ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Szkolenie opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych

Print Friendly, PDF & Email

Starzenie się naszego społeczeństwa jest jednym  z problemów współczesnego świata. Rodzi określone problemy społeczne i ekonomiczne. Wraz z wiekiem pojawiają się problemy zdrowotne. Postępujące zmiany społeczno – ekonomiczne, coraz szybszy postęp techniczno – informatyczny, wzrost stopy życiowej ludności, rozwój i osiągnięcia medycyny, przyczyniają się do wydłużenia życia ludzkiego. Konsekwencją tego jest szybszy wzrost liczby osób w podeszłym wieku, niż liczby osób nowo narodzonych.

Do najważniejszych problemów ludzi starszych można zaliczyć samotność, chorobę, inwalidztwo, życie w ubóstwie, poczucie nieprzydatności. Wszystkie te problemy wskazują na istniejącą marginalizację osób starszych jako zbiorowości, czego przykładem może być stopniowe eliminowanie ich z aktywnego życia zawodowego i społecznego w momencie przekraczania granicy wieku emerytalnego. Dość szybko postępujący proces  wyludniania się wsi i wymusza konieczność zapewnienie opieki ludziom starszym i niepełnosprawnym. Wychodząc na przeciw tym problemom społecznym, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” realizuje operację, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 mającą na celu podniesienie  kompetencji i wiedzy w zakresie opieki nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi.  Kraje członkowskie Unii Europejskiej  od dawna  starają się przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu  poprzez szereg działań inicjowanych przez rządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa prywatne. Realizacja operacji przyczynić się ma do włączenia społecznego mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zapewnienie usług opiekuńczych. Szkolenia odbywają się w każdy piątek w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach.

Anna Wąsowska

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 25
W sumie: 448500