ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Print Friendly, PDF & Email

Ryki, dnia 15.10.2019 r.

Członkowie Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania

„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

/wszyscy/

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia  25.10.2019 r. o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki., II termin godzina 15.45  Materiały na WZC są do wglądu w biurze Stowarzyszenia oraz na stronie internetowej www.lokalnagrupadzialania.pl

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania
  2. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej
  3. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zebrania.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Podręczniku kryteriów wyboru operacji z procedurą ustalania i zmiany kryteriów w Stowarzyszeniu LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.
  6. Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia.
  7. Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Procedurze naboru pracowników do pracy w Stowarzyszeniu LGD „ Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.
  8. Sprawy różne i dyskusja.
  9. Zamknięcie zebrania.

 

 

 

Z poważaniem:

Anna Wąsowska

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 13
W sumie: 448952