ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Spotkania informacyjno-konsultacyjne zakończone

Print Friendly, PDF & Email

W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”   z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w okresie od 22.09.2016 do 28.09.2016 r.  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”  przeprowadziło 6 spotkań informacyjno-konsultacyjnych, które odbyły się w siedzibach gmin członkowskich. W spotkaniach udział wzięły 73 osoby w tym: 37 reprezentujących sektor społeczny, 20 osób – sektor gospodarczy, 16 osób – sektor publiczny. Uczestnikom spotkań zostały przekazane informacje o zasadach przyznawania pomocy, planowane przedsięwzięcia oraz wskaźniki określone w Planie Działania do realizacji do końca 2022 r. Ponadto  przekazano informacje dotyczące harmonogramu naboru wniosków, limitów pomocy na operacje oraz Beneficjenta, intensywność pomocy, podmioty uprawnione do uzyskania pomocy, warunki kwalifikowalności, koszty kwalifikowalne, warunki przyznania pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwoju przedsiębiorczości, projektów grantowych a także budowę i przebudowę ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej, zasady składania wniosków, oceny wniosków i wyboru operacji.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 25
W sumie: 448500