ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Uroczystości 60-lecia Powstania Zawodowej Straży Pożarnej w Rykach

Print Friendly, PDF & Email

Dnia 11 czerwca 2016 roku Zawodowa Straż Pożarna w Rykach obchodziła uroczystości 60-lecia jej powstania.

Uroczystość została rozpoczęta mszą świętą w Kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Rykach. Po mszy świętej kolumną defiladową uczestnicy udali się na plac miejski, gdzie Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach został wręczony sztandar. Podczas uroczystości zostały także wręczone awanse, odznaczenia i wyróżnienia strażakom oraz osobom wspierającym działania Straży.

Czytaj dalej

Międzynarodowe Targi Rolnicze Zielone Agro Show 2016

Print Friendly, PDF & Email

W dniach 4-5 czerwca na terenie Moto Parku w Ułężu odbyły się Międzynarodowe Targi Rolnicze Zielone Agro Show 2016, organizowane przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

W targach udział wzięło blisko 150 wystawców usytuowanych na 1,5 hektarowej powierzchni. Wśród wystawców swoje stoisko promocyjne miała  również Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” wraz z Członkami Stowarzyszenia Powiatem Ryckim,  Gminą Ułęż, Gminą Ryki i Miastem Dęblin. Podczas targów  promowany był nasz region pod względem inwestycyjnym i turystycznym. Uczestnicy Targów mieli możliwość zapoznania się z celami określonymi w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność opracowaną przez naszą grupę.

Czytaj dalej

Materiały na Walne Zebranie Członków

Print Friendly, PDF & Email

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego WZC

Uchwała w sprawie wyboru Sekretarza WZC

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego

Uchwała w sprawie przyjęcia bilansu i rachunku zysków i strat

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z Komisji Rewizyjnej

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi

Uchwała w sprawie zatwierdzenia procedury Kryteria wyboru grantobiorców

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Podręcznika kryteriów wyboru operacji

Uchwała w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego

Plan działania

Kryteria wyboru grantobiorców

Kryteria wyboru operacji

Sprawozdanie merytoryczne

Wojewódzki Finał XVI Edycji Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” na terenie Wyspy Wisła w Stężycy

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wspólnie z Polska Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Wyspą Wisła w Stężycy, organizują Wojewódzki Finał XVI Edycji Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, który odbędzie się w dniu 17 lipca 2016 roku w Stężycy, powiat rycki, na terenie Wyspy Wisła.

Czytaj dalej

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Print Friendly, PDF & Email

Ryki, dnia 30 maja 2016 r.

Szanowni Państwo,

Członkowie Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania

„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Na podstawie §17 ust. 2 i ust. 8 Statutu Stowarzyszenia (tekst jednolity z dnia 30.03.2016 r.) Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 13.06.2016 r. o godzinie 15.30 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10A (I termin), II termin godzina 15.45.  Materiały na WZC będą do wglądu w biurze Stowarzyszenia od dnia 7.06.2016 r. /po zakończonych konsultacjach społecznych/. W wersji elektronicznej zostaną przekazane pocztą email na adresy wskazane w deklaracjach członkowskich oraz na stronie internetowej www.archiwum.lokalnagrupadzialania.pl.

Czytaj dalej

Założenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność przedstawione na XXI Sesji Rady Powiatu w Rykach

Print Friendly, PDF & Email

Na zaproszenie Przewodniczącej Rady Powiatu w Rykach Pani Hanny Czerskiej – Gąsiewskiej na XXI Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbyła się w dniu 30 maja 2016 r. o godz. 9.00 udział w Sesji wzięła Anna Wąsowska  – Prezes Zarządu LGD. W porządku obrad Sesji ujęty został punkt pt. „Informacja Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” na temat działalności Stowarzyszenia”.

Czytaj dalej

Dzień Dziedzictwa Lokalnego w Rykach

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 21 maja b.r. o godz. 14:30 na Rynku Starego Miasta w Rykach obchodziliśmy Dzień Dziedzictwa Lokalnego.

Podczas tego wydarzenia kulturalnego odbyły się Eliminacje Rejonowe do Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Lublinie dla powiatu ryckiego i puławskiego oraz Miejsko-Gminny Przegląd Zespołów Śpiewaczych. W Przeglądzie wzięło udział 14 zespołów śpiewaczych – wszystkie z terenu powiatu ryckiego. Ponadto mogliśmy podziwiać na scenie: Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Ryki”, Zespół Tańca Ludowego „Ryki” oraz Zespół Pieśni i Tańca „Ulaniacy”, które w barwnych ludowych strojach dały wspaniały występ przy muzycznym akompaniamencie kapel.

Czytaj dalej

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 126
W sumie: 336948