ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Projekty

Nasza Mała Ojczyzna – wydanie publikacji składającej się z płyty DVD oraz folderu

Print Friendly, PDF & Email

Nazwa Grantobiorcy: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kawęczyn

Tytuł projektu: Nasza Mała Ojczyzna – wydanie publikacji składającej się z płyty DVD oraz folderu

Wartość projektu: 8 185,00 zł

Wartość dofinansowania: 8 000,00 zł

Cel: Promowanie walorów turystycznych, przyrodniczych, kulturowych ( pieśni obrzędowe i zwyczajne, stroje ludowe) gminy Kłoczew

Opis projektu: Wydanie publikacji pt. „ Moja Mała Ojczyzna” składającego się z płyty DVD oraz folderu w formie miniksiążeczki . Na płycie znajdują się nagrania teledysków zespołu ludowego „Kawęczyn”. Płyta nosi tytuł „Rok obrzędowy na wsi”. Nakład publikacji: 400 sztuk folderów i 400 sztuk płyt DVD.

Informator turystyczny Ryk i okolic

Print Friendly, PDF & Email

Nazwa Grantobiorcy: Uniwersytet Trzeciego Wieku

Tytuł projektu: Informator turystyczny Ryk i okolic

Wartość projektu: 11 100,00 zł

Wartość dofinansowania: 11 100,00 zł

Cel: Promowanie walorów przyrodniczych, historycznych oraz dziedzictwa kulturowego miejscowości Ryki

Opis projektu: Wydanie w nakładzie 1 000 szt. „Informatora turystycznego Ryk i okolic” zwierającego : charakterystykę miejscowości Ryki, krótki rys historyczny, kulturowy, przyrodniczy i gospodarczy, liczne materiały w tym zdjęcia fotograficzne ukazujące zasoby i walory miejscowości.

Spacer po Dęblinie – wydanie folderu informacyjnego wraz z mapą regionu

Print Friendly, PDF & Email

Nazwa Grantobiorcy: Stowarzyszenie Eko – Reset

Tytuł projektu: Spacer po Dęblinie – wydanie folderu informacyjnego wraz z mapą regionu

Wartość projektu: 9 963,00 zł

Wartość dofinansowania: 9 963,00 zł

Cel: Promocja walorów turystycznych i przyrodniczych Miasta Dęblin

Opis projektu: W ramach projektu zaprojektowano i wydrukowano publikację w postaci folderu ( 10 000 szt.) informacyjnego ze zdjęciami, promującego walory przyrodnicze, historyczne i turystyczne Miasta Dęblin oraz rozkładana mapą regionu. Publikacja jest źródłem wiedzy dla mieszkańców miasta Dęblin oraz odwiedzających miasto), pozwalającym uzyskać wiedze na temat tego jakie miejsca w mieście Dęblin warto odwiedzić, gdzie miło można spędzić wolny czas.

Skarby Ziemi Stężyckiej

Print Friendly, PDF & Email

Nazwa Grantobiorcy: Stowarzyszenie Kobiet „Liderki Wiejskie”

Tytuł projektu: Skarby Ziemi Stężyckiej

Wartość projektu: 19 740,00 zł

Wartość dofinansowania: 15 792,00 zł

Cel: Promocja turystyczna Gminy Stężyca poprzez wydanie publikacji

Opis projektu: Wydanie albumu „Skarby Ziemi Stężyckiej” w nakładzie 1 000 szt., w formacie A4 zawierającego : charakterystykę Gminy Stężyca; krótki rys historyczny,  kulturowy, przyrodniczy i gospodarczy oraz liczne materiały w tym zdjęcia  fotograficzne  ukazujące zasoby  i walory Gminy Stężyca, przepisy kulinarne kuchni tradycyjnej regionalnej, ale także zdjęcia potraw regionalnych przygotowanych przez gospodynie domowe z obszaru Gminy Stężyca.

Poprzez śpiew i muzykę promujemy walory przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe naszej Gminy – wydanie publikacji

Print Friendly, PDF & Email

Nazwa Grantobiorcy: Stowarzyszenie na Rzecz Tradycji i Rozwoju Gminy Kłoczew

Tytuł projektu: Poprzez śpiew i muzykę promujemy walory przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe naszej Gminy – wydanie publikacji

Wartość projektu: 9 967,50 zł

Wartość dofinansowania : 9 967,50 zł

Cel: Promocja gminy Kłoczew poprzez promocję lokalnej twórczości z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego

Opis projektu: Wydanie publikacji multimedialnej (450 szt.)  składającej się z dwóch płyt. Film na płycie DVD –video ( 12 utworów patriotycznych i ludowych nagranych w plenerze oraz studio) oraz płyta CD-R ( 12 utworów) z utworami śpiewnymi przez Zespół „Kłoczewiacy”. Długość filmu to około 35-40 min. W filmie zostały zaprezentowane ujęcia z drona, które ukazują nowe spojrzenie na gminę Kłoczew, oraz poszczególne zabytki historyczne i patriotyczne.

