ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Założenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność przedstawione na XXI Sesji Rady Powiatu w Rykach

Print Friendly, PDF & Email

Na zaproszenie Przewodniczącej Rady Powiatu w Rykach Pani Hanny Czerskiej – Gąsiewskiej na XXI Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbyła się w dniu 30 maja 2016 r. o godz. 9.00 udział w Sesji wzięła Anna Wąsowska  – Prezes Zarządu LGD. W porządku obrad Sesji ujęty został punkt pt. „Informacja Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” na temat działalności Stowarzyszenia”.

Radni , zaproszeni goście  i mieszkańcy biorący udział w Sesji  zostali poinformowani o założeniach określonych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.

W szczególności informacja dotyczyła celów szczegółowych jakie będą realizowane przez mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych.

Zebrani zostali poinformowani o wizycie dniu 25.05.2016 r.  Pana Artura Walaska – Wicemarszałka Województwa Lubelskiego oraz Pana Andrzeja Kolca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z ich rąk Stowarzyszenie LGD otrzymało umowę na realizację Strategii. Zawarta umowa pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego a Zarządem Stowarzyszenia potwierdza decyzję z dnia 21.04.2016 r. Komisji ds. Wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

W ramach LSR będą realizowane 4 cele szczegółowe,  określone w wyniku konsultacji społecznych, które odbyły się w okresie od maja 2015 r. do grudnia 2015 r.

Cel szczegółowy 1

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu

Środki finansowe przeznaczone na rozwój działalności gospodarczej, powstanie nowych podmiotów gospodarczych.

Cel szczegółowy 2

Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju działalności gospodarczej

Cel ten będzie zrealizowany poprzez utworzenie Inkubatora wsparcia przedsiębiorców lokalnych. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie podmiotów gospodarczych poprzez stworzenie platformy internetowej dla biznesu oraz szkoleń pod kątem rozwoju turystyki na obszarze.

Cel szczegółowy 3

Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez integrację i aktywizację społeczności lokalnej

Inwestycje w infrastrukturze rekreacyjnej, wypoczynkowej i społecznej.

Cel ten będzie realizowany poprzez projekty związane z budową, modernizacją infrastruktury, społecznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej na obszarze powiatu ryckiego.

Cel szczegółowy 4

Zachowanie dziedzictwa lokalnego  i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe

W ramach tego celu realizowane będą projekty związane z aktywizacją mieszkańców powiatu ryckiego, publikacje.

Ponadto w ramach projektów współpracy będą realizowane projekty krajowe w lokalnymi grupami działania z terenu województwa lubelskiego w tym jeden projekt międzynarodowy ze Słowenią.

Pierwszy nabór wniosków będzie przeprowadzany jeszcze w tym roku. W pierwszej kolejności będzie ogłoszony konkurs na operacje własne oraz na granty.

W ramach działalności bieżącej Stowarzyszenia modernizujemy  stronę internetową zgodnie z księgą wizualizacji PROW 2014-2020, konsultacje społeczne mające na celu aktualizację LSR oraz przygotowujemy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń kadry biorącej udział we wdrażaniu LSR.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 51
W sumie: 441573