ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie LGD zrealizowało projekt pt. Inkubator wsparcia przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR poprzez realizację operacji własnej

Print Friendly, PDF & Email

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zrealizowało projekt pt. Inkubator wsparcia przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR poprzez realizację operacji własnej, który wpisuje się w przedsięwzięcie 2.1 Inkubator wsparcia przedsiębiorców lokalnych.

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską (UE) ze środków Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach operacji zostało zrealizowanych 6 działań dla mieszkańców obszaru LGD :

 • Szkolenie dla przewodników turystycznych
 • Szkolenie z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
 • Stworzenie platformy internetowej dla biznesu
 • Szkolenie z zakresu rozwoju gospodarstw edukacyjnych
 • Szkolenie z zakresu produkcji wina
 • Szkolenie z zakresu sprzedaży bezpośredniej

 

Celem operacji było:

 • Wsparcie przedsiębiorczości
 • Wsparcie podmiotów gospodarczych z obszaru objętego LSR poprzez stworzenie platformy internetowej dla biznesu
 • Promocja produktów i usług lokalnych
 • Przygotowanie uczestników szkoleń do podjęcia działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do prowadzenia działalności w zakresie usług turystycznych
 • Wsparcie podmiotów należących do grupy defaworyzowanej
 • Rozwój gospodarczy obszaru objętego LSR
 • Przygotowanie osób biorących udział w szkoleniach do świadczenia usług i rozwoju przedsiębiorczości.
 • Pobudzenie osób biorących udział w projekcie do prowadzenia działalności we własnym imieniu
 • Wykorzystanie zasobów lokalnych (przyrodniczych, historycznych, kulturalnych, ludzkich, produktu lokalnego) w rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR.

 

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 131
W sumie: 443343