ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Szkolenia kadry biorącej udział we wdrażaniu LSR

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 30.09.2016 r. zakończyły się 3 szkolenia kadry biorącej udział we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju. Celem szkolenia było wyposażenie kadry (Członkowie Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, pracownicy Biura) biorącej udział we wdrażaniu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność opracowaną przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”  w niezbędną wiedzę umożliwiającą aktywny udział w procesie oceny i wyboru operacji do finansowania, ewaluacji w ramach wdrażania LSR, w zgodzie z przepisami PROW 2014-2020 i zasadami inicjatywy LEADER. Podczas szkolenia  omówione zostały  procedury i dokumenty,  zasady oceny na każdym z istotnych etapów (w tym: ocena wstępna, ocena zgodności z LSR, ocena zgodności z Programem PROW 2014-2020) oraz zasady wyboru operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru.  Szkolenie obejmowało praktyczne omówienie trybów udzielania wsparcia w ramach projektów konkursowych oraz grantów.

Tematyka szkoleń obejmowała następujące zagadnienia:

Zakres szkolenia 1:

 1. Przepisy Unii Europejskie i przepisy krajowe regulujące działalność Stowarzyszenia
 2. Regulaminy wewnętrzne Stowarzyszenia
 3. Wdrażanie LSR

Zakres szkolenia 2:

 1. Procedury oceny wniosków i wyboru operacji
 2. Procedury oceny i wyboru operacji grantowych
 3. Projekty grantowe
 4. Zasady obsługi projektów własnych
 5. Zasady wyboru operacji
 6. Warsztaty praktyczne oceny wniosków
 7. Warsztaty praktyczne oceny Biznesplanu

Zakres szkolenia 3:

 1. Zachowanie tajemnicy w zakresie obsługi wniosków, wdrażania LSR
 2. Szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych
 3. Procedura odwoławcza
Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 105
W sumie: 442193