ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Realizacja operacji własnej

Print Friendly, PDF & Email

Realizacja operacji własnej

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach informuje, iż w dniu 2.01.2018 r. upłynął termin składania wniosków o zamiarze realizacji operacji własnej. Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 30.11.2017 r. na okres 30 dni od daty publikacji.

Żaden podmiot działający na obszarze objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  na lata 2016-2022 nie złożył w terminie wskazanym w ogłoszeniu chęci realizacji operacji. Zatem operacja własna realizowana będzie przez LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcie oraz planowane do osiągnięcia wskaźniki:

Cel ogólny I.

Rozwój gospodarczy obszaru z wykorzystaniem lokalnego potencjału

Cel szczegółowy 2

Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju działalności gospodarczej

Wskaźnik rezultatu

Liczba osób, która skorzysta z inkubatora wsparcia

60
Przedsięwzięcie 2.1.

Inkubator wsparcia przedsiębiorców lokalnych

Wskaźnik produktu

Liczba działań w ramach tej operacji

4

 

Cel operacji:

 • Wsparcie podmiotów gospodarczych z obszaru objętego LSR poprzez stworzenie platformy internetowej dla biznesu
 • Promocja produktów i usług lokalnych
 • Przygotowanie uczestników szkoleń do podjęcia działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do prowadzenia działalności w zakresie usług turystycznych
 • Wsparcie podmiotów należących do grupy defaworyzowanej
 • Rozwój gospodarczy obszaru objętego LSR
 • Przygotowanie osób biorących udział w szkoleniach do świadczenia usług i rozwoju przedsiębiorczości.

 

Realizacja operacji będzie obejmować:

 • Stworzenie platformy internetowej dla biznesu
 • Organizacja szkoleń w zakresie rozwoju przedsiębiorczości
 • Organizacja szkoleń dla przewodników turystycznych dla obszaru objętego LSR tj. miasto Dęblin, miasto i Gmina Ryki, gmina Stężyca, Ułęż, Kłoczew i Nowodwór
 • Szkolenie z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Realizacja operacji własnej przewidywana jest w 2018 roku.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 119
W sumie: 442896