ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Spotkanie z delegatami Lubelskiej Izby Rolniczej z powiatu ryckiego

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 17 grudnia 2018 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach odbyło się posiedzenie delegatów Lubelskiej Izby Rolniczej z powiatu ryckiego. Jednym z punktów posiedzenia było przedstawienie informacji dotyczących działań wpierających rozwój obszarów wiejskich przez LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”. Przedstawiona została informacja  dotycząca zrealizowanych projektów w okresie programowania PROW 2007-2013 oraz z zakresu bieżącego wdrażania LSR w okresie programowania PROW 2014-2020.

W okresie realizacji IV osi Priorytetowej LEADER Lokalna Grupa Działania pozyskała środki finansowe w wysokości  ponad 5,3 mln złotych. Środki te zostały wykorzystane na rozwój działalności gospodarczej, rozwój infrastruktury społecznej ,kulturalnej, sportowej, aktywizację społeczności lokalnej, kultywowanie tradycji i zwyczajów ludowych, wyposażenie świetlic, zakup strojów ludowych.

Zrealizowanych zostało 86 Małych Projektów na kwotę 1.648.166,00 zł. , 11 projektów na kwotę 2.440.959,00 z zakresu Odnowy i rozwoju wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 3 projekty na kwotę 817.271,00 zł. 5 projektów z zakresu Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej na kwotę 466.050,00 zł.  Ponadto zrealizowanych zostało szereg projektów aktywizujących społeczność lokalną. Jednym ze sztandarowych projektów zrealizowanych przez LGD, wpływających na rozwój obszaru wiejskiego jest utworzenie szlaku kajakowego rzeką Wieprz.

W obecnym okresie programowania PROW 2014-2020, LGD pozyskała środki finansowe w wysokości ponad 8 mln zł.

Kwota w wysokości 3.200.000,00 została przeznaczona na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu zatrudnienia. Kwota w wysokości 2.970.000,00 zł została przeznaczona na rozwój niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i wypoczynkowej.

Dzięki tym środkom  za pośrednictwem LGD, Wnioskodawcy zrealizowali wiele swoich pomysłów mających na  celu  poprawę jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich i wyrównania  poziomu dostępu do dóbr kultury, rozwoju gospodarczego i społecznego.

Celem działalności lokalnej grupy działania jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez udzielanie pomocy finansowej m.in. na rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i wypoczynkowej.

                                                                                               Anna Wąsowska

                                                                                                 Prezes

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 25
W sumie: 448500