ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Szkolenie sprzedaż bezpośrednia i inkubatory przetwórstwa lokalnego

Print Friendly, PDF & Email

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na trzydniowe szkolenie na temat: „Sprzedaż bezpośrednia w gospodarstwach agroturystycznych. Inkubatory przetwórstwa lokalnego”.  Szkolenie odbędzie się w dniach 14 – 16 września 2016 r. w siedzibie CDR Oddział w Krakowie przy ul. Meiselsa1.

 

Celem szkolenia jest aktualizacja przepisów prawnych i usystematyzowanie wiedzy z zakresu uwarunkowań prowadzenia przez rolników sprzedaży produktów żywnościowych oraz zapoznanie z zagadnieniami funkcjonowania inkubatorów przetwórstwa lokalnego. Zajęcia teoretyczne zostaną wzbogacone o prezentację dobrych praktyk podczas wyjazdu studyjnego na terenie województwa małopolskiego pt. ”Sprzedaż bezpośrednia, małe przetwórstwo czy inkubatory kuchenne/przetwórstwa lokalnego? – różne formy sprzedaży produktów lokalnych szansą na rozwój obszarów wiejskich”.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu prosimy przesłać na załączonej Karcie zgłoszenia uczestnictwa do dnia 07.09.2016 r. pocztą tradycyjną na adres:

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie,
ul. Meiselsa 1,
31-063 Kraków
lub faxem pod numer 12 424 – 05 – 05 lub e-mailem (skan) na adres: s.filas@cdr.gov.pl.

 

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych kolejność zgłoszeń.

 

Koszt uczestnictwa w trzydniowym szkoleniu dla pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego wynosi 326,00 zł brutto od osoby. Opłata dotyczy jedynie części socjalnej szkolenia (zakwaterowanie, wyżywienie, serwis kawowy). Część dydaktyczna jest bezpłatna. Opłata dla pozostałych osób, w tym lokalnych grup działania wynosi 400,00 zł brutto (zakwaterowanie, wyżywienie, dydaktyka).

 

Należność za udział w szkoleniu należy przekazać na nasze konto BGK O/Kraków53 1130 1150 0012 1244 9920 0004 (z dopiskiem zawierającym tytuł szkolenia i nazwiska uczestników) przed terminem szkolenia lub zgodnie z otrzymanym rachunkiem po zakończeniu szkolenia.

 

Informacje o szkoleniu oraz formularze zgłoszeń udostępnione są na stronie www.cdr.gov.pl/krakow oraz www.produktyregionalne.edu.pl.

 

 

Informacje w sprawie rekrutacji:
Sylwia Filas
Zespół Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego
tel. 12 424 05 54, e-mail: s.filas@cdr.gov.pl.

Opieka merytoryczna nad szkoleniem:
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Klaudia Kieljan tel. 12 424 05 13, e-mail: k.kieljan@cdr.gov.pl
Marta Starmach tel. 12 424 05 09, e-mail: m.starmach@cdr.gov.pl

 

Marta Starmach
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
Tel.: 12 424 05 09
E-mail: m.starmach@cdr.gov.pl

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 108
W sumie: 442196