ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Pesymistyczne plany w/s LEADERa na lata 2023-2027!

Print Friendly, PDF & Email

W nowym okresie programowania środków unijnych w latach 2021-2027 inicjatywa LEADER (wsparcie lokalnych działań społecznych i gospodarczych na obszarach wiejskich) zostanie sfinansowana z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) 2021-2027, którym będzie zarządzać Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Aktualnie do 15 lutego br. trwają konsultacje społeczne projektu tego dokumentu. W jego planie finansowym przewidziano, że na działanie LEADER będzie nominalnie mniej środków o ponad połowę w porównaniu z aktualnym okresem programowania. Obecnie w PROW 2014-2020 limit środków na działanie LEADER wynosi 787 mln €, a w nadchodzącym okresie programowania planuje się tylko 286 mln €. Kwota ta stanowi 5% alokacji z kwoty 5,72 mld. € wymaganej rozporządzeniem o Planie Strategicznym.

 

Jeśli taka decyzja zostanie wdrożona w życie będzie to oznaczać, że Lokalne Strategie Rozwoju będą wdrażane na niewielkiej części obszarów wiejskich, a funkcjonować może mniej niż połowa obecnie istniejących LGD.

 

Warto też zauważyć, że zgodnie z założeniami projektu PS WPR w ramach działania LEADER przewidziano szerszy – w stosunku do dotychczasowego – katalog projektów, które mogą uzyskać wsparcie w ramach realizowanych przez LGD lokalnych strategii rozwoju. Ponadto LEADER będzie, odmiennie niż dotychczas, jedynym działaniem, w ramach którego gminy będą mogły finansować inwestycje istotne dla społeczności lokalnej z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich.

 

W poddanym konsultacjom projekcie PS WPR LEADER jest jedynym działaniem, w ramach którego będzie możliwe wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w nowopowstałych lub istniejących przedsiębiorstwach nie związanych z rolnictwem. Jeżeli zatem LEADER będzie jedynym działaniem wspierającym małe, rodzinne firmy z obszarów wiejskich, to naszym zdaniem należy zwiększyć pulę środków do poziomu co najmniej 10% środków II Filara wynikających z rozporządzenia o Planie Strategicznym, aby środków finansowych było mniej więcej na tym samym poziomie co w obecnym okresie programowania 2014-2020.

 

Jeśli uważacie, że nasz postulat jest słuszny zabierzcie głos w konsultacjach społecznych i wyślijcie swoje stanowisko do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi drogą elektroniczną w terminie do 15 lutego 2021 rMożecie realnie mieć wpływ na zmianę tej pesymistycznej decyzji.

 

Formularz do wysłania opinii jest pod linkiem: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr

 

Na pierwszy rzut oka nie jest on przyjazny, ale po pewnym czasie staje się prosty, jeśli wiemy co chcemy wysłać.

 

Niżej informacja jak to zrobić (a jest to łatwe):

 

Najpierw wchodzimy do pkt 1 formularza, który nazywa się:

 

  1. Część dokumentu, do którego zgłaszana jest proponowana zmiana

 

Wybieramy opcję:  Rozdział 6 Plan finansowy

 

Następnie przechodzimy do pkt. 2

 

  1. Proponowana zmiana

 

Tutaj wpisujemy: W pkt. 4 na str. 139 zmiana alokacji na podejście LEADER z 5% na 10%

 

 

Następnie przechodzimy do pkt. 3

 

 

3.Uzasadnienie proponowanej zmiany

Tutaj należy uzasadnić proponowaną zmianę. Warto odnieść się do własnych doświadczeń związanych z inicjatywą LEADER i napisać uzasadnienie swoimi słowami.

 

Następnie przechodzimy do pkt. 4

 

4.Podmiot zgłaszający proponowaną zmianę

 

Należy wybrać właściwą kategorię.

 

Następnie przechodzimy do pkt. 5

 

5.Adres email

 

Tutaj należy podać swój adres e-mail.

 

Następnie przechodzimy do pkt. 6

 

6.Dodaj załącznik.

 

Jeśli mamy jakiś załącznik to załączamy a jak nie to nie.

 

I wysyłamy całość.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 72
W sumie: 451274