ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Wyjazd studyjny

Print Friendly, PDF & Email

W ramach działań związanych z aktywizacją społeczności lokalnej, w sobotę 25 marca 2023 r. zorganizowana została wizyta studyjna do Muzeum X Pawilonu w Warszawie, usytuowanego w Cytadeli Warszawskiej. Cytadela jest najważniejszym miejscem pamięci Powstania Styczniowego, upamiętniającym powstańców walczących o niepodległość.

Celem wizyty studyjnej było zapoznanie  uczestników z historią Powstania Styczniowego i jego wpływu na ziemie powiatu ryckiego.  Cytadela pełniła głównie funkcje więzienne,  nabrała szczególnego znaczenia dla historii  Polski.  Siedzibą więzienia był budynek Nr X, wcześniej pełnił funkcję magazynu mundurowego wojsk carskich.  Z biegiem lat nazwa więzienia, z początku czysto porządkowa, w świadomości zniewolonego społeczeństwa stała się symbolem walk kolejnych polskich pokoleń o wyzwolenie narodowe i przemiany społeczne. Osadzano w nim bowiem tysiące wybitnych Polaków, patriotów i rewolucjonistów. Wśród  osadzonych były osoby związane z  powiatem ryckim. Jednym z aresztowanych przez policję rosyjską  był Romuald Traugutt, który zamieszkiwał wraz z rodziną w miejscowości Dęblin. Warto dodać, że córka dyktatora Anna Innocenta urodziła się w Dęblinie a ochrzczona w kościele rzymsko-katolickim w Stężycy.

Powstanie Styczniowe wywarło ogromny wpływ na obszar powiatu ryckiego. Po zakończeniu powstania, Polaków dotknęły liczne represje m.in. konfiskata mienia, likwidacja klasztorów, wysokie kontrybucje i aktywna rusyfikacja. Za aktywność mieszkańców powiatu ryckiego w walce z zaborcą rosyjskim, Stężyca traci prawa miejskie oraz skasowany został klasztor Franciszkanów.
Wzrost świadomości historycznej wpływa na formułowanie pozytywnych wniosków na przyszłość. Dzięki świadomości historycznej i narodowej kształtuje się tożsamość narodowa, kultura.

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wąsowska Anna

Prezes Zarządu

„POZNAJ ZIEMIĘ RYCKĄ”

Print Friendly, PDF & Email
Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 74
W sumie: 451276