuro Projektu czynne: 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku)– w
godz. 8.00-16.00.

Dodatkowe punkty rekrutacyjne prowadzone w punktach organizacji
zrzeszonych w następujących miejscowościach:

– Białystok, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4

– Kielce , ul. Warszawska 25/4

– Rzeszów , ul. Karola Lewakowskiego 10

– Olsztyn, ul. Artyleryjska 3K

Punkt rekrutacyjny nr 2 – Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich
Organizacji Pozarządowych

ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,

Adres biura: Aleje Racławickie 22 , 20-037 Lublin

tel.: 81 533 12 17

e-mail: biuro@flop.lublin.pl

Biuro Projektu czynne: 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) –
w godz. 8.00-16.00.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

IWONA KĘDZIERA

mail: iwa.kedziera@gmail.com

tel: 603 183 951

Więcej informacji

https://www.flop.lublin.pl/pages/posts/zapraszamy-organizacje-pozarzadowe-do-udzialu-w-projekcie-bdquonowe-wyzwania-ndash-europejskie-doswiadczeniardquo-1075.php

https://www.oic.lublin.pl/aktualnosci/projekt-nowe-wyzwania-europejskie-doswiadczeni/639/

 

Zaproszenie – seminarium

Regulamin Projektu

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny 

Załącznik nr 2 Zgoda kierownika instytucji wysyłającej

Załącznik nr 3 Zaświadczenie o zatrudnieniu

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 31
W sumie: 448506