ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Rozwój przedsiębiorczości w ramach realizowanej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2022

Print Friendly, PDF & Email

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach jest jednym z Beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Celem działalności lokalnej grupy działania jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez udzielanie pomocy finansowej m.in. na rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i wypoczynkowej.

W tym roku obchodzimy Jubileusz 10-Lecia działalności. Przez ten okres wpieraliśmy i nadal wpieramy działalność organizacji pozarządowych, samorządów, przedsiębiorców, osób fizycznych pragnących założyć własne firmy. W ramach opracowanej Strategii Rozwoju Lokalnego na Lata 2016-2022 pozyskane zostały środki finansowe w wysokości ponad 8 mln zł. Ich wysokość zależna jest od liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze objętym LSR. W okresie realizacji PROW na lata 2007-2013 na wsparcie podmiotów działających na obszarze objętym LSR pozyskaliśmy środki w wysokości  ponad 6 mln zł. Dzięki tym środkom  za pośrednictwem LGD, Wnioskodawcy zrealizowali wiele swoich pomysłów mających na  celu  poprawę jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich i wyrównania  poziomu dostępu do dóbr kultury, rozwoju gospodarczego i społecznego.

W ramach realizacji  LSR i pozyskania środków finansowych z PROW 2014-2020 ponad 3 mln zł zostało przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości w naszym regionie. Z tych środków zostało wspartych 8 firm na blisko 1,5 mln zł, deklarujących rozwój dotychczasowej działalności i utworzenie 14 miejsc pracy. Większość z przedsiębiorców zadeklarowała zatrudnienie osób młodych, absolwentów szkół, osób bez doświadczenia zawodowego bądź młode matki, które chcą powrócić na rynek pracy.  Łącznie w ramach działalności przedsiębiorstw oferujących nowe innowacyjne usługi, którzy otrzymali wsparcie finansowe utrzymanych zostanie 46 miejsc pracy na obszarze objętym LSR. Drugą kategorię Beneficjentów mających wpływ na rozwój gospodarczy obszaru i wzrost zamożności mieszkańców a wpierane przez LGD są osoby fizyczne, które podejmują we własnym imieniu działalność gospodarczą. Dotychczas wsparcie zostało udzielone 7 osobom na utworzenie 12 miejsc pracy. Po środki finansowe w kwocie po 100 tys. dla każdego nowoutworzonego podmiotu gospodarczego sięgały głównie osoby młode przed 30 rokiem życia. Z budżetu LGD blisko 5 mln złotych zostało już rozdysponowane. Część projektów zostało już zrealizowanych i środki finansowe trafiły już na rachunki bankowe Beneficjentów. Część operacji jest w trakcie realizacji. W ramach pozyskanych środków finansowych realizowane są projekty innowacyjne, przyjazne środowisku naturalnemu. Powstają nowe usługi dla ludności w skali powiatu a nawet i regionu.  Należy dodać, że nasza LGD prowadzi działania mające na celu zatrzymanie na obszarze objętym LSR ludzi młodych. Preferowane są operacje mające na celu zatrudnienie młodych ludzi, młode matki powracające na rynek pracy, absolwentów szkół bez doświadczenia zawodowego, osób powyżej 50 roku życia. Z dotychczasowego podziału przez LGD środków finansowych  w ramach realizacji LSR w sumie powstanie 26 nowych miejsc pracy w powiecie ryckim.

Należy dodać, że jeszcze nie wszystkie środki finansowe zostały rozdysponowane. Następny nabór wniosków przewiduje się w I półroczu 2019 r.

 

Anna Wąsowska

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 34
W sumie: 448509