ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń mających na celu wprowadzenie nowych usług

Print Friendly, PDF & Email

Numer umowy:  0122-6935-UM0312632/20

Tytuł operacji: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń mających na celu wprowadzenie nowych usług

Czas realizacji: 17.11.2020 r. – 28.07.2021 r. ( od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej).

Zakres w ramach którego zrealizowano operację:  Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu.

Cel ogólny: Rozwój gospodarczy obszaru z  wykorzystaniem lokalnego potencjału.

Cel szczegółowy: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu  zatrudnienia.

Wskaźniki rezultatu:

  • Liczba utworzonych miejsc pracy w istniejących firmach: 1 miejsce pracy
  • Liczba utrzymanych miejsc pracy w istniejących firmach : 5 miejsc pracy

Wskaźniki produktu:

  • Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa:
    1 szt.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 178 825 zł

Koszty całkowite realizacji operacji:   318 404,30 zł

Opis operacji: W ramach realizacji operacji zostały zakupione zaawansowane technologiczne maszyny i urządzenia(minikoparka, agregat prądotwórczy, zagęszczarki o różnej wadze dociskowej i ubijaczka) dzięki którym przedsiębiorca może świadczyć usługi związane z wynajmem maszyn oraz został zatrudniony pracownik odpowiedzialny za serwisowanie maszyn i kontakt z klientem.

 

 

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 26
W sumie: 448501