ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Zakończenie szkolenia z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

Print Friendly, PDF & Email

Zajęcia z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi rozpoczęły się w maju i zakończyły się 8 listopada 2019 r. W tym dniu uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia, potwierdzające podniesienie kompetencji i nabycie nowych umiejętności. Zmiany demograficzne powodują wzrost zapotrzebowania na nowe specjalności/zawody w branży usług dla starzejącego się społeczeństwa oraz osób niepełnosprawnych. Coraz bardziej rosną oczekiwania społeczności w stosunku do długości życia a jednocześnie istnieje bardzo niski współczynnik dzietności. Przekłada się to na system zabezpieczeń społecznych, opiekę zdrowotną i socjalną. Upowszechnieni pro-zdrowotnego stylu życia wiąże się ze zwiększoną dostępnością usług medycznych i opiekuńczych. Szkolenie z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi umożliwi uczestnikom uzupełnienie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy.

Zakres szkolenia obejmował:

  I.Podstawowe informacje z zakresu opieki dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych – 10 godzin:

 1. Higiena pracy, ochrona przed zakażeniami, dezynfekcja,;
 2. Rola i zadania opiekuna, formy opieki i pomocy ludziom starszym, sylwetka zawodowa opiekuna;
 3. Podstawowe pojęcia z zakresu anatomii, fizjologii, patologii i higieny;
 4. Proces starzenia się organizmu człowieka

II.Elementy psychologii w opiece osób chorych, starszych i niepełnosprawnych – 20 godzin.

 1. Odpowiednia postawa opiekuna wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby;
 2. Sposoby nawiązania właściwych relacji z podopiecznym i jego rodziną.
 3. Zmiany zachodzące w psychice osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 4. Komunikację z podopiecznymi uwzględniającą rodzaje utrudnień wynikających z problemów zdrowotnych podopiecznych
 5. Sposoby pokonywania barier komunikacyjnych w relacjach z podopiecznym: komunikacja werbalna i niewerbalna.
 6. Etyka opieki nad osobą chorą, starszą i niepełnosprawną.
 7. Asertywność w relacjach interpersonalnych z osobą chorą, starszą i niepełnosprawną.
 8. Zachowania trudne osób starszych, chorych i niepełnosprawnych (agresja, autoagresja)
 9. Radzenie sobie ze stratą (śmierć, żałoba)

III.Pielęgnacja osób przewlekle chorych, starszych i niepełnosprawnych – 20 godzin

 1. Pierwsza pomoc
 2. Objawy charakterystyczne dla schorzeń poszczególnych układów
 3. Higiena osobista i otoczenia.
 4. Metody i techniki wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych. Zapobieganie powikłaniom długotrwałego unieruchomienia osób chorych, starszych, niepełnosprawnych.
 5. Odpowiednie sposoby żywienia osób starszych, chorych, niepełnosprawnych. Zasady żywienia oraz rodzaje diet.
 6. Profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia

IV.Podstawy rehabilitacji i wypoczynku 15 godzin

 1. Instruktaż w użytkowaniu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego
 2. Podstawowe ćwiczenia w usprawnianiu pacjenta
 3. Aktywizowanie pacjenta

V.Podstawy terapii zajęciowej i wypoczynku 15 godzin

 1. Rodzaje terapii
 2. Organizowanie czasu wolnego pacjenta
 3. Przyuczanie do utraconych czynności dnia codziennego
 4. Pobudzanie do samodzielności życiowej
Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 11
W sumie: 448950