ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Szkolenie i wizyta studyjna w gospodarstw edukacyjnych 29 – 30 listopad 2019 r.

Print Friendly, PDF & Email

Szkolenie i wizyta studyjna w gospodarstw edukacyjnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ogłasza nabór na 2 dniowe szkolenie z zakresu rozwoju gospodarstw edukacyjnych  w terminie 29 – 30 listopad 2019 r.   Szkolenie składać się będzie z zajęć dydaktycznych 11 godzin po 45 minut w tym 7 godzin szkoleniowych teoretycznych oraz 4 godziny w gospodarstwach edukacyjnych

Tematyka szkolenia:

Dzień I

Wykłady:

  • Wprowadzenie do zagadnień edukacji w gospodarstwie rolnym
  • Założenia organizacyjne funkcjonowania Zagród Edukacyjnych i Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych
  • Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności edukacyjnej w gospodarstwach rolnych

Dzień II

  • Dobre praktyki prowadzenia edukacji w gospodarstwie rolnym – Wyjazd studyjny do dwóch gospodarstw edukacyjnych wpisanych do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.
  • Zajęcia terenowe w funkcjonujących gospodarstwach edukacyjnych.
  • Wykład na temat praktycznych aspektów działania zagrody edukacyjnej.

Grupa docelowa projektu – przedsiębiorcy z siedzibą na obszarze objętym LSR posiadające zasoby takie jak np. produkcja owoców miękkich, posiadacze gospodarstw, producenci produktów lokalnych, osoby zainteresowane tematyką. W przypadku wolnych miejsc pozostałe osoby z grup defaworyzowanych. Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na obszarze jednej z gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju :Dęblin, Ryki, Stężyca, Kłoczew, Ułęż Nowodwór. W szkoleniu nie zostaną wykluczone osoby należące do jednej z grup defaworyzowanych, jeżeli spełnią zasady rekrutacji.

W szkoleniu z zakresu rozwoju gospodarstw edukacyjnych w tym wizyt studyjnych będą miały osoby zainteresowane tematyką, złożą kompletną deklarację uczestnictwa, pełnoletnie.

O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zasady rekrutacji:

  • Złożenie kompletnej deklaracji uczestnictwa wg wzoru określonego przez LGD w terminie do dnia 25 listopad 2019 r. w biurze LGD w Rykach przy ul. Żytniej 8.
  • Miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR
  • Osoba pełnoletnia

O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Nabór uczestników do udziału w szkoleniu jest otwarty, ogólnodostępny. Udział w projekcie jest bezpłatny.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

REGULAMIN

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 13
W sumie: 448952