ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Zasady przyznawania pomocy

Informacja do ogłoszeń Nr 3/2016 i 4/2016

Print Friendly, PDF & Email

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, że minimalna kwota w ramach naboru wniosków na budowę, modernizację obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, wypoczynkowe i kulturalne wynosi 50 tys. złotych. Maksymalna kwota wsparcia dla innych podmiotów niż sektor finansów publicznych w okresie PROW 2014-2020 wynosi 300 tys. złotych.

Zakres doradztwa w okresie naboru wniosków

Print Friendly, PDF & Email

Etap konsultacji operacji ma na celu wskazanie Wnioskodawcy, czy zaproponowany pomysł wpisuje się w założenia konkursu przy uwzględnieniu:

 1. Zgodności z celem głównym i szczegółowymi LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych
  w LSR wskaźników produktu i rezultatu,
 2. Zgodności z programem, w ramach którego jest planowana realizacja;
 3. Wykluczeń podmiotowych;
 4. Wykluczeń przedmiotowych;
 5. Wykonalności operacji we wskazanych ramach czasowych;
 6. Kwalifikowalności wydatków;
 7. Posiadania numeru identyfikacyjnego;
 8. Realizacji przedsięwzięcia na właściwym terenie;
 9. Założeń budżetu operacji.
Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 131
W sumie: 443343