Ostatnia Szarża 3 Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego

Print Friendly, PDF & Email

Nazwa Grantobiorcy: Stowarzyszenie – Grupa Rekonstrukcji Historycznych 3 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego – Borki

Tytuł projektu : Ostatnia Szarża 3 Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego

Wartość projektu : 16 730,00 zł

Wartość dofinansowania: 15 030,00 zł

Cel: Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe

Opis projektu: W ramach realizacji grantu opracowano 2 publikacje składające się z folderu turystycznego i nakręcenia filmu dokumentalnego pt. „Ostatnia szarża 3 Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego

– 1500 folderów

– 1500 płyt

 

Budowa świetlicy w miejscowości Kletnia

Print Friendly, PDF & Email

Nazwa instytucji: Gmina Stężyca

Nr umowy: 00702-6935-UM0311503/18

Kwota dofinansowania: 420 140,46 zł

Ogólna wartość projektu: 469 071,85 zł

Intensywność pomocy: 63,63%

Co zostało zrealizowane: w zakres rzeczowy projektu wchodziły stolarka okienna i drzwiowa, podłoża i posadzki, tynki i okładziny, malowanie i wyposażenie podstawowe, elewacja, instalacja elektryczna, instalacja sanitarna

Cel projektu: zapewnienie mieszkańcom miejscowości Kletnia możliwości bezpośredniego dostępu do usług kulturalnych oraz efektywnego i pożytecznego spędzenia wolnego czasu poprzez budowę świetlicy wiejskiej

Źródło: strona internetowa Gminy Stężyca

Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie parku w miejscowości Stara Dąbia

Print Friendly, PDF & Email

Nazwa instytucji: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Stara Dąbia

Nr umowy: UM03-6935-UM0311504/18

Kwota dofinansowania: 80 577,00 zł

Ogólna wartość projektu: 81 555,67 zł

Intensywność pomocy: 98,80%

Co zostało zrealizowane: w zakres rzeczowy projektu wchodziły wyposażenie parku w urządzenia rekreacyjne i zabawowe, utworzenie parku rekreacyjnego (nasadzenie drzew i krzewów, budowa ścieżek pieszych), monitoring i oświetlenie

Cel projektu: organizacja przestrzeni publicznej w zakresie turystyki i wypoczynku poprzez budowę ogólnodostępnego parku rekreacyjnego w miejscowości Stara Dąbia

Zrealizowane wskaźniki: Wp. 3.2 Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej – 1 szt.

Wr. 3.2 Liczba osób korzystająca z nowej, przebudowanej infrastruktury turystycznej – 100 osób

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miasta Ryki poprzez budowę parkingu dla turystów – fotorelacja

Print Friendly, PDF & Email

Nazwa instytucji: Gmina Ryki

Nr umowy: UM03-6935-UM0310712/17

Kwota dofinansowania: 115 998,75 zł

Ogólna wartość projektu: 142 680,00 zł

Intensywność pomocy: 51,73%

Co zostało zrealizowane: w zakres rzeczowy projektu wchodziły roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowa i nawierzchnia, roboty wykończeniowe

Cel projektu: budowa parkingu dla turystów w mieście Ryki i wprowadzenie nowej oferty turystycznej przy udziale społeczeństwa

Zrealizowane wskaźniki: W.p 3.2 Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej – 1 szt.

W.r 3.2 Liczba osób korzystająca z nowej, przebudowanej infrastruktury turystycznej – 880 osób

Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz – fotorelacja

Print Friendly, PDF & Email

Nazwa instytucji: projekt współpracy realizowany przez Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, Stowarzyszenie LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, LGD „Zielony Pierścień”, Stowarzyszenie LGD „nasze Roztocze”, Stowarzyszenie LGD „Krasnystaw PLUS”, Stowarzyszenie LGD „Dolina Giełczwi”, LGD „Polesie”

Nr umowy: 00003-6936-UM0320003/17

Kwota dofinansowania: 49 601,86 zł – Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Ogólna wartość projektu współpracy: 397 188,00 zł

Co zostało zrealizowane: w zakres rzeczowy projektu wchodziły opracowanie projektu graficznego oraz druk przewodnika turystycznego dla kajakarzy w języku polskim i angielskim, aktualizacja i poszerzenie informacji na stronie www.kajakiempowieprzu.pl, utworzenie miejsc postojowych dla kajakarzy w miejscowości Dęblin i Bobrowniki – Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Cel projektu: wzrost znaczenia turystyki aktywnej w rozwoju gospodarczym Lubelszczyzny poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i promocję turystyki kajakowej na rzece Wieprz

Zrealizowane wskaźniki:  W.p 4.4 Liczba zrealizowanych projektów współpracy – 1 szt.

W.r 4.4 Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby – 1 szt.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 99
W sumie: 328788