ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Umowa na wsparcie przygotowawcze została zawarta!

Print Friendly, PDF & Email

Umowa na wsparcie przygotowawcze została zawarta!

W dniu 15 czerwca 2022 r. została zawarta umowa z Samorządem Województwa
Lubelskiego ramach Poddziałania 19.1 Wsparcie Przygotowawcze z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki finansowe zostały pozyskane przez LGD
na działania związane z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
Lokalna Strategia Rozwoju współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary
Wiejskie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucją Zarządzającą PROW na lata 2014-2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.

W imieniu LGD umowę podpisali: Anna Wąsowska – Prezes Zarządu oraz Jacek
Wasilewski – Wiceprezes.
Realizacja operacji obejmuje:
1) Osiągnięcie celu operacji poprzez zrealizowanie planu włączenia społeczności,
zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR,
2) Udokumentowanie zrealizowania planu włączenia społeczności oraz
udokumentowanie realizacji procesu przygotowania LSR.
3) Złożenie wniosku o wybór LGD do realizacji LSR.

Obszar, dla którego zostanie opracowana LSR obejmuje:
1. Gminę Ryki – gmina miejsko-wiejska
2. Miasto Dęblin – gmina miejska
3. Gminę Stężyca – gmina wiejska
4. Gminę Kłoczew – gmina wiejska
5. Gminę Nowodwór – gmina wiejska
6. Gminę Ułęż – gmina wiejska

Lokalna Strategia Rozwoju współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  poddziałania 19.1  „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”
Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 29
W sumie: 448504