ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Podpisana umowa na realizację projektu współpracy

Print Friendly, PDF & Email

Podpisana umowa na realizację projektu współpracy

 

W ramach zawartego partnerstwa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach z lokalnymi grupami działania:

 1. Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania ,,Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z siedzibą w Lubartowie,
 2. Lokalną Grupą Działania ,,Zielony Pierścień” z siedzibą w Kośminie
 3. Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania ,,Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu
 4. Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania ,,Krasnystaw PLUS” z siedzibą w Krasnymstawie
 5. Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania ,,Dolina Giełczwi” z siedzibą w Piaskach,
 6. Lokalną Grupą Działania ,,Polesie” z siedzibą w Cycowie

 

Będzie realizowany projekt współpracy pod nazwą ,,Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz” akronim ,,RozTurKaj”.   Projekt realizowany będzie w ramach poddziałania 19.3. ,,Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” objętego PROW 2014-2020.

 

Celami projektu współpracy są:

 1. Cel główny – Wzrost znaczenia turystyki aktywnej w rozwoju gospodarczym Lubelszczyzny poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i promocję turystyki kajakowej na rzece Wieprz.

Cel główny  odpowiada  celowi szczegółowemu określonemu w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 –Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe oraz  przedsięwzięciu   – Promocja dziedzictwa przyrodniczego obszaru.

 

Projekt współpracy skierowany jest do następujących grup:

 1. Turyści- kajakarze,
 2. Przedsiębiorcy z obszarów LSR Partnerów projektu współpracy,
 3. Rolnicy z obszarów LSR Partnerów projektu współpracy,
 4. Właściciele agrokwater z obszarów LSR Partnerów projektu współpracy,
 5. Lokalna społeczność w tym grupy defaworyzowane
 6. Samorządy,
 7. Operatorzy turystyki.

 

W ramach projektu współpracy, Stowarzyszenie LGD ,,Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” realizować będzie zadania:

a) utworzenie miejsca postojowego dla kajakarzy w miejscowościach Dęblin i Bobrowniki,

b) przygotowanie materiałów z obszaru LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” do przewodnika turystycznego w języku polskim

c) przygotowanie i przekazanie materiałów do przewodnika turystycznego w języku angielskim

d) przekazanie materiałów do aktualizowanej i poszerzanej strony internetowej www. kajakiempowieprzu.pl.

 

Realizacja projektu przewidziana jest w 2018 roku.

 

 

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 52
W sumie: 441574