ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Zapytanie ofertowe dla zadania pn. Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Starej Dąbi

Zaproszenie na posiedzenie Rady w dniu 20 sierpnia 2021 r.

Print Friendly, PDF & Email

Zaproszenie na posiedzenie Rady  

 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Posiedzenie Rady.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2021 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach (ul. Karola Wojtyły 29).

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 01331-6935-UM0312630/20 zawartej w dniu 09.09.2020 r. na realizację operacji „Wzrost konkurencyjności świadczonych usług poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń” w zakresie zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej.
 7. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 8. Zamkniecie posiedzenia.

 

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

Zaproszenie na WZC w dniu 20 września 2021 roku

Print Friendly, PDF & Email

Członkowie Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania

„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

/wszyscy/

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia  20.09.2021 r. o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki, II termin godzina 15.45 . Materiały na WZC są do wglądu w biurze Stowarzyszenia oraz na stronie internetowej  www.lokalnagrupadzialania.pl

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.
 3. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
  Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego przez Zarząd LGD.
 5. Przedstawienie sprawozdania w sprawie poziomu realizacji wskaźników określonych w LSR.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie Uchwał:
  1. Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2020 r.
  2. Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.
  3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Bilansu oraz zysków i strat za rok rozrachunkowy 2020 r.
  4. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2020 r.
  5. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.
 10. Wybór Prezesa Zarządu:
  Powołanie Komisji Skrutacyjnej
  • Przeprowadzenie tajnego głosowania
  • Podjęcie uchwały o wyborze Prezesa Zarządu.
 11. Wybór Członków Zarządu:
  Powołanie Komisji Skrutacyjnej
  • Przeprowadzenie tajnego głosowania
  • Podjęcie uchwały o wyborze Zarządu
 12. Wybór Członków Rady Stowarzyszenia:
  Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  • Przeprowadzenie tajnego głosowania
  • Podjęcie uchwały o wyborze Rady
 13. Wybór Komisji Rewizyjnej.
  Powołanie Komisji Skrutacyjnej
  • Przeprowadzenie tajnego głosowania
  • Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej
 14. Sprawy różne i dyskusja.
 15. Zamknięcie zebrania.

 

Z poważaniem:

Anna Wąsowska 

Prezes Zarządu

Wizyta studyjna na terenie Słowenii

Print Friendly, PDF & Email

Wizyta studyjna na terenie Słowenii –

przyjmujemy zgłoszenia!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ogłasza nabór kandydatów na wizytę studyjną do regionu Bela Krajina (Słowenia) w terminie od 22 sierpnia do   28 sierpnia 2021.

Wizyta studyjna odbędzie się u Partnera zagranicznego projektu współpracy, tj. LAS Dolenjska in Bela Krajina ( region Bela Krajina/Słowenia), której celem jest poznanie dobrych praktyk związanych z produkcją i sprzedażą produktów lokalnych oraz podniesienie motywacji uczestników wyjazdu studyjnego do działań związanych  z produkcją, sprzedażą i promocją lokalnych produktów na terenie LGD.

 W ramach wizyty przewidziano zwiedzanie obiektów oraz spotkania z osobami zajmującymi się produkcją i sprzedażą produktów lokalnych na terenie Słowenii.

Więcej informacji o programie wyjazdu studyjnego i zasadach uczestnictwa w pełnym ogłoszeniu o naborze kandydatów oraz karcie zgłoszeniowej poniżej.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 sierpnia 2021 r. Zapraszamy!

 

Informacja

Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, iż w dniu 16 lipca 2021 roku Biuro LGD czynne do godz. 15:00.

II TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH, ZESPOŁÓW LUDOWYCH I STOWARZYSZEŃ POWIATU RYCKIEGO

Print Friendly, PDF & Email

„Kultura – to co zostaje, kiedy zapomnisz wszystko, czego się nauczyłeś.”

Selma Lagerlof

W minioną niedzielę  poznaliśmy laureatów  II Gali Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołów Ludowych  i Stowarzyszeń Powiatu Ryckiego. Pierwsze miejsce zajęły Panie z KGW Ownia, II miejsce –  KGW Leopoldów, III miejsce – KGW Ułęż. Nagrodę za zajecie II miejsca ufundowała Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”. Wydarzenie to przypomina nam jak ważne jest pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego, tradycji kulinarnych  naszego regionu. Ma to nieocenione znaczenie dla zachowania naszej tożsamości narodowej i dziedzictwa. Wszystkim organizacjom biorącym udział w rywalizacji składam gratulacje i życzę dużo sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

Informacja

Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, iż w dniu 12 lipca 2021 roku Biuro LGD czynne do godz. 15:00.

.

Zaproszenie na warsztaty pszczelarskie „Nowoczesne rozwiązania w zakładaniu i prowadzeniu pasieki”

Print Friendly, PDF & Email

image001

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza na warsztaty pszczelarskie pt. „Nowoczesne rozwiązania w zakładaniu i prowadzeniu pasieki”

Data i miejsce warsztatów: 6 sierpień 2021 r. oraz 3 wrzesień 2021 r. –  Pasieka Hodowlana „Pożóg” LODR w Końskowoli ul. Pożowska 45

Przedsięwzięcie wpisuje się w zadanie Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Celem operacji jest wspieranie i rozwój pszczelarstwa z powodu coraz częściej pojawiających się informacji o ginięciu owadów zapylających, w tym pszczoły miodnej. Chcąc zatrzymać proces wymierania populacji pszczół, zadbać o przyszłość ludzkości, warto propagować tradycję pszczelarską wśród społeczeństwa, należy podnieść poziom wiedzy i świadomość osób zainteresowanych tematyką pszczelarską w zakresie aktualnych szans i problemów w pszczelarstwie.

Do udziału w warsztatach zapraszamy początkujących pszczelarzy oraz osoby zainteresowane założeniem własnej pasieki.

Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 28 lipca 2021r. na adres e-mail:  mtarkowska@lodr.konskowola.pl

lub mseroka@lodr.konskowola.pl

 

Kontakt w sprawie udziału w warsztatach:

Małgorzata Seroka tel: 603 555 418

Małgorzata Tarkowska tel: 697 308 333

Do pobrania:

Karta zgłoszenia warsztaty

Program warsztatów

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 2
W sumie: 304223