ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

„Produkt lokalny – Lokalną marką. Współpraca na rzecz rozwoju i promocji produktu lokalnego” o akronimie „LokMar”

Print Friendly, PDF & Email

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w partnerstwie z lokalnymi grupami działania:

– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” oraz

– Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”,

realizuje projekt współpracy pod nazwą „Produkt lokalny – Lokalną marką. Współpraca na rzecz rozwoju i promocji produktu lokalnego” o akronimie „LokMar”. Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW 2014-2020.

Celami projektu współpracy są:

– Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o lokalne zasoby i produkty poprzez opracowanie i wdrożenie mechanizmu certyfikacji produktów lokalnych i promocję marki lokalnej na obszarze LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”,

– Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy Partnerami w procesie promocji i rozwoju produktów lokalnych poprzez organizację wizyt studyjnych,

– Stworzenie bazy informacji na temat produktów lokalnych na terenie partnerstwa poprzez wydanie katalogu, folderu, ulotki, stworzenie serwisu internetowego,

– Zakup infrastruktury służącej do prowadzenia szkoleń, prezentacji i promocji produktów lokalnych na terenie LGD „Jagiellońska Przystań”,

– Budowa 7 altan wraz z infrastrukturą towarzyszącą służących ekspozycji sprzedaży i promocji produktów lokalnych z terenu LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”,

– Utworzenie jednej wioski tematycznej na terenie LGD „Jagiellońska Przystań”.

 

Projekt współpracy skierowany jest do następujących grup:

– osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,

– osoby powyżej 50 roku życia,

– przedsiębiorcy,

– turyści,

– osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy,

– osoby młode – w wieku od 18 do ukończenia 25 lat,

– kobiety,

– młodzież,

– organizacje pozarządowe,

– rolnicy.

 

W ramach projektu współpracy realizowane są następujące zadania:

  1. Wizyta studyjna na terenie LGD Dolensjska in Bela Kraina – przeprowadzona w okresie 22 – 28 sierpień 2021
  2. Przygotowanie dokumentacji i budowa altan na terenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” – umowa na budowę 7 drewnianych altan zawarta 10 sierpnia 2021 roku, przewidziany termin wykonania umowy – 31 listopad 2021 r.

 

Rozliczenie projektu przewidziane jest w grudniu 2021 roku.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 11
W sumie: 448950