ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń mających na celu wprowadzenie nowych usług

Print Friendly, PDF & Email

Numer umowy:  01623-6935-UM0313071/21

Tytuł operacji: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń mających na celu wprowadzenie nowych usług

Czas realizacji: 20.10.2021 r. – 23.11.2022 r. ( od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej).

Zakres w ramach którego zrealizowano operację:  Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: Założona i zarejestrowana nowa firma.

Cel ogólny: Rozwój gospodarczy obszaru z  wykorzystaniem lokalnego potencjału.

Cel szczegółowy: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu  zatrudnienia.

Wskaźniki rezultatu:

  • Liczba utworzonych miejsc pracy w istniejących firmach: 1 miejsce pracy
  • Liczba utrzymanych miejsc pracy w istniejących firmach : 1 miejsce pracy

Wskaźniki produktu:

  • Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa: 1 szt.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 177 100 zł

Opis operacji:  Utworzenie działalności gospodarczej związanej z wynajmowaniem maszyn i urządzeń budowlanych, rolniczych oraz ogrodniczych. W ramach operacji zostały zakupione maszyny i urządzenia które będą przeznaczone pod wynajem.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 25
W sumie: 448500